الکتروموتور و سیم پیچی

الکتروموتور و سیم پیچی

تعمیر الکتروموتور

گروه صنعتی برقاب صنعت

 

سیم پیچی

در الکترو موتور ها تعداد شيارها را با علامت z نشان می دهند. به خوبی می دانيم که فضايی که کلافهای سيم پيچی در آن قرار دارد را استاتور  گويند و بخش گردنده را روتور می نامند. الکتروموتور ی که در بخش استاتور دارای ۲۴ شيار باشد آنرا به شکل 24=z نشان می دهند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور 10 اسب اینجا کلیک کنید

استاتور سیم پیچی شده
استاتور سیم پیچی شده

نکته:

 الکتروموتور های ۳ فاز که برق تغذيه کننده الکتروموتور از سه فاز R-S- T می باشدبرای هر يک از فاز ها به صورت مساوی تعداد شيارهايی اختصاص می يابد که هريک از فازها به اندازه ۱۲۰ درجه الکتريکی با هم فاصله دارند.

 بين فازهای ورودی در الکتروموتور های ۳فاز ۱۲۰ درجه الکتريکی فاصله وجود دارد .برای درک موضوع مطلب را پیگیری فرمایید

توضیح:

در الکتروموتور های القايی سه فاز ، روتور و استاتور هيچگونه ارتباط الکتريکی با هم دیگر ندارند.  و آنچه باعث گردش روتور می شود اگر بخواهيم بطور کاملا خلاصه بگوييم اثر شار مغناطيسی که توسط سيم پيچها به کمک جريان ورودی در استاتور ايجاد می شود عامل گردش خواهد بود. جريان ورودی در کلافهای استاتور ايجاد فضای مغناطيسی مي کند .

شیار و قطب آهن ربایی

در واقع هر يک از شيار ها به يک قطب آهنربايی تبديل می شود. حال اگر محيط دوار استاتور را ۳۶۰ درجه منظور کنيم اگر اين مقدار بر تعداد شيارهای استاتور مثلا ۲۴ تايی تقسيم کنيم و آن را به تعداد جفت قطبهای فضای داخلی استاتور ضرب کنيم زاويه الکتريکی هر شيار قابل محاسبه خواهد بود.   αez .

تعداد قطبهای آهنربايی که در داخل استاتور ايجاد می شود با نوع سيم پيچی ونوع کلاف زنی قابل تغيير وکنترل خواهد بود. مثلا طوری کلافها را جا بزنيم که الکتروموتور به شکل تعداد زوج قطبها را با P نمايش می دهند.

 α ez=360/24*P

نکته:

برای سیم پیچی الکتروموتور های سه فاز یا تک فاز همان طور که

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X