۰۲۱-۳۶۶۱۳۷۷۴

سبد خرید 0

انتخاب و خرید پمپ آب

گروه صنعتی برقاب صنعت معیارهای انتخاب پمپ آب از نخستین تصمیماتی که در طراحی استاندارد یک سیستم گرفته می شود، انتخاب هد و دبی پمپ است. این تصمیم گیری ها معمولا به انتخاب پمپ هایی منتهی می شود که میزان افت اصطکاکی که باید بر آن غلبه شود را تعیین می کنند. با ورود نرم افزارهای کامپیوتری گوناگون، هم اکنون می توان می توان انتخاب عملکرد پمپ و عملکرد  سیستم را به طور همزمان انجام داد.…

ادامه خواندن

هواگیری

گروه صنعتی برقاب صنعت هواگرفتگی داخل پمپ چیست شکل متدوال هواگرفتگی هنگامی رخ می دهد که پمپ آب در یک ارتفاع مکشی عمل می کند. در واقع، وقتی پمپ متوقف می شود، سیال تمایل دارد که از لوله ی مکش خارج شود. در این وضعیت اگر پمپ آب مجددا شروع به کار کند، باید بتواند، از پس توده های هوای موجود در لوله ی ممش نیز بر آید. متداول ترین شیوه رویارویی با این پیامد، استفاده…

ادامه خواندن

سرعت مخصوص مکش

گروه صنعتی برقاب صنعت سرعت مکش پمپ در برخی صنایع برای مقایسه ی دبی و سرعت دورانی ایده آل با NPSH لازم در آن دبی، از مفهوم سرعت مخصوص مکش (Nss به توان یک) استفاده می شود.این مفهوم، NPSH را به شکل یک عدد بی بعد برای مقایسه ی مناسب وضعیت هیدرودینامیکی موحود در چشمی پروانه در می آورد که طبق آن خواهیم داشت: به توان ۰٫۵   Nss = RPM * Q تقسیم بر NPSHR…

ادامه خواندن

وضعیت مکش

گروه صنعتی برقاب صنعت کلیات وضعیت مکش وضعیت مکش را می توان عامل اصلی نصب موفقیت آمیز و عملکرد مطلوب یک پمپ دانست؛ اگر سیالی  که در سیستم پمپ می شود، تحت شرایط مشخصی به چشمی پمپ نرسد، در واقع، پمپ از کارآیی لازم برخودار نیست. در نتیجه شناخت وضعیت مناسب برای مکش و بررسی ملاحظات طراحی برخی از پمپ ها ضروری است. مهم ترین مشکل در خط مکش پمپ آب به ایجاد فرآیند کاویتاسیون مربوط می شود…

ادامه خواندن

عملکرد بوستر پمپ به صورت موازی و سری

گروه صنعتی برقاب صنعت عملکرد بوستر پمپ آب به صورت موازی و سری در بسیاری از مواقع، لازم است دو یا چند پمپ آب همراه با هم به صورت سری یا موازی( بوستر پمپ ) عمل کنند. در حالت سری، هر یک از دو پمپ آب با دبی برابر عمل می کند؛ ولی هد میان آن ها تقسیم می شود، در حالی که در حالت موازی، هر یک از دو پمپ آب، هد مشابه ی دارند و دبی…

ادامه خواندن

تاثیر شرایط عملکرد(تغییرات هد استاتیک)

گروه صنعتی برقاب صنعت سیستم انتقال منقطع در یک سیستم انتقال منقطع، آشکار ترین تغییر، تغییری است که با تخلیه ی مخزن آب رسانی منبع پدید می آید. این امر موجب کاهش سطح مایع در مخزن و در نتیجه، افزایش هد استاتیک می شود که پمپ آب در آن عمل می کند. با بروز چنین پدیده ای، منحنی سیستم در نمودار همراه با سه وضعیت خاص به وجود آمده در یک واحد، به سمت بالا می…

ادامه خواندن

عوامل اصلی برای طراحی یک سیستم پمپاژ

گروه صنعتی برقاب صنعت در طراحی هر نوع سیستم پمپاژ نخست باید سرعت انجام دادن عملیات یا به بیان دیگر جریان لازم سیستم مشخص شود.در برخی، سیستم ها، دبی به پسیله ی ملاحظات تولید یا الزامات فرآیندی دیگری همچون دبی لازم برای انتقال حرارت به سیال در حرکت در یک  مبدل حرارتی، تعیین می شود. به همین دلیل بهتر است، به بررسی سیستم فرآیند منطقی بپردازیم که در آن می توان، برای محاسبه ی میانگین دبی،…

ادامه خواندن

هیدرولیک سیستم ها

گروه صنعتی برقاب صنعت محدودیت های پمپ پمپ آب گربز از مرکز به این منظور طراحی و ساخته می شود که بتواند، تمامی گستره ی وسیع وضعیت هد_دبی منحنی عملکرد را تامین کند؛ اگر پمپ آب در سرعت مخصوصی که منحنی آن رسم شده است، به کار گرفته شود، کارکرد آن نیز در همین منحنی نشان داده خواهد شد؛ البته  وضعیت واقعی در منحنی عملکرد به وسیله ی سیستمی تعیین می شود که پمپ آب در…

ادامه خواندن

بارهای هیدرولیکی پروانه ای پمپ

گروه صنعتی برقاب صنعت در نقطه ی بازدهی بهینه (BEP) پمپ در پایین ترین وضعیت کارکرد خود قرار دارد و این وضعیت نیز نتیجه ی مستقیم معیارهایی است که در طراحی پمپ آب مد نظر قرار می گیرد. منظور از معیار، بارهای هیدرولیکی است که بر پروانه ی پمپ آب وارد می شوند و از آن جایی که بار های هیدرولیکی محوری در رابطه ی مستقیم با یاتاقان های پمپ آب هستند. بار های هیدرولیکی شعاعی…

ادامه خواندن

عملکرد پمپ آب با برخی سیالات خاص

گروه صنعتی برقاب صنعت عملکرد پمپ آب با برخی سیالات خاص برخی سیالات تاثیر زیان باری بر عملکرد پمپ آب گریز از مرکز دارند، به طوری که هد و دبی را کاهش می دهند. مهم تر آن که با افزایش توجه پذیری از سطح جذب، توان لازم برای به حرکت در آوردن پمپ آب، باعث کاهش بازدهی آن ها می شود. منحنی عملکرد در تصویر شماره ی (۲٫۱۱) ترسیم کلی از اختلاف میان کارکرد یک پمپ…

ادامه خواندن
CLOSE
بستن
All search results