حفاظت حرارتی الکتروموتور در حال کار

حفاظت حرارتی الکتروموتور در حال کار

اینورتر کره ای LS

گروه صنعتی برقاب صنعت

حفاضت الکتروموتور از طریق محاسبات حرارتی

حفاظت الکتروموتور در حال کار معمولا از طریق محاسبات حرارتی الکتروموتور واندازه گیری های صورت گرفته توسط RTD  برای محدود کردن درجه حرارت استاتور به حد تنظیم هنگام کارکرد انجام می گیرد.مشخصه خنک شدن،محاسبه شده وبه کمک RTD ها و در نظر گرفتن ثابت زمانی انها اصلاح می گردد.

ریز پردازنده قادر است که خرابی یک RTD را مشخص نموده واقدام متناسب انجام دهد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 125 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 150 اسب اینجا کلیک کنید

در بسیاری از موارد ریز پردازنده می تواند درجه حرارت را بر اساس شرایط محیطی،حتی بدون وجود ورودی های RTD ،هم برای گرم شدن وهم خنک شدن استاتور محاسبه گند.

علاوه بر استفاده از RTD های استاتور در مدل سازی حرارتی بار زیاد الکتروموتور،می توان از ورودی های RTD  برای محاسبه درجه حرارت یاتاقان ها توسط سیستم های حفاظتی بر پایه ریزپردازنده بهره گرفت. الگوریتم چنین موردی بسیار ساده تر از الگوریتم الکتروموتور است، و افزایش درجه حرارت یاتاقان ها می تواند برای اعلام خبر یا قطع به کار رود.

گرمایش ناشی ازمولفه منفی جریان در هر دو الگوریتم حفاظت حرارتی روتور واستاتور به کار رود،وبه اثر گرمایش عادی اضافه می شود تا به این ترتیب گرمایش کلی از تمام منابع به روتور واستاتور منظور گردد. این کار یک روش جامع را برای محاسبه گرمایش الکتروموتور ایجاد می گند. معمولا،برای جریان های مولفه منفی زیاد  اعلام خبر می گردد تا منشاء گرمایش زیاد الکتروموتور در هنگام کارکرد مشخص شود.

جریان مولفه منفی در شرایط زیر توسط الکتروموتور یا شبکه ایجاد می شود:

 • ولتاژ  نا متعادل بر اثر عواملی چون خطاهای تک فاز،خطاهای پارگی فاز،یا بار نا متعادل
 • پاره شدن سیم پیچی استاتور در هنگام انجام تعمیرات
 • وجود حلقه های اتصال کوتاه شده در سیم پیچی استاتور

این جریان های مولفه منفی باعث القاء جریان هایی با دو فرکانس در سیم پیچی میرایی یا اهن روتور خواهد گردید.

دامنه جریان با دو برار فرکانس نامی بستگی به محل خطا، تعداد حلقه های اتصال کوتاه شده، القای متقابل،و امپدانس شبکه و الکتروموتور دارد. میزان خطر برای بخش های مختلف روتور تابع شدت عدم تعادل در حریان استاتور است.

توابع حفاظتی موجود در یک رله چند منظوره

رله حفاظتی چند منظوره دیجیتالی الکتروموتور در واقع فن آوری جدیدی است که سریعا در حال پیشرفت است. در محصولاتی که ساخته شده اند تغییرات وسیعی از نظر توابع حفاظتی عرضه شده وجود دارد. برای حفاظت الکتروموتور های سنکرون، الکتروموتور ها با روتور سیم پیچی،الکتروموتور های تک فاز، الکتروموتور های DC،و الکتروموتور هایی با محرک تنظیم کننده سرعت، توابع حفاظتی اضافی ویا رله حفاظتی دیگری باید استفاده شود.

یک تفاوت عمده دیگر بین سیستم های حفاظتی بر پایه ریزپردازنده ان است که بعضی از انها توابع کنترل الکتروموتور را نیز در بردارند در حالی که بقیه فاقد ان می باشند. اختلاف دیگر به ولتاژهای ورودی بر می گردد که بعضی رله ها ولتاژ را منظور نموده و بعضی دیگر نمی نمایند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

اغلب رله های حفاظتی چند منظوره که امروزه ساخته می شوند دارای توابع حفاظتی زیر هستند:

 • اضافه بار حرارتی: این تابع،حفاظت در مقابل اضافه بار الکتروموتور در حال کار را از طریق واحد های شبیه سازی رفتار حرارتی با وجود RTD ها (۴۹R)که در داخل سیم پیچی های استاتور الکتروموتور قرار داده شده اند، فراهم می کند.
 • حفاظت قفل روتور (۵۱): حفاظت تاخیری جریان زیاد الکتروموتور در حال راه اندازی را خصوصا در شرایط توقف روتور ایجاد می نماید.
 • جریان زیاد آنی فاز (۵۰): برای محدود کردن خسارت خطاهای فاز به کار می رود،و ممکن است نیاز به قابلیت جلوگیری از عملکرد بر اساس جریان خطا از ظرفیت قطع کلید بیشتر است داشته باشد.
 • جریان زیاد زمین (۵۱N,۵۰G) : طرحهای حفاظتی خطای زمین به صورت یک ترانسفورماتور جریان توالی صفر متصل به واحد حفاظتی خطای زمین (۵۰G) بوده ویا ممکن است به صورت ترانسفورماتور های جریان سه فاز که جریان باقیمانده را به واحد حفاظتی جریان زیاد تاخیری زمین(۵۱N) می رساننند،باشند.
 • عدم تعادل جریان فاز (۴۶): برای اشکار ساختن پارگی یک فاز یا اتصال حلقه در سیم پیچی الکتروموتور یک فاز به کار می رود،ومعمولا شامل یک واحد جریان زیاد توالی منفی نیز می شود.
 • توقف یا گرفتگی محور الکتروموتور (۵۱) :برای اشکار کردن شرایط قفل روتور تنها پس از رسیدن الکتروموتور به سرعت نامی استفاده می شود.
 • حفاظت ولتاژ کم(۲۷) : برای جلوگیری از گرمایش الکتروموتور پس از کارکرد طولانی در ولتاژ کم به کار می رود.

تعداد استارت های متوالی (۶۶) :برای اعلام خبر یا قطع الکتروموتور در مواردی که تعداد استارتهای متوالی در یک محدوده زمانی از تعداد معینی فراتر می رود استفاده می گردد.این تابع معمولا بر اساس تعداد استارتهای الکتروموتور در یک ساعت تنظیم می شود.

مواردی که به این توابع حفاظتی پایه می توان افزآد عبارتند از:

 • رابط RTD های بیرونی (۴۹R) :حفاظت را از طریق واحدهای اضافه بار حرارتی (۴۹) بهبود می بخشد،و می تواند برای آشکارسازی درجه حرارت مازاد یاتاقان ها به کار رود.
 • دیفرانسیل فاز (۸۷) :معمولا برای الکتروموتور های بزرگ به کار می رود.این تابع یا از نوع تعادل شار با استفاده از یک ترانسفورماتور جریان برای هر دو سر یک فاز بوده،ویا ازنوع دیفرانسیل درصدی با استفاده از دو ترانسفورماتور جریان به ازای هر فاز است.
 • توالی فازها یا تعادل فاز و ولتاژ الکتروموتور :حفاظت در مقابل توالی معکوس فازها یا تک فاز شدن را بر عهده دارد.
 • حداکثر زمان راه اندازی (۴۸) :حفاظت برای روند ناقص راه اندازی را ایجاد می کند.
 • افزایش بار (۵۱L) : افزایش بتر غیر منتظره را در یک دوره خاص اشکار می نماید.
 • ولتاژ زیاد (۵۹) : از صدمه االکتروموتور در مقابل جریان تحریک اضافی حفاظت می کند.
 • ضریب قدرت کم (۵۵) : ضریب قدرت کم ناشی از قطع تحریک در یک الکتروموتور سنکرآن را اشکار می نماید.
 • بازدارنده جریان : ممانعت از باز شدن کلید را در هنگامی که جریان خطا از قدرت  قطع نامی کلید الکتروموتور فراتر می رود،بر عهده دارد.

توابع نظارتی : این توابع می توانند شامل نمایش جریان و ولتاژ اولیه الکتروموتور،نشانگر درجه حرارت زیاد،ثبت وقایع،خودبازرسی دائمی، تسهیلات ارتباطی، واعلام خبر برای نقص مسیر های ارتباطی،اشکالات داخلی،وباز شدن  مدار کنترلی باشند.

استاتور سیم پیچی شده
استاتور سیم پیچی شده

قابلیت توابع کنترلی در رله های دیجیتالی

بعضی از سیستم حفاظتی بر پایه ریزپردازنده درجات مختلفی از توانایی کنترل الکتروموتور را شامل می شوند. توابع وقابلیت های کنترلی، محدوده وسیعی از یک کنتاکت خروجی تک (برای جلوگیری از راه اندازی الکتروموتور) تا چندین رله خروجی برای کنترل کلیدها به منظور انجام روش های گوناگون راه اندازی را در بر می گیرند. سیستم های کنترلی ممکن است شامل ورودی وخروجی آنالوگ نیز باشند تا از انها برای گنترل رله های خروجی وبار الکتروموتور نیز استفاده گردد.

_خروجی سد کننده راه اندازی الکتروموتور

کنتاکت خروجی بازدارنده راه اندازی به عنوان یک قابلیت برای جلوگیری از راه الکتروموتور توسط دستور استارت خارجی در شرایط خاص به کار می رود. شرایطی که سبب فعال شدن کنتاکت بازدارنده می شوند،عبارتند از:

 • اگر تعداد استارت ها در یک محدوده زمانی مشخص از تعداد تعیین شده بیشتر شود.
 • مدت زمان سپری شده از آخرین استارت کمتر از مقدار تنظیم شده باشد.
 • مدت زمانی که الکتروموتور متوقف شده کمتر از مقدار تنظیمی باشد.برای الکتروموتور هایی که در دو جهت گردش می کنند این ویژگی تضمین می نماید که الکتروموتور قبل از گردش در جهت مخالف از حرکت باز ایستاده است.
 • مدل حرارتی تاکید می کند که ظرفیت حرارتی کافی برای راه اندازی الکتروموتور موجود نیست.
 • سیستم از اخرین واقعه قطع به حالت عادی برگشت داده نشده باشد.

[psfw slug=”14602″]

خروجی های کنترل رله

خروجی های کنترلی رله به عنوان یک قابلیت اجازه می دهند که سیستم توابع راه اندازی و توقف الکتروموتور را کنترل نماید، خصوصا جایگزین چندین دستگاه جداگانه نظیر تایمرها، رله های کمکی، که به طور معمول در مدار راه اندازی و توقف الکتروموتور به کار می روند،گردد. سیگنال های راه اندازی و توقف از طریق سیم کشی کنتاکت ها یا پورت ارتباطی به سیستم حفاظتی ریزپردازنده ای ارسال می شوند.

تصمیمات منطقی توسط سیستم بر اساس تنظیمات ان اتخاذ می گردند،که می توانند موجب عملکرد رله های خروجی در هنگام راه اندازی و یا توقف الکتروموتور شوند. فرامین جلوگیری از را اندازی الکتروموتور در داخل منطق سیستم قرار داده می شوند. رله های خروجی، به نوبه خود،کلید یا کنتراکتور های الکتروموتور را کنترل می کنند.

در زیر بعضی از روش های راه اندازی را که نیاز به ترتیب عملکرد رله های خروجی دارند،بیان می شوند:

 • راه اندازی با وصل مستقیم به شبکه: این روش به نام راه اندازی مستقیم نیز موسوم بوده، و سبب عملکرد رله خروجی می شود تا الکتروموتور را در ولتاژ کامل شبکه راه اندازی کند.
 • راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته: در این روش از اتو ترانسفورماتور برای راه اندازی الکتروموتور های ستاره_مثلث ویا راکتورهای سری استفاده می شود تا استارت الکتروموتور در ولتاژ کمتر صورت گرفته وپس از رسیدن به شرایط معین به ولتاژ کامل انتقال یابد. رله های خروجی سیستم به طور مناسبی کنتاکتورها یا کلیدهای الکتروموتور را بر اساس روش انتخابی در مدار قرار می دهند.
 • راه اندازی چپ گرد یا راست گرد: سیستم سبب عملکرد یک رله مناسب خروجی در پاسخ به سیگنال راه اندازی چپ گرد یا راست گرد می شود.
 • راه اندازی با دو سرعت: سیستم، یک رله خروجی مناسب را در پاسخ به سیگنال راه اندازی سرعت کم یا زیاد فعال کرده،و به تنظیمات مطلوب بر اساس کارکرد الکتروموتور در سرعت کم یا زیاد سوئیچ می کند.
 • اینورتر ها: سیستم،رله های خروجی مناسب را در پاسخ به سیگنال راه اندازی به منظور اعمال توان به اینورتر فعال نموده،وپس از تاخیر زمانی مشخصی،یک سیگنال راه اندازی را به اینورتر ارسال می دارد. سیستم قادر است زمان های صعود و نزول را در الکتروموتور برای کارکرد صحیح پایش نماید. (راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته)

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان را می دهیم که جلب رضایت مراجعین هدف اصلی این گروه صنعتی (برقاب صنعت) می باشد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X