سرعت مخصوص مکش

گروه صنعتی برقاب صنعت سرعت مکش پمپ در برخی صنایع برای مقایسه ی دبی و سرعت دورانی ایده آل با NPSH لازم در آن دبی، از مفهوم سرعت مخصوص مکش (Nss به توان یک) استفاده می شود.این مفهوم، NPSH را به شکل یک عدد بی بعد برای مقایسه ی مناسب وضعیت هیدرودینامیکی موحود در چشمی پروانه در می آورد که طبق آن خواهیم داشت:   جهت مشاهده انواع پمپ سانتیریفیوژ اینجا کلیک کنید به توان ۰٫۵…

ادامه خواندن