آزمایشات بررسی وضعیت الکتروموتور در محل

آزمایشات بررسی وضعیت الکتروموتور در محل

الکتروموتور زیمنس SIEMENS

گروه صنعتی برقاب صنعت

آزمایشات میدانی بر روی الکتروموتور

قبل از انجام هر آزمایشی، شخصی که آزمایشات را انجام می دهد باید کاملا با دستگاه های مورد استفاده در آزمایش آشنا بوده، دارای تجهیزات حفاظتی مناسب شخصی باشد, از خطرات موجود در هنگام آزمایش آگاه بوده و اینکه بداند چگونه کار را با ایمنی انجام دهد. آزمایشات زیر را می توان روی یک الکتروموتور در حال انجام داد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با سرعت 900 دور اینجا کلیک کنید

الف)اندازه گیری جریان

جریان بی باری یک الکتروموتور  معمولا از ۳۰%تا ۵۰% جریان بار کامل تغییر می کند. محدوده وسیع پارامترهای الکتروموتور های مختلف ناشی از تفاوت در ضریب قدرت، راندمان، طراحی آنها می باشد. مادامی که جریان اندازه گیری شده در حالت بی باری هر سه فاز در حد ۱%با یکدیگر تحت ولتاژ متعادل تفاوت داشته و نزدیک به جریان بی باری نوعی باشند، مصرف جریان رضایت بخش خواهد بود.

یکی از دلایلی که جریان بهره برداری یک الکتروموتور اندازه گیری می شود، تعیین مقدار توانی است که الکتروموتور تولید می کند. فرض کنید جریان کامل یک الکتروموتور ۱۰۰ آمپر بوده، و الکتروموتور ۷۵ آمپر می کشد. یک فرض نادرست که اغلب در نظر گرفته می شود ،آن است که این که این الکتروموتور در حال تولید سه چهارم توان پلاک مشخصات خود می باشد. این فرض درست نیست چون، با افزایش بار روی الکتروموتور، ضریب قدرت الکتروموتور بهبود می یابد. بار تقریبی ممکن است به وسیله مقایسه جریان اندازه گیری شده بر حسب داده های عملکردی الکتروموتور تعیین گردد. این واقعیت با مراجعه به شکل زیر به خوبی آشکار می شود.

شکل فوق نشان می دهد که چگونه توان خروجی یک الکتروموتور  با مصرف ثابت ولت آمپر، می تواند با بهبود ضریب قدرت افزایش یابد. این پدیده در الکتروموتور های جدید خیلی عمومیت دارد. به همین دلیل، اندازه گیری صرفا جریان به عنوان نشانگر دلیلی برای بار الکتروموتور نخواهد بود.

[psfw slug=”14602″]

اندلزه گیزی جریان با ترانسفورماتور

اندازه گیری جریان با استفاده از ترانسفورماتورهای جریان قابل حمل گیره ای که دارای سطح عایقی ولتاژ مناسب باشند، انجام می گیرد. اگر دستگاه دارای آمپرمتر تابلویی باشد، از آن می توان برای اندازه گیری استفاده کرد. از جریان برای تشخیص اشکالات الکتروموتور نظیر میله های شکسته روتور یا لایه های ورق شل شده هسته می توان استفاده نمود. این خطاها می توانند به وسیله تحلیل جریان با یک تحلیل گر طیفی یا با یک برنامه رایانه ای آشکار شوند. چون این خطاها خیلی نادر هستند، و مراحل انجام آزمایش بستگی به دستگاه مورد استفاده دارد، لذا ذکر جزئیات مراحل کار در اینجا بیان نمی گردند

ب)اندازه گیری ولتاژ از روی تجهیزات برق دار

اندازه گیری ولتاژ از روی تجهیزات برق دار باید تا حد امکان در نزدیکی الکتروموتور صورت گیرد تا از تاثیر افت ولتاژ فیدر و الکتروموتور بر روی اندازه گیری جلوگیری شود. برای اکثر تاسیسات صنعتی، راه انداز الکتروموتور به قدر کافی به الکتروموتور نزدیک بوده به طوری که اندازه گیری در راه انداز الکتروموتور رضایت بخش خواهد بود. با تجهیزاتی که مناسب انتخاب شده باشند، ولتاژ فاز به فاز هر سه فاز باید اندازه گیری شوند.مقدار اندازه گیری شده باید ۱۰% ولتاژ پلاک مشخصات الکتروموتور باشد. مقادیر اندازه گیری شده باید ۱% با یکدیگر تفاوت داشته باشند. سپس، ولتاژهای سه فاز بابا زمین باید اندازه گیری شوند. در حالت ایده آل ، ولتاژ های سه فاز با زمین باید اندازه گیری شوند. در حالت ایده آل، ولتاژ های سه فاز با زمین باید برابر با یکدیگر بوده وبرابر ولتاژ فاز به فاز تقسیم بر 3√ باشد.

اگر ولتاژهای فاز به زمین برابر نباشند، مسائل مربوط به خطای زمین وجود دارد که باید فورا برطرف شوند. اگر این نا متعادلی قابل توجه بوده واصلاح نشود، سیستم عایقی الکتروموتور شدیدا تحت فشار قرار گرفته و عمر الکتروموتور کاهش عمده ای خواهد یافت.

ج)اندازه گیری توان حقیقی

اندازه گیری توان حقیقی یک الکتروموتور در حال کار، دقیق ترین اندازه گیری کار تولید شده توسط الکتروموتور می باشد. این واقعیت را می توان با معادله ۷۴۶/(وات*راندمان)= hp اسب بخار نشان داد.

مقادیر تقریبی راندمان وضریب قدرت را می توان از شکل و جدول زیر به دست آورد. با استفاده از وسایل اندازه گیری ساده وکیفیت بالای امروزی، قرائت توان حقیقی کار نسبتا ساده ای است.

د)درجه حرارت سطحیالکتروموتور

با استفاده از یک دماسنج مادون قرمز غیر تماسی، نقاط داغ غیر عادی، اشکالات یاتاقان، اشکالات جریان هوا، و مسائل تهویه الکتروموتور را می توان تشخیص داد.

یک الکتروموتور استاندارد برای کار با افزایش حداکثر درجه حرارت کل سیم پیچی تا ℃۸۰ توسط مقاومت برای کلاس B استاندارد NEMA و℃۱۰۵ توسط مقاومت برای کلاس F استانداردNEMA در بالاتر از ℃۴۰(درجه حرارت محیط)طراحی می شود. اگر سطح یک الکتروموتور به این درجه حرارت ها برسد، اشکالی در سیم پیچی یا تهویه وجود دارد،و الکتروموتور باید پر اسرع وقت از مدار خارج گردیده و مشکل بر طرف گردد.

بلبرینگ ها و یاتاقان های ضد اصطکاک نباید در بالاتر از ℃۱۳۰ کار کنند. کار کردن در درجه حرارت زیاد باعث افت کیفی گریس شده و ممکن است شروع به گرفتگی یاتاقان نماید. اگر اندازه گیری دقیق درجه حرارت یاتاقان را نتوان انجام داد، اندازه گیری تقریبی باید انجام شود.

[psfw slug=”14599″]

نکته

اگر جعبه یاتاقان یا محور همجوار آن به ℃۱۰۰ نزدیک شود، یاتاقان احتمالا نزدیک ℃۱۳۰ بوده و در خطر بروز خسارت حرارتی قرار دارد.الکتروموتور باید فورا خاموش شده و مسئله بر طرف شود. یاتاقان های لوله ای ویا بابیتی دارای محدودیت درجه حرارت در حد ℃۱۱۰ هستند.

مواد یاتاقان در ℃۱۳۰ تا ℃۱۷۰ بسته به اینکه یاتاقان از مواد بر پایه قلع یا سرب ساخته شده باشد، شروع به نرم شدن می کنند. اگر هیچ گونه دماسنج یا آشکار ساز درجه حرارت مدفون در یاتاقان وجود نداشته باشد، تاثیر درجه حرارت یاتاقان را می توان توسط بازرسی جعبه یاتاقان و محور همجوار یاتاقان  و یا برداشتن در پوشهای بازرسی که اجازه بازرسی رینگهای روغن و دیدن فلز یاتاقان را از طریق سوراخ های تعبیه شده می دهد،به دست آورد.

اگر درچه حرارت خای پایش شده نزدیک ℃۹۰ باشند، درجه حرارت ها باید به طور دایم برای تعیین اینکه در حال افزایش هستند، پایش شوند. اگر درجه حرارت ها در حال افزایش باشند، الکتروموتور باید برای انجام تعمیرات متوقف شده، در غیر این صورت،باید در فواصل ۶ تا ۱۲ ساعت برای اطمینان از ثابت ماندن آنها پایش شوند.

اندازه گیری ارتعاشات

اندازه گیری ارتعاشات کل مجموعه باید در فواصل منظم انجام شود به طوری که مشکلات را قبل از بروز آسیب بتوان پیدا کرد. تعداد دفعاتی که این اندازه گیری ها انجام می شود بستگی به اهمیت دستگاه تحت نظارت دارد.

تجهیزات ویژه باید مجهز به نمایشگر ارتعاش دایمی باشند. به عنوان بخشی از اندازه گیری ارتعاش روتین،باید یک طیف فرکانس بالا برای یاتاقان های ضد اصطکاک به دست آید. چنین تحلیل طیفی، یک نقص یاتاقان را به خوبی قبل از بروز مسئله آشکار می سازد. فونداسیون و پایه دستگاه باید به طور مرتب برای حرکت یا شل بودن بررسی  شود.

این آزمایش به وسیله قرار دادن یک پروب ارتعاش سنج روی فونداسیون و پایه در چند نقطه انجام می شود. هر لرزشی قرار دادن یک پروب ارتعاش سنج روی فونداسیون و پایه در چند نقطه انجام می شود. هر لرزشی که بیشتر از ۲۵% ارتعاش عادی دستگاه باشد نمایانگر شل بودن بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد. حد ارتعاش در جدول زیر به عنوان مرجع ارائه شده است.

و)مقاومت عایقی یا آزمایش مگر

آزمایش مقاومت عایقی، یکی از مرسوم ترین آزمایشات انجام شده روی دستگاه الکتریکی بوده چون نقص در عایق سیستم از متداول ترین مسائل متناظر با دستگاه الکتریکی است.در الکتروموتور ها سیستم عایقی ممکن است بر اثر انباشت رسوبات، حرکت مکانیکی، ترک، تهاجم به وسیله حلال ها، ضربه مکانیکی، و عوامل متعدد دیگر تخریب شود.

برای آزمایش از بین رفتن قدرت عایقی،ولتاژی در دو سر عایق (سرهای روتور و بدنه الکتروموتور) قرار می دهند. این ولتاژ بطور معمول DC بوده وبزرگتر از ولتاژ کارکرد عادی است. ولی به اندازه کافی برای خسارت به عایق بزرگ نمی باشد.این ولتاژ،عایق را تحت فشار قرار می دهند به طوری که اگر ناحیه ضعیفی وجود داشته باشد، آشکار خواهد سد. ولتاژهای توصیه شده آزمایش برای این مورد در جدول زیر ارائه شده اند.

مقاومت عایقی الکتروموتور نسبت به درجه حرارت بسیار حساس است. باید توحه داشت که هر چقدر مقاومت عایقی بالاتر باشد بهتر خواهد بود.

شکل زیر ضریب اصلاحی درجه حرارت (K t) را ارائه می نماید.

رابطه محاسبه مقاومت عایقی در ℃۴۰ به صورت زیر است:     جدول فوق                                                                  R c    =    K t *  R t

که در آن:

RT=مقاومت عایقی (بر حسب مگا اهم)اصلاح شده به ℃۴۰،

K t=ضریب درجه حرارت مقاومت عایقی در درجه حرارت t,

R t=مقاومت عایقی اندازه گیری شده(بر حسب مگا اهم)در درجه حرارت t,

استاندارد IEEE شماره ۴۳ مقاومت حداقلی را برای سیم پیچی بر اساس رابطه زیر توصیه می کند:

k v    +1 = R m

که R m مقاومت عایقی حداقل توصیه شده بر حسب مگااهم در ℃۴۰ تمامی سیم پیچی موتور الکتریکی و K v پتانسیل فاز نامی ماشین بر حسب کیلو ولت موثر می باشد.

ز)شاخص قطبی سیم پیچی

این آزمایش وضعیت کلی سیستم عایقی سیم پیچی را اندازه گیری می کند. این آزمایش امکان ارزیابی میزان رطوبت یا آلودگی روی سیم پیچی، مقدار تخریب صورت گرفته در عایق، و اینکه آیا عایق hi_potting (آزمایش فشار قوی الکتروموتور های بزرگ) آماده است، و به طور کلی مناسب بودن الکتروموتور برای ادامه کار را می دهد.

آزمایش به وسیله اندازه گیری مقاومت عایقی (مگر زدن) الکتروموتور مورد نظر در ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ ولت برای ۱۰ دقیقه انجام می شود. قرائت ها به صورت دوره ای برای اطمینان از اینکه مقدار مقاومت عایقی با زمان افزایش یافته و اینکه هیچ گونه تخریبی در عایق صورت نگرفته باشد انجام می گیرد. سپس مقدار عایقی ۱۰ دقیقه بر مقدار عایقی ۱ دقیقه برای به دست آوردن شاخص قطبی تقسیم می شود.

(مقاومت عایقی در ۱ دقیقه) (مقاومن عایقی در ۱۰ دقیقه)=شاخص قطبی

حداقل مقدار توصیه شده شاخص قطبی برای یک الکتروموتور ۲ می باشد. مقداری کمتر از ۲ نشانگر آن است که ماشین، کارکرد طولانی مدت مطمئنی را نخواهد داشت. شاخص قطبی ممکن است ناشی از سیستم عایقی مرطوب یا کثیف باشد. سرویس کردن الکتروموتور می تواند شاخص قطبی را در بالاتر از ۲ قرار دهد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

ح)مقاومت سیم پیچی

با اندازه گیری مقاومت سیم پیچی می توان بخش های اتصال  شده یا پاره شده سیم پیچی را پیدا کرد.سه روش استاندارد برای انجام این آزمایش وجود دارد.

روش اول:

با یک اهم متر فاز های A به B ،سپس B به C , و آنگاه C به A را اندازه گیری کنید. مهم است که از یک وسیله اندازه گیری با دقت بالا و ریز نمایی زیاد در مقاومت های کم استفاده کنید. سه مقدار باید در محدوده ۱% یکدیگر باشند. اگر تغییر بین مقادیر اندازه گیری شده بیشتر از ۱% باشد از روش دوم استفاده کنید.

روش دوم:

بااستفاده از یک منبع AC قابل تنظیم ویک ولت متر و آمپر متر به جای اهم متر مطابق آزمایش قبلی راکتانس سیم پیچی را اندازه گیری نمایید. آمپرمتر را به صورت سری با منبع متغیر AC و دو فاز الکتروموتور قرار دهید. ولت متر را در دو سر فاز های مورد آزمایش قرار دهید.

ولتاژ  را تا مقداری مناسب افزایش دهید به طوری که جریانی کمتر از ۲۵% جریان بار کامل در سیم پیچی جاری شود. مقادیر روییت شده را ثبت نموده و سپس امپدانس را با استفاده از رابطه اهم (  i*E=Z) محاسبه نمایید. آزمایش را روی دو فاز دیگر با استفاده عز همان مقدار ولتاژ اعمال شده تکرار کنید.اگر تفاوت امپدانس محاسبه شده در هر فاز بیشتر از ۵% باشد،احتمالا مسائلی در سیم پیچی وجود دارند.

روش سوم:

از یک تستر مقایسه ای موج گذرا استفاده کنید. آزمایش مقایسه ای موج گذرا، پیچک های الکتروموتور را برای اتصالی یا پارگی از طریق مقایسه یک مجموعه پیچک الکتروموتور با تمامی پیچک های دیگر الکتروموتور آزمایش می کند. این آزمایش بسیار قطعی بوده وقادر است خطاهای ظریف در سیم پیچی الکتروموتور را پیدا کند. چون این آزمایش به نوع دستگاه آزمایش بستگی بسیار دارد، لذا باید دستورات ارائه شده بادستگاه را دنبال نمود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان را می دهیم که جلب رضایت مراجعین هدف اصلی این گروه صنعتی (برقاب صنعت) می باشد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X