پمپ جوکی در بوستر پمپ چند پمپ می 25, 2020 – ارسال شده در: دسته‌بندی نشده

جهت تامین فشار در سیستم های آبرسانی در مواقعی که فشار آب شهری برای سرویس دهی به بخش های مصرف کننده آب در ساختمان کافی نباشد از بوستر پمپ استفاده می شود. همچنین در سیستم های آتش نشانی و تامین آب در صنایع، کشاورزی و … از بوستر پمپ ها استفاده می شود.

تقسیم بندی بوستر پمپ ها

بوستر پمپ تک پمپ

دور ثابت

دور متغیر

بوستر پمپ چند پمپ

دور ثابت

همراه با پمپ پیشرو ( پمپ جوکی )

بدون پمپ پیشرو ( پمپ جوکی )

دور ثابت

دور ثابت و متغیر

بوستر پمپ تک پمپ

در مواردی که نوسان مصرف زیاد نباشد ( ساختمان های کوچک ) از بوستر پمپ تک پمپه استفاده می شود. کنترل این پمپ می تواند به صورت دور ثابت و یا متغیر باشد.

بوستر پمپ چند پمپه

در مواردی که نوسان مصرف زیاد باشد نمی توان از یک پمپ بزرگ استفاده کرد و می بایست از دو یا چند پمپ کوچکتر استفاده شود.

دلیل این امر تغییر منحنی سیستم ( به دلیل تغییر در جریان مصرفی ) است که باعث می شود تعداد استارت و استاپ پمپ ببش از حد شود و یا عملکرد پمپ دائما در حال تغییر باشد و خارج از BEP  عمل نماید.

پمپ جوکی در بوستر پمپ

جوکی پمپ، پمپی است با فشاری برابر پمپ های اصلی و با دبی کمتر. این پمپ معمولا در بوستر پمپ های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجایی که در ساعاتی از شبانه روز ( معمولا در نیمه شب تا اوایل صبح ) ممکن است مصرف کاهش پیدا کند. این مصرف را می توان با پمپ کوچک تری تامین نمود و از استارت و استاپ مکرر پمپ های اصلی جلوگیری نمود. این امر سبب صرفه جویی در مصرف انرژی شدع از استهلاک پمپ های اصلی جلوگیری می نماید.

برای مثال در یک ساختمان بزرگ که حد اکثر دبی ۴۲ متر مکعب در ساعت می باشد، فقط در ۲۰ در صد از ۲۴ ساعت شبانه روز سیستم در دبی حداکثری قرار می گیرد. و در غالب اوقات سیستم پمپاژ در حالت نیمه بار یا پاره بار کار می کند.

در بوستر پمپ های بیمارستان ها، هتل ها و یا صنایع حساس به دلیل آنکه امکان قطع آب به هیچ عنوان وجود ندارد و بر روی بوستر پمپ از یک و یا چند پمپ رزرو استفاده می شود تا در صورت بروز مشکل در پمپ های اصلی پمپ های رزرو وارد مدار شده و نیاز سیستم را تامین نمایند.

بخش های مختلف بوستر پمپ

الکتروپمپ ها

شاسی اصلی

کلکتور و شیرآلات در مدار مکش

کلکتور و شیرآلات در مدار رانش

تابلو برق ( همراه با سیستم کنترل فرکانس در سیستم های دور متغیر )

منبع دیافراگمی ( الزامی برای سیستم دور ثابت )

پرشر سوئیچ برای سیستم های دور ثابت و پرشر ترانسدیوسر برای سیستم دور متغیر )

مانومتر جهت نمایش فشار

محاسبات بوستر پمپ

برای اتخاب پمپ می بایست هد و دبی مورد نیاز را به دست آورد و پس از آن منبع تحت فشار ( سرج تانک ) برای سیستم دور ثابت محاسبه شود.

توجه داشته باشید هد و دبی به دست آمده را تقسیم بین تمام پمپ های اصلی می کنیم و یک ضریب اطمینان ۱۵ تا ۲۰ در صدی را در مجموع سیستم در نظر می گیریم.

با توجه به این موضوع که در بیشر سیستم های آبرسانی از بوستر پمپ موازی استفاده می شود. هد هر پمپ به تنهایی در نظر گرفته می شود و دبی را با جمع مجموع پمپ ها به دست می آوریم.