بوستر پمپ ابارا BOOSTER PUMP EBARA

گروه صنعتی برقاب صنعت بوستر پمپ آب مجموعه بوستر پمپ های آب، در انواع استاندارد، جهت مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی و در زمینه بالا بردن یا جابجا کردن آب استفاده می شوند. سیال پمپاز شده می تواند آب تمیز، آب اشامیدنی، آب باران، آب زیر زمینی مخلوط یا بدون فیبر های معلق یا مواد جامد و مواد شیمیایی باشد. مجموعه بوستر پمپ آب باید از محیط سر پوشیده و دور از دمای نامناسب و هوای…

ادامه خواندن