محاسبه دبی پمپ های سیرکولاتور

محاسبه دبی پمپ های سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور

انتخاب پمپ سیرکولاتور

جهت انتخاب درست ظرفیت پمپ سیرکولاتور دو پارامتر اصلی وجود دارد هد و دبی. جهت انتخاب درست  ظرفیت پمپ سیرکولاتور اول باید هد استاتیک سیستم را به دست آورید و با در نظر گرفتن این موضوع که به چه مقدار دبی در آن هد نیاز دارید پمپ سیرکولانور را انتخاب کنید. در ادامه می خواهیم چگگونگی محاسبه هد و دبی را جهت انتخاب پمپ سیرکولاتور بررسی کنیم.

محاسبه دبی پمپ سیرکوله در سیستم سیکل بسته

دبی پمپ سیرکولاتور تابعی مستقعم از بار حرارتی ساختمان می باشد و باید به اندازه ای باشد که آب گرم مورد نیاز تمام تجهیزات گرمایشی و مخزن آب گرم دو جداره را تامین کند البته با در نظر گرفتن حرکت جوششی آب گرم در سیکل بسته. یکی از اساسی ترین فرق ها بین محاسبه دبی پمپ سیرکولوتور و پمپ های ایجاد فشار و جابجایی مثبت همین موصوع می باشد.

به عبارت دیگر در صورتی که از یک پمپ مشترک برای کل سیستم گروایش و مخزن آب گرم مصرفی استفاده شود، دبی پمپ سیرکولاتور باید برابر با مجموع دبی مصرفی تجهیزات گرنایشی ( پخش کننده حرارت ) به علاوه دبی مورد نیاز آب گرم وصرفی ساختمان باشد.

جهت مشاهده انواع پمپ سیرکولاتور سایر ایتالیا اینجا کلیک کنید

پمپ سیرکولاتور SAER L
پمپ سیرکولاتور SAER L

در اماکن بزرکتر بهتر است برای هر خط یک پمپ جداگانه در نظر گرفته شود. بدیهیست که در این شرایط دبی هر پمپ جداگانه با تواجه به تجهیزات گرمایشس و آب گرم مصرفی به دست می آید. با مشخص کردن بار حرارتی ساختمان دبی پمپ سیرکولاتور با استفاده از قانون بقای انرژی بع راحتی به دست می آید. البته باید به میزان اختلاف دمای خط رفت و برگشت توجه داشت، تا در برگشت آب گرم دچار اختلال در سیستم نشوید.

نکته

در طراحی سیستم حرارت مرکزی اخلاف دمای آب ورودی خروجی دیگ برابر ۲۰ درجه فارنهایت معادل ۱۱ درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود و در سیتم های سرمایش با در نظر گرفتن ۱۰ درجه فارنهایت معدل ۵.۵ درجه سانتی گراد اختلاف دما به محاسبه می پردازیم.

بنابراین در سیستم گرمایش هر GPM برابر BTU/H معادل ۱۰۰۰۰ و در سیستم سرمایش هر GPM برابر ۵۰۰۰ BTU/H خواهد بود.

نکته

پس به طور تقریبی در شهری با شرایط تهران در ساختمانی با ارتفاع سقف استاندارد به ازائ هر متر مربع ۴۰۰ تا ۵۰۰ BYUگرمایش و به ازائ هر ۲۵M2 یک تن تبرید سرمایش نیاز می باشد.

نکات مهم انتخاب پمپ سیرکولاتور

۱ ایا جریان مورد نیاز پمپاژ همیشه یکسان است؟

حتما این طور نیست. گردش آب برای انتقال انرژی صورت می گیرد و انرژی مورد نیاز ساختمان در فصول مختلف سال یکسان نیست. بنابراینانرژی کمتر یعنی دبی کوچکتر.

۲ چنانچه از جریان ثابت در سیستم گردشی استفاده شود در بار کم چه اتفاقی می افتد؟

انتخاب پمپ گردشی بر اساس بار کامل صورت می گیرد تا پمپ بتواند در بار کامل انرژی مورد نیاز را تامین کند. حال چنانچه پمپ دور ثابت باشد همان طور که از فرمول مشخص است با کاهش انرژی مورد نیاز اختلاف دمای رفت و برگشت کم خواهد شد. از طرف دیگر چنانچه پخش کننده حرارت مثل رادیاتورها مجهز به شیر ترموستاتیک باشند با بسته شدن شیر ها جریان مورد نیاز سیستم کاهش یافته و عملکرد پمپ به سمت چپ منحنی حرکت می کند.

جهت مشاهده انواع پمپ سیرکولاتور لوارا ایتالیا اینجا کلیک کنید

پمپ سیرکولاتور لوارا
پمپ سیرکولاتور لوارا

کنترل پمپ سیرکوله

طراحی اولیه پمپ سیرکوله با توجه به بار حداکثری سیستم و همراه با یک ضریب اطمینان انجام می شود.

متاسفانه در بسیاری از مواقع طراحان کم تجربه از ترس کم آوردن پمپ سیرکوله آن را بزرگتر از نیاز سیستم در نطر می گیرند این در حالی است که اگر پمپ سیرکوله با در نظر گرفتن حرکت جوششی آب گرم داخل سیستم سیکل بسته کمی کوچکتر از حد نیاز باشد هم با کمک حرکت آب جبران می شود. باز هم گفتنیست سیستم در زمان نسبتا کمتری در شرایط حداکثری قرار دارد.

برای کنترل سیستم ها از راه های مختلفی استفاده می شود:

۱ خفه کردن سیستم

۲ بای پس کردن جریان

۳ آرایش و تعداد پمپ ها

۴تغییر قطر پروانه پمپ

۵ تغییر دور پمپ در پمپ های چند دور

۶ ترکیب موارد فوق

از جمله فاکتور های انتخاب روش کنترل پمپ می توان به میزان تغییرات منحنی سیستم متاثر از بار سرمایش و گرمایش ساختمان، نوع منحنی پمپ ( تخت یا تیز ) معمولا متاثر از دور پمپ هد و دبی مورد نیاز سیستم در طول زمان، سایز سیستم، نوع سیستم و … اشاره کرد.

کنترل سیستم با خفه کردن جریان

استفاده از شیر های دو راهه برای کنترل جریان در سیستم های هیدرونیک بسیار شایع است و مهمترین مثال آن شیر ترموستاتیک رادیاتور است. در این روش با بسته شدن شیر های دو راهه ( خفه شدن جریان ) نقطه عمکرد پمپ سیرکوله روی منحنی به سمت چپ حرکت کرده و دبی پمپ کم می شود که این امر منجر به کاهش kw مورد نیاز پمپ سیرکوله شده و در نتیجه آن شدت جریان مصرفی ( امپر) کاهش می یابد.

اما نکته مهمی که طراح باید به آن دقت کند این است که نقطه عملکرد پمپ سیرکوله تا کجا می تواند به سمت چپ منحنی حرکت کند زیرا کاهش بیش از حد دبی می تواند به پمپ آسیب جدی بزند.

کنترل سیستم با بای پس شیر سه راهه

شیر های سه راهه ارتباطی را بین مسیر رفت و برگشت فراهم می کنند ک به درصدی از جریان اجازه می دهند که بدون عبور از سیستم، مستقیما از مسیر رفت به برگشت برگردد. در این روش نقطه عملکرد پمپ بر روی منحنی به سمت راست حرکت کرده و دبی پمپ افزایش می یابد این در حالی است که سیستم دبی کمتری را دریافت می کند.

با افزایش دبی پمپاژ kw مورد نیاز پمپ سیرکوله افزایش می یابد و در نتیجه آن آمپر مصرفی افزایش می یابد. اگر این افزایش از حد خترج شود نیروی شعاعی بالایی به پمپ وارد می شود و همچنین به موتور فشار خواهد آمد و اصطلاحا پمپ آمپر خواهد کشید.

جهت مشاهده انواع پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا اینجا کلیک کنید

پمپ سیرکولاتور 3 دور داب
پمپ سیرکولاتور 3 دور داب

تعداد و آرایش پمپ

یکی از بهترین و کم هزینه ترین روش های کنترل پمپ سیرکوله استفاده از چند پمپ موازی است. در این روش می توان به جای استفاده از یک و یا دو پمپ سیرکوله بزرگ از چند پمپ سیرکولاتور کوچک تر با تعداد بیشتر استفاده کرد.

باری مثال در شهری با اقلیم تهران برای دبی گردشی سیستم هیدرونیک در یک موتورخانه دو فصلی نیاز سیستم گرمایش در بار کامل کمتر از نصف نیاز بار سرمایش در تابستان است. حال چنانچه طراحی پمپی را بر اساس بار سرمایش در بار کامل طراحی کند این پمپ در فصل پاییز بیش از سع برابر بزرگتر از نیاز سیستم خواهد بود. در این شرایط افزایش تعداد پمپ ها یا اصطلاحا خورد کردن پمپ ها سبب می شود بنابر نیاز سیستم در فصول مختلف باوانیم دبی مورد نیاز را تامین کنیم.

 

تغییر قطر پروانه پمپ سیرکوله

تغییر قطر پروانه طبق قوانیین تشابه پمپ های سانتیریفیوژ منجر به تغییر منحنی عملکرد پمپ خواهد شد. در این روش پس از تراش پروانه و کاهش قطر آن امکان برگشت به حالت قبل وجود ندارد

تغییر دور پمپ سیرکولاتور

تغییر دور پمپ های سیرکولاتور به چند شکل قابل انجام است:

۱ استفاده از پمپ های چند دور

۲ استفاده از سیستم کنترل فرکانس بر اساس اختلاف فشار

۳ استفاده از سیستم کنترل فرکانس بر اساس اختلاف دما

برقاب صنعت


 

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد 90

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X