حفاظت الکتروموتور در برابر شرایط غیر عادی تغذیه

حفاظت الکتروموتور در برابر شرایط غیر عادی تغذیه

گروه صنعتی برقاب صنعت

حفاظت موتور الکتریکی در برابر شرایط غیر عادی تغذیه

تغییرات ولتاژ در موتور الکتریکی

تغییر در ولتاژ دارای تاثیر عمده ای بر عملکرد الکتروموتور می باشد. گشتاور الکتروموتور به طور مستقیم متناسب با دامنه تغییرات ولتاژ است. الکتروموتور ها برای کارکرد صحیح با وجود تغییرات جزئی در ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه طراحی می شوند. این شرایط در استاندارد NEMA MGI_1998 ذکر شده اند. با این وجود،هر تغییری در ولتاژ یا فرکانس منجر به تغییر در عملکرد الکترو موتور نظیر گشتاور، سرعت، درجه حرارت کاری، راندمان، و ضریب قدرت می گردد. به‌طور کلی تغییرات زیر در عملکرد الکتروموتور بر اثر تغییر در منبع تغذیه الکترو موتور رخ می دهند:

جهت مشاهده الکتروموتور های با قدرت 0.12 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده الکتروموتور های با قدرت 0.18 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده الکتروموتور های باقدرت 0.25 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده الکتروموتور های باقدرت 0.33 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده الکتروموتور های باقدرت 0.50 اسب اینجا کلیک کنید

 

الکتروموتور کایجیلی cdf
الکتروموتور کایجیلی cdf
 • گشتاور با مربع ولتاژ اعمال شده تغییر می کند.
 • سرعت به طور مستقیم با فرکانس تغییر نموده و با افزایش ولتاژ به مقدار جزئی زیاد می شود.
 • افزایش درجه حرارت کارکرد با مربع جریان الکتروموتور تغییر خواهد کرد.
 • راندمان به طور مستقیم به تلفات الکتروموتور مریوط می شود،هر افزایشی در جریان الکتروموتور موجب کاهش راندمان می گردد.
 • ضریب قدرت به طور مستقیم به جریان مغناطیس کنندگی سبب کاهش ضریب قدرت می گردد.
 • اکثر الکتروموتور ها را می توان به عنوان تجهیزات KVA ثابت فرض کرد، یعنی با کاهش ولتاژ، جریان به طور متناسب افزایش می یابد.
 • تجهیزات حفاظتی ممکن است نیاز به تنظیم داشته با شند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

طول عمر عایق موتور الکتریکی

گرچه هر یک از این مشخصات عملکردی می تواند کل فرآیند را که الکتروموتور بخشی از آن است تحت تاثیر قرار دهد، فقط درجه حرارت کارکرد از نظر حفاظت آن اولویت اول دارد. درجه حرارت کارکرد، عمر عایق الکتروموتور را مشخص می کند. وقوع هر افزایشی در درجه حرارت به طور موثری عمر الکتروموتور را کم می کند. بنابراین، مطلوب است که این شرایط به سرعت ممکن آشکار شده تا کاهش عمر الکتروموتور به حداقل برسد.

الکتروموتور کایجیلی
الکتروموتور کایجیلی

هفت مورد مربوط به جریان وجود دارند که به طور مستقیم درجه حرارت کارکردالکترو موتور را متاثر می سازند:

 1. جریان راه اندازی (قفل روتور)
 2. جریان مغناطیس کنندگی (بی باری)
 3. جریان بار
 4. جریان گردابی
 5. جریان های تلفات پراکندگی
 6. جریان های توالی منفی (جریان عدم تعادل) جاری شده در میله های روتور،گوه های روتور، سیم پیچی های میرایی
 7. بارهای غیر خطی

دامنه هر یک از این جریان ها می توانند به وسیاه ولتاژ ها یا فرکانس غیر عادی و یا هر دو متاثر شوند.

ولتاژ غیر عادی

هر گاه ولتاژهای کارکرد از ولتاژ نامی بیشتر از حدی که در استاندارد NEMA MG_1993 ذکر شده منحرف شوند، ممکن است الکترو موتور ها در معرض آسیب قرار گیرند، و در این صورت شکل خاصی از حفاظت لازم می باشد. ولتاژ غیر عادی در بر گیرنده موارد زیر است:

 • ولتاژ کم
 • ولتاژ زیاد
 • ولتاژ نا متعادل و قطع فاز

شرایط ولتاژ کم ممکن است فقط برای چمند سیکل طول کشیده و یا آن که ماندگار باشد. تاثیر ولتاژ کم روی هر الکترو موتور ی بستگی به نوع آن، بار الکترو موتور،و اینکه آیا الکتروموتور در حال کار یا راه اندازی می باشد، دارد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

رابطه تغییر جریان با ولتاژ در موتور الکتریکی

یک الکتروموتور القایی بزرگ که در سرعت نامی باشد با یک الکترو موتور سنکرون بزرگ با تحریک ثابت را می توان در شرایط ماندگار به عنوان دستگاهی با KVA ثابت برای یک بار مشخص محور تقریب زد. بنابراین، تغییرات جریان به طور معکوس ولتاژ را دنبال می کنند. ولتاژ کم وقتی که الکتروموتور در حال گردش باشد باعث جریان های زیادتر کارکرد عادی شده و در الکتروموتور های القایی سبب افزایش گرمای سیم پیچی استاتور و روتور می گردد.

الکتروموتورهای سنکرون ولتاژ کم سبب جریان های بزرگتر استاتور با افزایش گرمای استاتور و امکان خروج از سنکرون الکتروموتور را در پی دارد. علاوه بر این، اگر تغذیه DC میدان از طریق یکسو کردن ولتاژ AC که از همان منبع تغذیه کننده استاتور اخذ می شود انجام گیرد، ولتاژ DC نیز کاهش یافته یا آنکه میدان ضعیف تر می شود و تمایل به پایداری کمتر الکتروموتور سنکرون دارد.

ولتاژ کم سه فاز متعادل باجریان سه فاز متعادل همراه است. حفاظت جریان زیاد قادر است حفاظت رضایت بخشی برای ولتاژ کم ماندگار شدید ایجاد نماید. این مورد وقتی که وضعیت ولتاژ کم طولانی مدت رخ می دهد، سبب عملکرد رله های جریان زیاد برای حفاظت الکتروموتور می شود.

با این وجود، بعضی شرایط ولتاژ کم ممکن است به این صورت حفاظت نشوند و نیاز به حفاظت مخصوص داشته باشند. در تعیین نیازهای حفاظت ولتاژ کم برای الکتروموتور های بزرگ ، هر دوی ولتاژ کم طولانی مدت و کوتاه مدت باید در نظر گرفته شوند.

داخل الکتروموتور
داخل الکتروموتور

ولتاژ کم طولانی مدت

در الکتروموتور های بزرگ  معمولا راه اندازی موفق بدون آسیب با ولتاژ پایانه کم از ۷۰% تا ۸۰% ولتاژ نامی انجام می شود. پایین بودن خیلی زیاد ولتاژ در پایانه های یک الکترو موتور افقی که شروع به راه اندازی می کند ممکن است مانع از رسیدن آن به سرعت نامی شده ، یا باعث گردد که مدت شتاب گیری طولانی شده و در نتیجه آن گرمایش بسیار زیاد سیم پیچی روتور و استاتور را سبب می شود. در الکتروموتور های سنکرون ممکن است الکترو موتور به سرعت کافی برای امکان سنکرون کردن آن با بستن مدار میدان نرسد.

عوامل دیگری که در شرایط ولتاژ کم طولانی مدت دخالت دارند، توانایی سیستم کنترل الکتروموتور برای عملکرد صحیح است. راه انداز های الکترو موتور های معمولا دارای فیوز هایی در سمت اولیه برای حفاظت ترانسفورماتور کنترلی راه انداز را تغذیه می کنند، هستند.

[psfw slug=”14600″]

 

نقص این فیوز ها در شرایط ولتاژ کم ماندگار به عنوان علتی برای عدم راه اندازی الکتروموتور ها تعیین شده اند. رله های ولتاژ کم برای عملکرد قبل از نقص فیوز کنترل، در باس هایی که بارهای الکتروموتور ی بحرانی دارند، تنظیم می شوند.

به طور خلاصه، نوعی حفاظت ولتاژ کم در صورتی که گرمایش زیاد ناشی از ولتاژ کم طولانی مدت توسط رله های حفاظتی دیگر به درستی حفاظت نشود، باید به کار رود.

ولتاژ کم کوتاه مدت

در اغلب موارد افت فقط به مدت ۵ تا ۱۵ سیکل دوام داشته و در اکثر موارد آسیبی به الکتروموتور های القایی در صورت اجازه دادن به آن ها برای باقی ماندن در مدار وارد نخواهد شد. اگر الکتروموتور ها به طور خودکار در مدت این افت ولتاژ از شبکه جدا شوند توقف های پر هزینه ای به وجود خواهد آمد. در به کار بردن حفاظت برای چنین تاسیساتی نباید رله سریعتر یا حساس تر از آنچه که مورد نیاز است باشند.

در مورد الکتروموتور های سنکرون بزرگ که بارهای بحرانی فرآیند را تامین می کنند معمولا مطالعات پایداری با در نظر گرفتن لختی کل الکترو موتور و بار، مدت افت ولتاژ کوتاه مدت، و مشخصات الکتروموتور صورت می گیرد. چنین مطالعه ای در انتخاب تجهیزات حفاظتی که اجازه ماندن در مدار به الکتروموتور ها می دهند و نیز برای تعیین حدود افت ولتاژ لحظه ای بسیار مفید هستند.

هم چنین باید به شرایطی که در آن قطع ولتاژ تغذیه از طریق کلیدی دور از الکترو موتور صورت می گیرد، توجه نمود. اگر الکترو موتور نتواند وصل مجدد با سرعت زیاد را تحمل کند، باید تمهیداتی برای قطع کلید محلی و سنکرون مجدد وقتی که ولناژ عادی است به عمل آید. چنین وضعیتی در بر دارنده وصل مجدد تغذیه عادی یا انتقال از تغذیه معمول به تغذیه جایگزین می باشد. انتقال ایمن یک الکتروموتور به منبع جایگزین در صورتی که بر اساس دستور العمل های مشخص صورت گیرد امکان پذیر خواهد بود.

انتقال الکتروموتور به منبع تغذیه جایگزین و انتقال های بعد از آن به منبع تغذیه معمول می تواند با استفده از کلید های قدرت یا کلیدها ی انتقال خودکار صورت گیرد.

عملکرد رله ولتاژ در موتور الکتریکی

عملکرد رله ولتاژ کم بستگی به سرویسی که الکتروموتور تحت حفاظت فراهم می گند، دارد. بعضی از الکتروموتور ها به عنوان ویژه طبقه بندی شده و نیاید توسط رله هایی که وظیفه حفاظت الکتروموتور در مقابل اتصال کوتاه را بر عهده ندارند از مدار خارج شوند. در اغلب موارد، ولتاژ کم توسط شرایط غیر عادی در شبکه بوحود می آید که ضرورت دارد ال به کار خود ادامه دهد، حتی اگر لازم باشد الکتروموتور در درجه حرارت زیاد یا در توان کم کار کند، تا شاید شبکه قادر باشد بهبود یابد.

در واحدهای نیروگاهی چنین شرایطی وجود دارد. در هنگام بروز یک اختلال که ولتاژ کاهش می یابد. ممکن است واحد از شبکه جدا شده و اگر الکتروموتور ها بر اثر ولتاژ کم خارج شوند امکان از دست رفتن تولید  به طور کامل وجود دارد. بازیافت موفق سیستم بستگی به حفظ هر واحد در حداکثر ظرفیت تولیدی آن  می باشد. در این حالت، فن ها، پمپ ها، و نظایر آن که وظیفه خدمت رسانی به واحد را بر عهده دارند باید در مدار بمانند حتی اگر ولتاژ کمتر از مقدار ایمن تعیین شده در حالت عادی باشد. بازیتبی شبکه را می توان آن گاه با کمک اپراتور انجام داد.

[psfw slug=”14601″]

 

نکته

وقتی که نقش یک الکتروموتور اساسی نباشد از رله ولتاژ کم می توان برای قطع کلید در جایی که قطع کردن مجاز باشد استفاده کرد. تاخیر زمانی باید در نظر گرفت تا اجازه به رفع خطاها و اختلالات سیستم قبل از قطع گلید داده شود. تاخیر  زمانی بستگی به زمان قطع خطاهای شبکه داشته و باید با رله های پشتیبان هماهنگ گردد.

نوع رله ولتاژ کم به کار رفته تابع نوع کنترل الکتروموتور .کلید های قدرت فشار متوسط نیاز به رله ولتاژ کموترانسفورماتور ولتاژ برای حس کردن و صدور سیگنال های قطع دارند. این تجهیزات در شبکه های ۲/۴ تا ۱۳/۸ کیلوولت به کار می روند. کلیدهای فشار ضعیف تا ۶۰۰ ولت را می توان به رله ولتاژ گم تاخیری مجهز نمود.

حفاظت ولتاژ زیاد

کارکرد الکتروموتور های القایی و سنکرون در ولتاژ نسبتا زیاد ماندگار در محدوده تولرانس استانداردهای الکتروموتور،معمولا مخرب نمی باشد. ولتاژ زیاد سبب افزایش جریان مغناطیس کنندگی (بی باری) ناشی از افزایش تلفات آهن ماشین می گردد. در یک بعر خاص بر روی محور الکتروموتور، ولتاژ زیاد هم چنین سبب کاهش جریان بار می شود. چون جریان مغناطیس کنندگی درصد کوچکی (معمولا ۲۰%تا ۳۰%) جریان کل الکتروموتور های بزرگ می باشد، جریان بر آیند کل در این حالت کمتر از جریان الکتروموتور در ولتاژ نامی می شود. بنابراین، درجه حرارت بالاتر سیم پیچی استاتور در ولتاژهای کارکرد بالاتر مقدور نیست.

توجه کنید که درجه حرارت های هسته معمولا بالاتر می باشد. در مدل های کوچکتر قضیه به این ترتیب نبوده، زیرا جریان مغناطیس کنندگی درصد بسیار بزرگتری از جریان کل الکترو موتور را تشکیل می دهد. با این وجود، اگر حریان بار الکترو موتور ثابت بماند و جریان مغناطیس کنندگی الکترو موتور بر اثر ولتاژ زیاد افزایش یابد، آن گاه درجه حرارت های کارکرد الکترو موتور زیاد خواهد شد.

بنابراین، تجهیزات جریان زیاد با سطح عملکرد مشخص جریان، درجه حرارت بالاتر سیم پیچی را در ولتاژ بالاتر نسبت به ولتاژ نامی اجازه نخواهند داد. فقط رله ای که درجه حرارت سیم پیچی را حس می کند می تواند حفاظت کافی در مقابل چنین شرایط کارکرد غیر عادی را انجام دهد.

الکتروموتور WEG
الکتروموتور WEG

عملکرد رله قفل روتور موتور الکتریکی

یک الکتروموتور اساسا یک دستگاه امپدانس ثابت در زمان اولیه راه اندازی می باشد. بنابراین، وقتی که با ولتاژ زیاد راه اندازی می شود، جریان قفل روتور بزرگتر از جریان راه انداز نامی به مقداری بزرگتر از نسبت مستقیم افزایش ولتاژ خواهد بود. رله قفل روتور تنها الکتروموتور را در مقابل آسیب حرارتی در وقتی که ولتاژ بیشتر از ۱۰% بالاتر از ولتاژ نامی در زمان راه اندازی نباشد حفاظت می کند.

ولتاژ های زیاد گذرا نیز می توانند برای الکتروموتور ها فوق العاده خطرناک باشند. حفاظت الکتروموتور بر اثر چنین شرایطی را می توان فقط با استفاده از برقگیر و یا خازن های ضربه گیر انجام داد.

حفاظت نا متعادل و قطع فاز پدیده های شبیه یکدیگر بوده و تنها در درجه عدم تعادل یکدیگر فرق دارند. در حالی که عدم تعادل ولتاژ و جریان فازها به سادگی قابل شناسایی است، ولی مولفه توالی منفی است که عملا الکتروموتور را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، اندازه گیری ساده عدم تعادل نمی تواند سطح مطلوب حفاظت مورد نیاز الکتروموتور را تامین کند.

[psfw slug=”14602″]

 

تاثیر ولتاژ نا متعادل در موتور الکتریکی

وقتی که ولتاژ های تغذیه الکتروموتور نا متعادل شوند، جریان توالی مثبت بدون تغییر مانده و جریان توالی منفی ناشی از عدم تعادل بر قرار می شود. اگر، به عنوان مثال، ماهیت عدم تعادل، پارگی هر یک از فازها باشد، یک جریان توالی مثبت و منفی جریان های فازی را با مقدار تقریبی ۱/۷ برابر بار قبلی در هر فاز سالم، و جریان صفر در فاز باز شده را ایجاد می نماید. این موضوع در شکل های ۶_۱، ۶_۲، ۶_۳ نشان داده شده اند. به دلیل تلفات اضافی الکترو موتور، مقدار واقعی جریان فاز الکترو موتور در هر فاز سالم نزدیک به دو برابر جریان بار قبلی خواهد بود.

ولتاژهای سه فاز هنوز هم در پایانه های الکترو موتور با وجود پارگی یک فاز مشاهده می شوند. مقادیر واقعی بستگی به بار محور و این که آیا بارها یا خازن های دیگر به صورت موازی بسته شده باشند، دارد.

وقتی که یک الکتروموتور سنکرون در بار نامی گردش کند، و یکی از فاز های تغذیه قطع شود، الکتروموتور احتمالا از گام خارج شده و باید از سرویس برداشته شود. با این وجود، اگر الکتروموتور بار سبکی داشته باشد و به صورت سنکرون به گردش خود ادامه دهد، تلفات اضافی بر اثر عدم تقارن در جریان های خطا به وجود آمده و به خرابی سیم پیچی میرایی ممگن است بیانجامد.

دو فاز شدن موتور الکتریکی

وقتی یک الکترو موتور القایی یک فاز خود را از دست دهد، لغزش آن افزایش می یابد. با این وجود، معمولا متوقف نشده مگر آن که ولتاژ تغذیه تکفاز ایجاد شده کمتر از مقدار عادی بوده یا آنکه بار محور بیشتر از ۸۰% بار کامل باشد. وقتی که الکتروموتور نزدیک بار نامی یا بیشتر از آن بار داشته باشد در چنین شرایطی تلفات به طرز چشمگیری زیاد می شود. در هر دو نوع الکترو موتور (سنکرون و القایی)، دو فاز شدن پدیده خطرناکی بوده و باید گام هایی جهت بی برق کردن الکترو موتور بر داشته شود (ترجیحا از طریق عملکرد رله).

یک ولتاژ کم نا متعادل تولید جریان بزرگ توالی منفی در الکتروموتور سنکرون و یا الکتروموتور القایی می نماید. امپدانس توالی منفی بر حسب Pu برای ولتاژ نامی است. به عنوان مثال، اگر الکتروموتوری دارای جریان قفل روتور  به میزان شش برابر جریان نامی باشد، آن گاه امپدانس توالی منفی آن به طور تقریب  Pu ۱۶۷% بر مبنای کیلو ولت آمپر ورودی نامی الکترو موتور خواهد بود.

الکتروموتور موتوژن اجزا
الکتروموتور موتوژن اجزا

جریان توالی منفی در سیم پیچ موتور الکتریکی

وقتی ولتاژ هایی که دارای ۵ ۰%pu توالی منفی باشند به الکتروموتور اعمال شوند، جریان های توالی منفی استاتور به مقدار ۳۰% Pu در سیم پیچی ها جاری می شوند. بنابراین، ۵% ناتعادلی ولتاژ تولید جریان توالی منفی فاز، تولید شاری می نمایند که در جهت خلاف گردش روتور می چرخد. این شار میله های روتور را در سرعت خیلی زیادی قطع نموده و تولید ولتاژ قابل توجهی می نماید، که سبب جریان بزرگی در روتور می گردد.

علاوه بر این، ماهیت جریان القایی ۱۰۰ هرتز، تولید اثر پوستی قابل ملاحظه ای را در میله های روتور نموده، که  شدیدا مقاومت روتور را افزایش می دهد. گرمایش روتور برای نا متعادلی ولتاژ کم، اساسی است. گرمایش بسیار زیاد با جریان فاز کمتر از جریان نامی الکترو موتور ممکن است رخ دهد.

وقتی یک الکترو موتور القایی یا سنکرون برق دار است و یک فاز آن باز می شود، الکتروموتور راه اندازی نمی شود. تحت این شرایط، الکتروموتور سریعا داغ شده و اگر عملیات اصلاحی برای بی برق کردن آن صورت نگیرد آسیب خواهد دید. گرمایش در این شرایط شبیه نقص راه اندازی سه فاز بوده، جز آن که جریان خطا قدری کمتر (به طور تقریب ۰/۹ برابر جریان عادی قفل روتور سه فاز )  می باشد.

تسمه نقاله و الکتروموتور

رله تعادل فاز موتور الکتریکی

رله های تعادل  فاز (۴۶) دامنه های نسبی جریان های فاز را مقایسه می کنند. وقتی که دامنه ها از حد معینی بیشتر تفاوت داشته باشند، رله عمل می کند. هنگامی که پارگی یک فاز در سمت بار یا منبع ترانسفورماتور جریانی که رله را تغذیه می نمایند رخ دهد، باید ناتعادلی کافی برای قادر ساختن آن به عملکرد وجود داشته باشد.

رله های تعادل فاز با حساسیت ۱/۰ آمپر وجود دارند. این رله ها اگر یکی از فاز های منبع تغذیه الکترو موتور در حالی که بار روی الکترو موتور باشد، باز شود به شرط آن که قبل از عملکرد، جریان بار تقریبا حدود ۰/۶ آمپر در رله باشد عمل می کنند.

رله تعادل فاز بدون تاخیر زمانی

در انتخاب CT باید دقت شود تا اطمینان حاصل گردد که در کاربرد رله های تعادل فاز قدیمی از توانایی حرارتی رله در بار حداکثر عدول نخواهد شد. رله های تعادل فاز بدون تاخیر زمانی اضافی بیش از تاخیر ذاتی رله ها ممکن  است سبب قطع ناخواسته الکترو موتور های بزرگ در هنگام خطاهای فاز به زمین یا فاز به فاز در فاصله دور در شبکه شود. زمان عملکرد رله های موجود در شبکه معمولا کمتر از رله های تعادل فاز الکترو موتور است. ولی اگر لازم باشد می توان از رله های زمانی بدون پایین آوردن کارآیی سیستم حفاظتی الکترو موتور استفاده کرد.

هماهنگی رله ها معمولا با مشخصه معکوس زمانی آسانار از زمان تاخیر معین به دست می آید. رله های جریان توالی منفی (۴۶) به مولفه توالی منفی جریان های فاز پاسخ می دهند. استفاده از مشخصه آنی برای این رله ها، حساسیت عالی را ایجاد می کند. به همین دلیل، این رله ها در هنگام خطاهای نا متعادل در شبکه عملکرد نا مطلوب داشته و لذا باید از طریق یک تایمر و یا نظارت بر جهت جریان قطع نمایند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

تاثیر CT بر روی موتور الکتریکی

در به کارگیری رله های جریان زیاد تعادل فاز و توالی منفی (و رله های جریان زیاد صفر N ۵۱) باید مشخصات CT را تحت شرایط جریان زیاد در نظر گرفت. توان خروجی زیاد CT سبب اشباع ترانسفورماتور های جریان در شرایط خطا می شود. جریان های سنگین راه اندازی الکترو موتور نیز می تواند باعث اشباع CT گردد، خصوصا وقتی که جریان راه اندازی دارای مولفه بزرگ نامتقارن DC باشد. این مولفه که از جریان هجومی الکتروموتور ناشی می شود ممکن است برای مدت زمان طولانی، در مقایسه با شرایط جریان زیاد نا متقارن خطا تداوم داشته باشد. این به دلیل نسبت اندو کتانس به مقاومت بسیار بزرگتر کل مدار در هنگام راه اندازی یک الکترو موتور است.

اشباع CT در موتور الکتریکی

اشباع CT فاز ها معمولا شبیه یکدیگر نیستند و سبب جریان های توالی منفی و صفر اشتباه می شوند. بنابراین، این موضوع وقتی که از این نوع رله ها به کار می رود نیاز به بررسی دارد. اشباع نا مساوی هم چنین بر اثر بردن نا مساوی روی سه ترانسفورماتور جریان نیز ممکن است پیش آید. رله های عدم تعادل فاز معمولا دارای تفاوت چشمگیری بین بردن های سه فاز هستند، و هر شرایط نا متقارنی ، همچون آمپر های تک فاز و کلید های انتخاب آمپر کتر، می تواند باعث عملکرد غلط رله بر اثر اشباع نا مساوی شود.

اشباع CT با پایین نگهداشتن بردن ها (خصوصا مولفه مقاومتی DC) به حداقل می رسد. این کار از طریق استفاده از ترانسفورماتور های جریان با نسبت تبدیل زیاد ، و با انتخاب ترانسفورماتور های  جریان با نقطه زانویی (اشباع) ولتاژ بالا صورت می گیرد. گرچه این کار ها ممکن است برای مولفه DC ماندگار در جریان های هجومی بعضی از الکتروموتور ها کافی نباشد. در چنین مواردی، کاهش حساسیت رله نسبت به جریان ، یا افزایش زمان عملکرد رله ، یا هر دو  ممکن است نیاز باشد.

رله ولتاژ توالی منفی موتور الکتریکی

رله های ولتاژ توالی منفی یا فاز معکوس به دو فاز شدن الکترو موتور ، ولتاژ نا متعادل ، یا به ترتیب فاز بر عکس پاسخ می دهند. برای حفاظت الکتروموتور ، این رله ها باید همان ولتاژی که الکتروموتور را تغذیه می کند حس نمایند. آن ها خصوصا در باسی که دارای بار استاتیکی پایه همراه با بار های الکتروموتوری هستند به کار می روند. برای بار های الکتروموتور ی کامل، رله ولتاژ توالی منفی ممکن است بسته به مشخصات الکترو موتور ، برای دو فاز شدن در بار کم عمل نکند.

در جایی که الکترو موتور ها فقط بخش کوچکی از کل بار هستند، دو فاز شدن کل بار توسط این رله، حتی اگر هیچگونه باری روی الکترو موتور نباشد، تشخیص داده می شود. به طور کلی، بار های الکترو موتوری را فقط در هنگامی که دو فاز شدن یا عدم تعادل شدید در منبع تشخیص داده می شود باید قطع کرد.

الکتروموتور ABB باز
الکتروموتور ABB باز

فرکانس غیر عادی

سرعت الکترو موتور به طور مستقیم با فرکانس اعمال شده به آن تغییر می کند. الکتروموتور ها معمولا برای عملکرد در ولت بر هرتز ثابت طراحی می شوند. فرکانس بالاتر از فرکانس نامی ولی کمتر از ۵% بیش از فرکانس نامی، بدون افزایش متناظر ولتاژ، به عنوان شرایط خطرناک برای الکترو موتور های القایی یا سنکرون تلقی نمی گردد به شرط آن که بار الکترو موتور در فرکانس بالاتر سبب اضافه بار الکتروموتور نشود.

درفرکانس کمتر بدون کاهش متناظر ولتاژ، شدت شار در هسته الکترو موتور افزایش یافته و لذا تلفات و گرمایش جریان گردابی و هیسترزیس را افزایش می دهد. کارکرد طولانی در فرکانس کم ولتاژ نامی یا زیاد اگر اثر ولتاژ و فرکانس از حدود استاندارد بیشتر شود، مجاز نخواهد بود. حفاظت در مقابل این نوع کارکرد معمولا به تجهیزات حفاظتی حرارتی اختصاص می یابد. با این وجود، حفاظت خاص تری در این مورد با استفاده از یک رله فرکانسی حساس یا یک رله ولت بر هرتز، که شرایط غیر عادی واقعی را اندازه گیری نماید، امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X