پمپ با حفره ی پیش رونده (PC) پمپ اسکرو

گروه صنعتی برقاب صنعت ساختار پمپ اسکرو به پمپ های اسکرو، پمپ های تک سر که نوعی پمپ تک روتوری پیچی هستند نیز گفته می شوذ و اجزای آن متشکل از یک روتور و استاتور است.استاتور معمولا یک مارپیچ داخلی حلزونی دو گانه با گامی دو برابر گام استاتور حلزونی دارد. این امر باعث ایجاد دو هادی در استاتور و یکی در روتور می شود. [psfw slug=”14603″]   ساختار پمپ اسکرو با چرخش روتور درون استاتور،…

ادامه خواندن