حفاظت روتور الکتروموتور القایی

حفاظت روتور الکتروموتور القایی

گروه صنعتی برقاب صنعت

الکتروموتور القایی

به دلیل ساختمان الکتروموتور های القایی قفس سنجابی، حفاظت روتور مورد نیاز نیست. خسارت به الکتروموتور های با روتور سیم پیچی می تواند بر اثر گشتاور های شدید ناشی از کارکرد با امپدانس های نا متعادل مدار خارجی روتور در الکترو موتور های با کنترل سرعت باشد. حفاظت برای شخیص این خطا گرچه به ندرت استفاده می شود، ولی وجود دارد. این حفاظت شبیه حفاظت روتور الکتروموتور های سنکرون بوده، جز آن که در این جا میدان سه فاز AC به جای میدانDC می باشد. الکتروموتور های با سیم پیچی روتور ممکن است در مقابل جرقه بین حلقه های لغزان و روتور با زمین به وسیله مدار شکل زیر حفاظت شوند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

در الکتروموتور های با سیم پیچی روتور ، باید رله هایی با مشخصات ثابت V/Hz به خاط  تغییر فرکانس لغزش که روتور تجربه می کند به کار روند. این حفاظت در سرعت سنکرون یا نزدیک آن موثر نیست، چون پتانسیل القا شده در روتور شدیدا کاهش می یابد. بسیاری از تاسیسات با روتور سیم پیچی وابسته به رله جریان زیاد آنی استاتور برای حفاظت جرقه روتور هستند. قابلیت اطمینان بستگی به امپدانس شبکه و پارامترهای الکتروموتور دارد.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور 3 اسب اینجا کلیک کنید

الکتروموتور ضد انفجار loher
الکتروموتور ضد انفجار loher

حفاظت از صاعقه و امواج گذرا در موتور الکتریکی

عایق سیم پیچی استاتور ماشین های AC دوار دارای استحکام ولتاژ ضربه نسبتا کم می باشد. سیستم های عایق سیم پیچی استاتور ماشین های AC در معرض تنش های ناشی از ولتاژهای بهره برداری حالت دایم و امواج گذرای ولتاژ با پیشانی تیز و دامنه خیلی زیاد هستند. هر دو نوع ولتاژ ، عایق نسبت به زمین را تحت تنش قرار می دهند. پیشانی امواج گذرا همچنین عایق بین حلقه ها را متاثر می سازد.

اگر زمان صعود موج گذرا به قدر کافی تیز باشد (یعنی ۰/۱μ s تاμs ۲/۰)، بخش اعظم موج گذرا روی اولین کلاف سمت انتهایی خط ظاهر می شود،و توزیع آن در سیم پیچی می تواند غیر خطی باشد. این پدیده قادر است باعث صدمه به عایق بین حلقه ها حتی اگر دامنه موج گذرا به مقداری ایمن قابل تحمل برای عایق دیواره زمین محدود شده باشد، گردد. برقگیر باید برای محدود کردن دامنه ولتاژ گذرا به مقداری کمتر از تحمل موج گذرای عایق الکتروموتور انتخاب شود.

شیب پیشانی موج در پایانه های الکتروموتور از دوثابت زمانی تاثیر می پذیرد:

از خازن های ضربه گیر نیز که بین هر فاز و زمین قرار می گیرند برای کاهش شیب پیشانی ولتاژهای ضربه صاعقه و کلید زنی استفاده می شود. با خرکت پیشانی موج گذرای ولتاژ به سمت سیم پیچی الکتروموتور، ولتاژ گذرای بین حلقه های مجاور همان فاز به دلیل نزول شیب پیشانی موج ، کاهش خواهد یافت. روش توصیه شده نصب یک مجموعه حفاظت امواج گذرا شامل یک خازن سه فاز و سه برقگیر می باشد.

برقگیر های بین فازی موتور الکتریکی

برقگیرها در اغلب موارد بین فاز برای محدود کردن ولتاژ  فاز به زمین که روی سیم پیچی استاتور الکتروموتور بر اثر صاعقه یا امواج کلید زنی اعمال می شود، نصب می گردند.

نیاز به این نوع حفاظت بستگی به قرار داشتن الکتروموتور و تغذیه آن در معرض امواج گذرا دارد. کابل های فشار متوسط دارای ظرفیت خازنی در شیلدهای خود بوده که می تواند موج گذرا را تضعیف کند. شبیه بسیاری از سیستم های حفاظتی دیگر، اهمیت و هزینه جایگزینی باید کارشناسی گردد. در این گونه موارد مطالعه موردی توصیه می شود. جدول ۶_۱، BIL های معادل در آزمایش های استاندارد سطوح ولتاژی معمول برای الکتروموتور ها را نشان می دهد.

امواج گذرا با پیشانی تیز که در پایانه های الکتروموتور ظاهر می شوند توسط ضربه های صاعقه، عملکرد عادی کلید قدرت، راه اندازی الکتروموتور،راه اندازهای ناقص، انتقال باس، تغییر سیم پیچی (یا سرعت) در الکتروموتور های دو سرعته، یا قطع و وصل خازن هاژ اصلاح ضریب قدرت ایجاد می شوند. آزمایش عایق حلقه نیز تنش زیادی را روی سیستم عایقی قرار می دهد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

عوامل تاثیر گزار در صعود موج گذرا موتور الکتریکی

مقدار قله و زمان صعود موج گذرا در الکتروموتور بستگی به واقعه گذرای رخ داده، طراحی سیستم الکتریکی، و تعداد و مشخصات تجهیزات دیگر شبکه دارند. این عوامل شامل الکتروموتور، کابل های ارتباطی بین الکتروموتور و تجهیزات کلیدزنی، زمین کردن لوله های عبور سیم ، نوع وسیله کلید زنی ، طول باس کلید خانه، و تعداد مدارات دیگر متصل به باس داشته ولی تنها به این موارد محدود نمی شود.

حفاظت در مقابل امواج گذرا را باید تا حد امکان در نزدیکی پایانه های الکتروموتور (در طول مدار) قرار داد، بهتر است سیم ها یک متر یا کمتر باشند.مدار تغذیه الکتروموتور باید ابتدا به طور مستقیم به تجهیزات حفاظتی امواج گذرا وسپس به الکتروموتور متصل گردد.

حفاظت امواج گذرا در جعبه ترمینال موتور الکتریکی

قرار گرفتن حفاظت امواج گذرا در جعبه ترمینال الکتروموتور یا در جعبه ترمینالی نزدیک الکترو موتور عمومیت یافته است. وقتی که حفاظت امواج گذرا در جعبه ترمینال الکتروموتور قرار داده می شود، باید قبل از شروع آزمایش عایقی فشار قوی الکتروموتور، جدا شود. این ترکیب از این ترکیب از این نظر مناسب نیست. ممکن است وسیله خاصی برای جدا کردن تجهیزات فوق نیاز باشد.

اگر الکتروموتور ها در حد ۳۰ متری راه اندازهای خود یا باس تغذیه باشند، قرار دادن برقگیرها، و نه خازن ها، در راه اندازها یا کلید خانه تغذیه باس اقتصادی بوده ولی تاثیر آن کمتر است. در مورد اخیر می توان فقط یک مجموعه حفاظت در مقابل امواج گذرا را برای تمامی الکتروموتور های واقع در محدوده ۳۰ متری باس قرار داد.به همین ترتیب این روش را می توان برای الکتروموتور های کوچکتر استفاده نمود، و برای هر الکتروموتور بزرگتر حفاظت امواج گذرای جداگانه قرار داد.

هیچ یک از این دو روش به دلیل فاصله زیاد توصیه نمی شوند، ضمنا قرار دادن حفاظت امواج گذرا در سمت شبکه الکترو موتور نیز توصیه  نمی گردد چون ممکن است کلید نیز در فاصله خیلی دور قرار داشته و لذا تاثیر آن کم خواهد بود.

الکتروموتور ABB تکفاز
الکتروموتور ABB تکفاز

عوامل زیر در هنگام به کار بردن حفاظت امواج گذرا باید در نظر داشت:

الف_ وقتی که یک الکتروموتور فشار متوسط بالاتر از ۳۷۰ کیلو وات، نصب برقگیرها و خازن ها باید منظور شوند.

ب_ وقتی که یک الکتروموتور ۱۵۰ کیلو وات و یا بیشتر به خطوط هوایی در همان سطح ولتاژ الکترو موتور وصل شود، نصب برقگیرها و خازن ها باید لحاظ گردد.

ج_ حتی وقتی که یک ترانسفورماتور،الکتروموتور ها را به خطوط  هوایی متصل می کند، حفاظت امواج گذرا تردید وجو دارد، باید این حفاظت استفاده شود.

د_ در مواردی که کلید های خلا یا SF6  یا کنتاکتورهای خلا خاصی به کار می روند، حفاظت امواج گذرا ممکن است به دلیل امکان بازگشت قوس مورد نیاز باشد، این بازگشت قوس ها می توانند منجر به خیز های ولتاژ شوند.

حفاظت در مقابل تحریک زیاد ناشی از خازن شنت

وقتی که ولتاژ تغذیه قطع می شود، یک الکتروموتور القایی در ابتدا ادامه به چرخش داده و ولتاژ داخلی خود را حفظ می کند. اگر یک بانک خازنی به الکترو موتور متصل مانده یا اگر خط توزیع طولانی با ظرفیت خازنی قابل ملاحظه به الکترو موتور متصل بماند، امکان تحریک زیاد وجود دارد.

تحریک زیاد وقتی که منحنی ولتاژ بر حسب جریان خازن شنت و مشخصه تحریک بی باری الکتروموتور یکذیگر را قطع می کنند در ولتاژی بالاتر از ولتاژ نامی الکتروموتور رخ می دهد. حداکثر ولتاژی که می تواند رخ دهد برابر حداکثر روی مشخصه تحریک بی باری الکتروموتور بوده که بعضی اوقات به مشخصه اشباع یا مغناطیس  کنندگی نیز معروف است. این ولتاژ، که با سرعت الکتروموتور میرا می شود، می تواند به الکترو موتور آسیب برساند. شکل ۶_۵ یک مثالی را در این رابطه نشان می دهد.

[psfw slug=”14602″]

انتقال خود کار یا باز وصل جریان در موتور الکتریکی

اگر باز وصل یا انتقال خودکار روی الکتروموتور ی که دارای ولتاژ داخلی قابل ملاحظه بر اثر تحریک زیاد باشد رخ دهد، امکان صدمه به الکترو موتور بر اثر هجومی وجود دارد.

وقتی که تحریک زیاد انتظار می رود، حفاظت را به روش های مختلفی اعمال کرد، که از ساده ترین حفاظت که یک کنتاکتور مجزا برای جدا کردن خازن ها در هنگام قطع تغذیه الکترو موتور باش، شروع می شود.

کنتاکتور از طریق رله های ولتاژی زیاد آنی هم می تواند باعث قطع خازن ها شود. روشی دیگر استفاده از یک رله فرکانس کم سرعت زیاد است؛ با این وجود، ممکن است به قدر کافی در الکتروموتور های با لختی زیاد یا بار کم سریع نباشد.

رله فرکانس کم برای الکترو موتور هایی که فرکانس آن ها ممکن است بر اثر قطع تغذیه توسط جدا کننده حفاظتی جریان زیاد کاهش نیابند مناسب نیستند.در این گونه موارد، از یک رله قطع توان می توان استفاده کرد. مثال هایی از موارد عبارتند از:

  • جرثقیل های معدن با مشخصه بار خاص در زمان قطع تغذیه توسط رله جریان زیاد
  • الکتروموتور ی که به صورت ژنراتور القایی روی محور با منبسط کننده گاز فرآیند کار می کند.
  • الکتروموتور القایی با کموتاسیون اجباری از یک ASD

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X