حفاظت موتور الکتریکی در برابر شرایط غیر عادی کارکرد

حفاظت موتور الکتریکی در برابر شرایط غیر عادی کارکرد

الکتروموتور زیمنس

گروه صنعتی برقاب صنعت

 

حفاظت در مقابل توقف اجباری

در یک الکتروموتور القایی هرگاه گشتاور بار از گشتاور حداکثر فراتر رود الکتروموتور از حرکت باز ایستاده و در نتیجه سرعت آن به صفر و یا سرعتی مانا بسیار کمتر از سرعت نامی کاهش می یابد. این حالت در موقعی که بار الکتروموتور بزرگتر از گشتاور تولیدی آن بر اثر کاهش ولتاژ در پایانه باشد، نیز رخ می دهد. علاوه بر این، شرایط توقف اجباری روتور در هنگامی که بار مکانیکی بزرگی خارج از توانایی الکتروموتور به آن اعمال شود نیز پیش می آید. بروز این حالت، جریان الکتروموتور را به جریان قفل روتور یا نزدیک آن می رساند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

یک الکتروموتور القایی برای آن کن در حالت عادی از حرکت باز ایستد باید گشتاور بار از گشتاور حداکثر آن بیشتر شود. در این روند، جریان الکتروموتور تا رسیدن به جریان قفل روتور به افزایش خود ادامه می دهد. به این جریان، جریان هجومی یا جریان قفل روتور گویند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور 4 اسب اینجا کلیک کنید

دو نوع شرایط توقف اجباری به صورت زیر رخ می دهند:

 • وجود گشتاور زیاد بار روی محور الکتروموتور قبل از راه اندازی آن (به عنوان مثال بسته بودن دریچه خروجی پمپ)
 • افزایش ناگهانی گشتاور بار روی محور در هنگام کارکرد عادی (نظیر عیب یاتاقان ها)

آشکار سازی توقف اجباری الکتروموتور القایی معمولا از طریق رله جریان زیاد با مشخصه کاهشی که برای آشکار نمودن جریان بالاتر از سطح گشتاور حداکثر تنظیم شده انجام می گیرد. چون راه اندازی الکتروموتور شرایطی شبیه توقف اجباری یا قفل روتور دارد، این حفاظت عموما از طریق تنظیم رله های راه اندازی در بالاتر از منحنی های زمان_جریان راه اندازی الکتروموتور و کمتر از حد حرارتی کارکرد عادی و شتاب گیری آن در نظر گرفته می شود.

در مواردی که به الکتروموتور، بارهای با لختی زیاد اعمال می گردد لازم است حفاظت جریان زیاد با کلیدهای سرعتی، رله های دیستانس یا حفاظت حرارتی اضافی روتور ترکیب شده تا حفاظت کامل الکتروموتور ایجاد شود.

حفاظت در برابر راه اندازی ناقص

رله حفاظتی روند راه اندازی نا کامل (۴۸) در واقع رله ای است که اگر روند راه اندازی الکتروموتور به طور صحیح در یک زمان معین تکمیل نشود، اقدام به قطع و قفل فرمان پذیری آن می نماید. برای روند ناقص راه اندازی الکتروموتور های القایی (رله ۴۸) باید در الکتروموتور های با روتور سیم پیچی شده و الکتروموتور های با ولتاژ راه اندازی کاهش یافته از یک تایمر استفاده نمود تا الکتروموتور را در مقابل نقص رسیدن به شرایط چرخش عادی در زمان راه اندازی حفاظت کند.چنین تایمری توسط کنتاکت کمکی واقع در راه انداز الکتروموتور استارت شده و مدت زمان تنظیمی خود را که قدری بیشتر از زمان عادی راه اندازی است سپری می کند.

کنتاکت قطع تایمر به وسیله یک کنتاکت کمکی از دستگاهی که قرار است روند راه اندازی الکتروموتور را کامل کند، سد می گردد. این وسیله کنتاکتور ثانویه نهایی در الکتروموتور های با روتور سیم پیچی شده بود، یا آن که وسیله ای است که ولتاژ کامل را به استاتور الکتروموتور منتقل می کند.

حفاظت روند راه اندازی باید هم چنین به کنترل الکتروموتور های با راه اندازی ستاره_مثلث و سایر الکتروموتور های با طرح های مختلف راه اندازی با ولتاژ کاهش یافته اعمال شود. رله های بار زیاد استاتور چنین حفاظتی را فراهم نمی کنند. این حفاظت معمولا در سیستم های حفاظتی بر پایه ریز پردازنده وجود دارد.

حفاظت در مقابل راه اندازی های مکرر

تعمیر الکتروموتور
تعمیر الکتروموتور

حفاظت های زیر در مقابل راه اندازی های مکرر وجوددارند:

الف_ یک تایمر، که توسط کنتاکت کمکی در روی راه انداز الکتروموتور راه افتاده و کنتاکت آن تا وقتی که مدت زمان از پیش تنظیم شده سپری نشده باشد از راه اندازی دوم جلوگیری می کند.

ب_ رله های جریان زیاد حرارتی استاتور (رله ۴۹)، که حفاظت نسبی فراهم میکند و درجه این حفاظت بستگی به موارد زیر دارد:

 • مدت و مقدار جریان هجومی الکتروموتور  در حالت عادی
 • زمان عملکرد رله در زمان جریان هجومی الکتروموتور و خنک شدن رله
 • حفاظت حرارتی سیم پیچی میرایی در الکتروموتور های سنکرون
 • حفاظت درجه حرارت زیاد روتور

ج_ رله های حفاظتی چند منظوره الکتروموتور،که دارای توانایی برنامه پذیری برای محدود کردن تعداد راه اندازی در یک دوره زمانی مشخص می باشند. در پلاک مشخصات اغلب الکتروموتور های بزرگ تعداد راه اندازهای مجاز ارائه می شود.

حفاظت در برابر برق دار کردن مجدد خارج از فاز هنگام انتقال الکتروموتورها بین منابع با اختلاف فاز

وقتی که ولتاژ تغذیه قطع می شود، الکتروموتور ها در ابتدا ادامه به چرخش داده و یک ولتاژ داخلی را حفظ می کنند. این ولتاژ با سرعت الکتروموتور و شار داخلی میرا می شود. اگر ولتاژ شبکه به صورت خارج از فاز با وجود ولتاژ داخلی قابل ملاحظه  الکتروموتور، بازیابی شود، جریان هجومی زیاد می تواند به سیم پیچی های الکتروموتور آسیب رسانده یا گشتاور های مخرب برای محور، فوندانسیون، کوپلینگ محرک یا جعبه دنده ایجاد کند.

الکتروموتور های القایی که برای راه اندازی با اتصال مستقیم به شبکه طراحی شده اند، توانایی تحمل  نیروهای مکانیکی ایجاد شده توسط جریان های عادی هنگام راه اندازی در ولتاژ نامی را دارند. جریان های هجومی شدید غیر عادی می توانند هنگامی که یک الکتروموتور خیلی سریع پس از قطع برق مجددا برق دار می شود به وجود آمده،و امکان خسارت را فراهم کنند.

جریان های هجومی تحت این شرایط ممکن است به ۲/۵ برابر دامنه جریان قفل روتور که الکتروموتور برای آن طراحی شده برسند، این بستگی به درجه اشباع مدار مغناطیسی الکتروموتور، امپدانس شبکه،و ولتاژ و زاویه حاصله در لحظه برق دار کردن مجدد دارد.

جریان ها و گشتاور ها بستگی به تعداد، ظرفیت، نوع الکتروموتور ها و بارها و زمان سپری شده قبل از برق دار کردن مجدد الکتروموتور ها دارند.

انتقال سریع الکتروموتور های بزرگ از یک شبکه قدرت برق دار به شبکه قدرت برق دار دیگر می تواند سبب جریان های هجومی خیلی زیاد الکتروموتور و ضربه های مکانیکی شدید به الکتروموتور شود.

روتور سیم پیچی
روتور سیم پیچی

جریان های هجومی موتور الکتریکی

جریان های هجومی غیر عادی ممکن است به قدر کافی زیاد برای قطع کلیدها یا سوزاندن فیوزها بوده و حتی قادر هستند به اجزای سیستم الکتروموتور صدمه وارد نمایند. لرزش های شدید می تواند  به طور فیزیکی به الکتروموتور،محور و  و کوپلینگ ها خسارت بزند. این آثار می توانند در شبکه های قدرت اظطراری یا آماده استفاده در هنگامی که یک الکتروموتور بی برق شده و سپس سریعا به منبع انرژی دیگری که اختلاف فاز با ولتاژ باز تولیدی دارد،وصل می شود، رخ دهد.

[psfw slug=”14600″]

 

الکتروموتور های بالاتر از ۳۷ کیلو وات که بارهای با لختی زیاد (نظیر پمپ های سانتریفیوژ،فن ها) را می گردانند ممکن است نیاز به بررسی خاص داشته باشند. انتخاب گزینه برق دار کردن مجدد یک الکتروموتور بعد از قطع آن باید تنها پس از بررسی های دقیق صورت گیرد. لازم است حالات گذرا برای تعیین این نکته که آیا کلید الکتروموتور باید باز شده یا آن که با منبع جدید مجددا برق دار شود، بررسی گرد.

به طور کلی می توان خارج از فاز شدن در هنگام برق دار کردن مجدد ناشی از انتقال یک الکتروموتور به منبع جایگزین را با استفاده یکی از پنج روش زیر جلوگیری کرد:

 • انتقال سریع
 • انتقال موازی
 • انتقال ولتاژ باقیمانده
 • انتقال کند
 • انتقال هم فاز

انتقال سریع برای جلوگیری از موازی شدن طراحی می شود تا زمان باز بودن منابع عادی و جایگزین (معمولا گمتر از ۱۰ سیکل) را به حداقل برسانند.

الکتروموتور صنعتی
الکتروموتور صنعتی

کلید های موازی موتور الکتریکی

طرح های انتقال موازی برای داشتن حالت بسته کلید های عادی و جایگزین به طور هم زمان در هنگام انتقال، طراحی می شوند که در واقع موازی کردن لحظه ای دو منبع قدرت در هنگام انتقال است، به این ترتیب که دو منبع به یکدیگر متصل شده و سپس یکی از آن ها قطع شوند. این روش کاملا موثر است چون توان ورودی به الکتروموتور ها، هرگز قطع نمی گردد. با این وجود، می تواند نیازمند تجهیزات باشد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

اگر یکی از منابع شبکه برق شهر باشد، ممکن است مسئله عدم موافقت مسئولین شرکت برق با موازی کردن منبع دیگر با شبکه آن ها وجود داشته باشد. مرور طراحی برای اخذ مجوز موازی شدن با شبکه، ممکن است منجر به تجهیزات اضافی حفاظتی گردد. یک عامل دیگر آن است که جریان خطای موجود ممکن است از ظرفیت تجهیزات الکتریکی در این حالت فراتر رود.

طرح های انتقال ولتاژ باقیماتده برای پایش دامنه ولتاژ باس الکتروموتور بعد از بی برق شدن منبع طراحی می شود، و از انتقال به منبع جایگزین تا وقتی که ولتاژ منبع اصلی کمتر از یک حد معین ولتاژ نشده باشد، جلوگیری می کند. در این روش ، هدف حفظ بی برقی مدارات الکتروموتور به قدر کافی برای میرا شدن ولتاژ باقیمانده قبل از برق دار کردن مجدد می باشد.

این روند معمولا بیش از ۱۰ سیکل برای تکمیل، زمان نیاز دارد. در این روش، کنتاکت های کمکی یا یک رله روی کلید انتقال خودکار می تواند مدارات کویل نگهدارنده الکتروموتور را در حالی که انتقال به میزان ۳ ثاتیه تاخیر داده شده است، باز نماید. این روش بعضی وقت ها موثر است، ولی نیاز به سیم کشی بین کلید انتقال و راه اندازهای الکترو موتور داشته و بستگی به قابلیت اطمینان تایمر دارد.

طرح های انتقال کند

طرح های انتقال کند برای انتظار به مدت زمان معینی ، معمولا بزرگتر از ۲۰ سیکل، بعد از آن که باس از منبع جدا شد و قبل از آن که به منبع جایگزین وصل شود طراحی می شوند. رله های ولتاژی بر این انتقال نظارت نمی کنند. در این روش از یک کلید انتقال با تاخیر در مکان قطع آن استفاده می شود. کلید بعز می شآد و به حالت صفر یا قطع رفته، در آن جا به مدت تاخیر تعیین شده بین ۳ تا ۱۰ ثانیه باقی مانده،و سپس انتقال را کامل می کند.

این روش هر گونه سیم کشی بین تجهیزات را حذف می نماید. تاخیر زمانی مورد نیاز باید به دقت تنظیم شده و می تواند با نغییر شرایط سیستم تغییر کند. مکان صفر یا قطع، این خطر را که کلید انتقال ممکن است به طور نا مشخص و نامحدودی در مکان صفر در صورت عملکرد غلط کنتاکتور یا مدار کنترلی باقی بماند را ایجاد می کند.

 

 

انتقال هم فاز موتور الکتریکی

یک طرح انتقال هم فاز برای پایش زاویه فاز نسبی ولتاژ باقیمانده باس نسبت  به ولتاژ منبع طراحی می شود و وقتی که زاویه نزدیک صفر باشد باس را به منبع جدید متصل می کند. برای انتقال هم فاز یک تجهیز گمکی روی کلید انتقال، که به نام پایش هم فازی (رله ۲۵) معروف است، اختلاف فاز بین دو منبع را اندازه گیریهایی می کند.

ژنراتور محلی توسط سنکرون کننده خودکار کنترل شده و دو منبع را به طور مداوم از نظر فاز مقایسه می کند. در هنگام اختلاف فاز قابل قبول بین منابع، دستگاه سنکرون کننده دستور انتقال را صادر می کند. این طرح اجازه برای اعمال تاخیر در عملکرد کلید انتقال می دهد به طوری که منبع ورودی تنها در هنگام هم فازی یا در اختلاف فاز به قدر کافی کوچک برای حذف جریان هاب هجومی شدید و شوک مکانیکی به الکترو موتور ها متصل می شود.

تغییرات خاص یا سیم کشی بین الکتروموتور ها در این حالت مورد نیاز نیست. برای کلیدهای انتقال نوعی با زمان انتقال در حد ۱۰ سیکل (۲۰۰ میلی ثانیه) یا کمتر و برای تفاوت فرکانس بین دو منبع تا ۲ هرتز، رله سنکروچک انتقال ایکن الکترو موتور را فراهم می سازد.

داخل الکتروموتور
داخل الکتروموتور

حفاظت در مقابل باز وصل خودکار

زمان بازوصل یک فیدر تکی، که ممکن است باعث برق دار شدن مجدد خارج از فاز شود، می تواند به طور وسیعی بسته به انواع رله ها و کلیدی های استفاده شده و طرح های بازوصل تغییر نماید. حفاظت این نوع برق دار کردن مجدد خارج از فاز باس یک الکترو موتور را می توان با استفاده از همان روش های ذکر شده برای طرح های انتقال باس الکتروموتور انجام داد.

روش اول تاخیر دادن به باز وصل برای یک زمان معین بوده تا میرایی کافی برای ولتاژ داخلی الکترو موتور را اجازه دهد. طرح دوم به کار بردن بازوصل باس بی برق بوده، که معمولا بازوصل در گمتر از ۲۵% ولتاژ نامی تنظیم می شود. رله فرکانس کم با سرعت زیاد برای آشکار سازی خروج منبع و قطع الکتروموتور قبل از برق دار شدن مجدد آن می تواند به کار رآد.

رله فرکانس کم ممکن است قادر به حس کردن خروج منبع برای مواردی که فرکانس با خروج منبع کاهش نمی یابد، نباشد. مشکل دوم با حفاظت رله های فرکانس کم آن است که برای خطاهای فاز منبع، ممکن است ولتاژ کافی برای اجازه دادن به رله های فرکانس کم جهت عملکرد وجود نداشته باشد.

ترکیب یک رله ولتاژی و یک رله فرکانس کم می تواند حفاظت مطلوب را برای این شرایط فراهم کند. طرح سوم استفاده از یک رله قطع برق سه فاز حساس با سرعت بالا برای خروج منبع است. این طرح نیاز دارد که رله در هنگام راه اندازی تا وقتی که سطح بار به حد کافی برسد، سد گردد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

رله های توان معکوس برای بعضی موارد خاص جهت حفاظت در مقابل برق دار شدن مجدد خارج از فاز می توانند به کار روند.ولی به مشکلات زیر باید توجه نمود:

 • برای خطاهای امپدانس بالا، توان ممکن است هنوز به داخل الکتروموتور جریان داشته و مانع از قطع الکتروموتور گردد.
 • رله های توان معکوس به توان راکتیو به جای توان حقیقی حساس بوده و معمولا قطع درستی برای حفاظت خروج منبع ایجاد نمی‌کنند.

در استاندارد شماره IEEE C 37.96_200 نکات مرتبط با احتمال بروز صدمه به ازای پارامترهای متفاوت شبکه و الکتروموتور های مختلف بررسی شده اند. یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از باز وصل سریع، مشاوره با مسئولین برق رسانی برای تعیین این که آیا می توانند باز وصل را با تاخیر (مثلا ۲ ثانیه یا بیشتر) انجام دهند، می باشد.

روش های حفاظتی زیر را باید مورد بررسی قرار داد:

1 – بازیابی ولتاژ شبکه با تاخیر، با استفاده از یک تایمر (رله ۶۲) برای فاصله زمانی کافی تعیین شده جهت میرایی ولتاژ داخلی الکترو موتور تا حد لازم. این روش ممکن است در صورت همکاری مسئولین برق رسانی برای بازوصل، خیلی ضروری نباشد، ولی می تواند به عنوان یک وسیله پشتیبان مشروط بر آن که قابلیت اطمینان تایمر مقبول باشد، به کار رود.

2 – بازیابی ولتاژ شبکه با تاخیر تا وقتی که ولتاژ داخلی برگشتی از الکتروموتور ها به حد کافی افت نماید. این مقدار در حالت معمول ۲۵% ولتاژ نامی در نظر گرفته می شود. فرکانس نیز با کاهش سرعت الکتروموتور کم می گردد. لع ولتاژ کم (رله ۲۷) و تنظیم آن باید مناسب انتخاب گردد. رله ولتاژ گم باید شامل یک یکسو ساز تمام موج و یک سیم پیچی DC بوده تا قطع رله مستقل از فرکانس شود. اگر یک رله حساس به فرکانس AC به کار رود، باید بر اساس آزمایشات انجام شده روی الکترو موتور و شبکه طوری تنظیم گردد که عملا در ۲۵% ولتاژ نامی و در فرکانسی که در هنگام رسیدن به ولتاژ ۲۵% ولتاژ نامی به وجود می آید، قطع کند.

3 – از یک رله فرکانس کم با سرعت زیاد رله (۸۱) برای تشخیص قطع تغذیه و قطع الکتروموتور ها قبل از بازیابی ولتاژ تغذیه استفاده شود. اگر الکترو موتور در همان سطح ولتاژ  شبکه تغذیه باشد ، رخداد باز وصل یا انتقال خودکار پس از بروز خطا محدودیت ایجاد می کند. مسئله آن است که رله فرکانس کم برای ایجاد گشتاور نیاز به قدری ولتاژ برای عملکرد دارد. اگر امپدانس ( مثلا یک ترانسفورماتور) بین الکتروموتور و محل خطا در شبکه وجود داشته باشد، آن گاه ولتاژ ممکن است به قدر کافی برای اجازه به عملکرد رله ، نباشد. رله های فرکانسی دیجیتالی به اندازه رله های الکترومکانیکی محدودیت ولتاژی ندارند.

الکتروموتور القایی
الکتروموتور القایی

از رله با تنظیم کم (رله ۲۷)تک فاز یا سه فاز به صورت زیر استفاده گردد:

۱_ یک رله با تنظیم زمانی به قدر کافی سریع را میتوان به همان ترانسفورماتور ولتاژی که رله فرکانس کم متصل است،وصل نمود و شرایط خطایی را که منجر به ولتاژ نا کافی برای عملکرد رله فرکانس کم می شود حس کرد.

۲_یک ،دو ، یا سه رله (هر کدام متصل به فازی متفاوت ) را می توان برای تشخیص قطع برق و باز کردن مدار الکترو موتور ها در هنگامی که تاخیر زمانی کافی قبل از بازیابی شبکه وحود دارد، به کار برد.

[psfw slug=”14601″]

استفاده از یک رله قطع توان (رله ۳۷). این رله توان کم باید به قدر کافی سریع و حساس باشد. یک رله سه فاز سرعت زیاد در اغلب موارد استفاده می شود، ولی باید در هنگام راه اندازی تا وقتی که بار کافی از شبکه یا الکتروموتور که به آن اعمال شده حاصل نگردیده است، بر گردد.

استفاده از یک رله توان معکوس (رله ۳۲). این رله جداسازی بین الکتروموتور ها و منابع آن ها راتشخیص می‌دهد. گرچه این روش برای بعضی شرایط مناسب است، ولی به کار بردن رله قطع توان معمولا مناسب تر از رله توان معکوس بنا به محدودیت های زیر خواهد بود:

الف –

در هنگام خطا وقتی که هنوز منبع به الکتروموتور ها متصل است، توان عبوری خالص به داخل الکتروموتور ها برای خطاهای با سطح پایین ۲ ادامه می یابد. این موضوع برای خطاهای سه فاز بدون امپدانس صحت ندارد، خطاهای سطح پایین دارای امپدانس خیلی کمی هستند که در آن توان معکوس جاری می شود.

ب –

قطع توسط رله توان معکوس معمولا وقتی مطمئن خواهد بود که یک بار معین برای جذب توان از محرک ۳ الکترو موتور های با لختی زیاد پس از آنکه رله های آشکارساز خطاهای منبع اقدام به جدا کردن منبع از الکتروموتور ها کردند، باقی بماند.

ج –

رله های توان معکوس پاسخگو به توان راکتیو (یعنی وار) بع جای توان حقیقی (یعنی وات) معمولا بستر مناسبی برای جدا کردن الکترو موتور ها قبل از عملکردهای باز وصل خودکار یا انتقال خودکار ایحاد نمی کنند.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X