حفاظت الکتروموتورها در برابر بار زیاد

حفاظت الکتروموتورها در برابر بار زیاد

داخل الکتروموتور

گروه صنعتی برقاب صنعت

اتصالی سیم پیچ موتور الکتریکی

 

تخریب سیستم عایق الکتریکی استاتور دلیل عمده کاهش الکتروموتور و خرابی آن است. این موضوع ناشی از عوامل متعددی نظیر قرار گرفتن عایق در برابر رطوبت، تنش عایقی زیاد، و آسیب های مکانیکی یا حرارتی می باشد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

خواص فیزیکی و دی الکتریک سیستم عایقی الکتروموتور به مرور زمان افت نموده و همانند هر فعالیت شیمیایی دیگر بر اثر افزایش درجه حرارت شدت می یابد. به طور سر انگشتی آزمایشات و تجربه نشان داده اند که عمر یک سبستم عایقی به طور تقریب به ازای هر ℃۱۰ افزایش در درجه حرارت سیم پیچی، نصف شده و به ازای هر ℃۱۰ کاهش، دو برابر می گردد. بنابراین عمر عایقی به مدت زمان قرار داشتن عایق در یک درجه حرارت معین بستگی دارد.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور 10 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور 15 اسب اینجا کلیک کنید

الکتروموتور استریم
الکتروموتور استریم

عوامل نقص سیم پیچ الکتروموتور

در عمل، نقص سیم پیچی ناشی از شکست عایقی معمولا به شرایطی نظیر ولتاژ گذرای ضربه یا کلید زنی، رطوبت، نفوذ یا هدایت آلاینده ها مربوط می شود. تنش های مکانیکی، نظیر لرزش یا نیروهای با اعوجاج نیز قادر هستند نقص سبم پیچی را سبب شوند. این نیروها اغلب در هنگام راه اندازی الکتروموتور،یا هنگام انتقال الکتروموتور به یک منبع الکتریکی دیگر رخ می دهند. صرف نظر از دایا متناظر با نقث پیش آمده، تاثیر افزایش درجه حرارت آن است که توانایی عایق را در برابر تحمل شرایط دشوار الکتریکی یا مکانیکی کاهش می دهد.

سطح درجه حرارتی را که باید عایق در آن حفاظت گردد، بستگی به قضاوت مهندسی و استانداردهای مورد استفاده دارد. در بخش های ۱۲ . ۴۱، ۱۲. ۴۲، ۱۲. ۵۲، ۲۰. ۴۰ از استاندارد NEMA_MG1_1998 این محدودیت ها مشخص شده اند.

اضافه بار

شایان توجه است که برای هر الکتروموتور،به دست آوردن توان خروجی بیشتر همراه با افزایش درجه حرارت بوده، و این به معنای پذیرش عمر کوتاه تر آن می باشد. با این وجود، هنگامی که الکتروموتور در مصارف پایه یا ویژه نظیر پمپ های آتش نشانی یا پمپ های آب تغذیه دیگ بخار به کار می روند، مطلوب است که به اپراتور فرصت داده شود تا شرایط اضافه بار را قبل از توقف الکتروموتور اصلاح کند. چنین مصارفی نیاز به کارکرد الکتروموتور به مدت طولانی با اضافع بار در شرایطی که اضافه بار از گشتاور حداکثر نامی الکتروموتور فراتر نمی رود، دارد. در چنین شرایطی، باید هزینه کاعش عمر الکتروموتور بر اثر شرایط اضافه بار را در مقابل هزینه و خسارتی که بر اثر قطع سرویس حاصل می شود ارزیابی نمود.

استاتور سیم پیچی شده
استاتور سیم پیچی شده

تاثیر اضافه بار بر روی دمای استاتور

اضافه بار ها قادرند درجه حرارت های کل نقاط داغ استاتور را در بالاتر از حدود حرارتی طراحی سیستم عایقی سیم پیچی قرار دهند. با این وجود، در تمامی شرایط بهره برداری که در آن درجه حرارت زیاد رخ می دهد، زمان عامل بسیار مهمی است. ظرفیت ذخیره حرارت در یک الکتروموتور القایی به‌طور نسبی زیاد می باشد. اضافه بارهای کم برای دوره های زمانی کوتاه سبب تغییرات زیان بار ناشی از درجه حرارت نمی گردند، چون حرارت مازاد در هادی، هسته، پوسته و بدنه ذخیره می شود. بر عکس آن، در شرایط قفل روتور نرخ افزایش درجه حرارت به دلیل جریان های بزرگ بسیار سریع است، چون حرارت خیلی گمی در این دوره زمانی کوتاه از هادی ها به اجزای حجیم الکتروموتور انتقال می یابد، بنابراین حدود حرارتی عایق سیم پیچی ظرف چند ثانیه ممکن است فرا برسد.

از موارد دیگری که ممکن است اتفاق افتد اشکال در سیستم خنک کن الکتروموتور می باشد. تهویه نا کافی بر اثر کاهش عبور ماده خنک کننده در بخش های مختلف الکتروموتور که باید حرارت آن ها دفع شوند رخ می دهد. اگر تهویه الکتروموتور صورت نگیرد، الکتروموتور بی بار نیز ممکن است به درجه حرارت های مخرب برسد. عدم کفایت تهویه را می توان به وسیله هوا، فشار ، یا حسگرهای درجه حرارت سیم پیچی الکتروموتور آشکار نموده و به دنبال آن اعلام خبر یا قطع الکتروموتور را انجام دارد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

الکتروموتور ی و سیستم های کنترلی آن معمولا برای کار در درجه حرارت حداکثر محیط که بیش از ℃۴۰ نیست طراحی می شوند. در مناطقی که درجه حرارت محیطی الکتروموتور، کنترل های آن یا هر دو از درجه حرارت حداکثر فراتر رفته یا به طرز چشمگیری از درجه حرارت محیطی حداکثر گمتر است، باید توجه ویژه ای به حفاظت الکتروموتور مبذول گردد.

درجه حرارت زیاد محیط

وقتی که درجه حرارت ماده خنک کننده الکتروموتور افزایش می یابد، درجه حرارت سیم پیچی استاتور و روتور نیز زیاد می شوند. بهره برداری از الکترو موتور در درجه حرارت محیطی بیش از شرایط نامی حتی اگر بار آن، بار نامی و یا کمتر باشد، می تواند سیم پیچی های الکتروموتور را در معرض درجه حرارت زیاد شبیه کارکرد الکترو موتور در اضافه بار با درجه حرارت محیطی عادی قرار دهد. بنابراین باید توان نامی الکتروموتور را در درجه حرارت های زیاد محیطی به طور مناسبی گاهش داد.

مکان هایی که درجه حرارت محیطی بیش از  شرایط عادی دارند در واقع جاهایی هستند که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب در یک روز گرم تابستانی و یا تاسیسات درونی سالن دیگ بخار می باشند. علاوه بر این ، درجه حرارت اضافی الکتروموتور می تواند ناشی از هذایت غلط هوای خروجی الکترو موتور به ورودی آن باشد. قرار دادن الکتروموتور بسیار نزدیک به دیوار یا در کنار یکدیگر نیز سبب این پدیده خواهد شد.

تاثیر ارتفاع از سطح در دریا بر روی موتور الکتریکی

الکتروموتور هایی که در ارتفاع زیاد در هوایی با چگالی کمتر از عادی کار می کنند دچار کاهش کارآیی سیستم خنک کن می شوند. این موضوع نیز قادر است باعث افزایش درجه حرارت بیشتر از عادی شود، و لذا توان نامی الکتروموتور باید کاهش یابد. الکترو موتور هایی که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند نظیر الکتروموتور های شناور که روتور آن ها در مسیر سیال پمپ شونده قرار دارند، نیز شامل شرایط غیر معمول محیطی که نیاز به توجه خاص در انتخاب و تنظیم تجهیزات حفاظت حرارتی آن ها می باشد، می گردند و در این گونه موارد باید به طور ویژه با راهنمایی سازنده حفاظت شوند.

[psfw slug=”14601″]

تاثیر دمای پایین بر روی موتور الکتریکی

وقتی که درجه حرارت محیط به طور قابل ملاحظه ای کمتر از مقدار نامی ℃۴۰ است، به نظر می رسد که می توان بیش از ظرفیت نامی الکتروموتور از آن بار گرفت. این موضوع لزوما واقعیت ندارد. ملاحظات دیگری علاوه بر محدودیت های خرارتی برای اجزای الکتروموتور باید ملحوظ گردد. بخش های مکانیکی نظیر محورها و بلبرینگ ها باید این بار اضافی تناسب داشته باشند. بنابراین، بارگذاری الکتروموتور ها بیش از ظرفیت نامی آن ها در درجه حرارت های محیطب کمتر از عادی بدون بررسی دقیق توصیه نمی شود. در بعضی موارد، الکتروموتور و تجهیزات حفاظتی حرارتی آن ممکن است پر دو محل مختلف نصب شوند،که دارای دو درجه حرارت محیطی خاص خود باشند، در چنین شرایطی، باید توجه به ویژه به تنظیم رله های حفاظتی نمود، یا آنکه تجهیزات حرارتب اضافه بار به وسیله درجه حرارت محیط جبران سازی شوند.

داخل الکتروموتور
داخل الکتروموتور

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X