الکتروموتور و تکنولوژی جدید

گروه صنعتی برقاب صنعت الکتروموتور خطی انواع مختلف در مهندسی ساخت الکتروموتور های خطی استاتور به شکل استوانه نبوده و به صورت مکعب مستطیل طراحی شده است. وانرژی تولید شده توسط میدان مغناطیسی دستگاه را به حالت تکرار یک حرکت  طولی معین  به واسطه شافت در اختیار مصرف کننده کار قرار میدهد. طرح‌های بسیاری برای الکتروموتورهای خطی ارائه شده است که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: الکتروموتورهای خطی شتاب پایین و شتاب…

ادامه خواندن