حفاظت یاتاقان الکتروموتور

حفاظت یاتاقان الکتروموتور

استاتور سیم پیچی شده

گروه صنعتی برقاب صنعت

یاتاقان ها برای به حداقل رساندن اصطکاک بین بخش های ساکن و متحرک طراحی می شوند. آن ها همچنین برای پشتیبانی و کنترل حرکت محور گردان استفاده می گردند. یاتاقان ها می توانند از نوع ژورنال یا تراست به ترتیب برای بارهای شعاعی یا محوری باشند. در حالت کلی، یاتاقان های ضد اصطکاک برای الکتروموتور های کوچکتر، و یاتاقان های با فیلم سیال الکتروموتور های بزرگتر و به خصوص  در سرعت های زیاد به کار می روند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با سرعت 1400 دور اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با سرعت 900 دور اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با سرعت 3000 دور اینجا کلیک کنید

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

الکتروموتور کایجیلی
الکتروموتور کایجیلی

یاتاقان های ضداصطکاک (بلبرینگ یا رولبرینگ)

یاتاقان های توپی و یا غلطکی وزن روتور را در ارتباط مستقیم با فعالیت چرخشی انتقال می دهند، و دارای اصطکاک راه اندازی کم هستند. این نوع یاتاقان معمولا از گریس به عنوان روان کار استفاده می کنند. بعضی از یاتاقان های بزرگ نوع گاید یا تراست ممکن است از روغن استفاده نمایند. نقص این نوع یاتاقان معمولا به شکل ترک هایی روی سطوح چرخان و بخش های گردان در آمده، منجر به ترک یا پوسته می شوند، خرابی یاناقان پس از آن نسبتا سریع صورت می گیرد. از آشکار سازی لرزش می توان برای تشخیص عیب استفاده کرد، گرچه بازرسی منظم صوتی و تصویری از بروز شرایط بحرانی جلوگیری می کند.

سنجش درجه حرارت شبیه آنچه که قبلا اشاره شد نیز برای حفاظت در مقابل صدمات جدی، حتی اگر خود یاتاقان حفاظت نشود می تواند به کار رود. گرمایش زیاد ممکن است بر اثر روان کاری زیاد یا کم و بار زیاد صورت گیرد. با این وجود، حفاظت حرارتی به دلیل دشواری در نصب تجهیزات حسگر حرارتی در محل مناسب، دشوار است.

یاتاقان های لوله ای با فیلم سیال

یاتاقان های لوله ای وزن روتور را به نگهدارنده های یاتاقان (Pedestal یا Frame) از طریق یک فیلم نازک روان کار که ضریب اصطکاک را کاهش می دهد انتقال می دهند. قطر محور کوچکتر از قطر داخلی یاتاقان بوده، به قسمتی که محور تمایل به خارج از محور تمایل به خارج از محور قرار گرفتن دارد.

روان کاری در نقطه حداکثر فاصله تامین می شود، و به صورت دو طرفه به فضای گوه شکل بین محور و یاتاقان از طریق گردش محور، پمپ می شود، و از این طریق فشار هیدرودینامیکی ایجاد شده و محور را نگه می دارد. وقتی که فیلم روغن خراب می شود، تلفات اصطکاک سریعا زیاد شده، و تماس فلز با فلز احتمال رخداد دارد. شرایطی که منجر به از بین رفتن فیلم روغن می شوند، کاهش چسبندگی روغن، کاهش سرعت، افزایش بار، یا وجود ذرات بزرگتر از ضخامت حداقل فیلم در روان کار هستند.

چون افزایش در درجه حرارت چسبندگی را کم می گند، این شرایط تمایل به انباشتگی دارند و نقص یاتاقان شتاب می گیرد.نرخ افزایش درجه حرارت بستگی به شدت وضعیت خطا و ظرفیت حرارتی یاتاقان دارد.

نقص یاتاقان ها

نقص یاتاقان ممکن است ناشی از یک یا چند علت زیر باشد:

۱) مشکلات ماده روان کار

 • نوع و چسبندگی نادرست روان کار
 • خنک کنندگی نا کافی یاتاقان یا روان کار، یا هر دو
 • خرابی روغن
 • ذرات تیز در سیستم روان کاری
 • چسبیدن رینگ های روغن

  ۲) نقص تامین روغن ناشی از عدم وجود روان کار به مقدار کافی

 • چسبیدن رینگ های روغن
 • نقص پمپ روان کار
 • پایین بودن سطح مخزن روان کاری
 • شکستگی لوله روغن

۳)بار شعاعی زیاد ناشی از عدم تراز

 • هم راستا نبودن کوپلینگ بین الکتروموتور و بار
 • هم راستا نبودن محور و یاتاقان های الکتروموتور
 • جازدن نامناسب یاتاقان
 • خمیدگی محور الکتروموتور
 • روتور نامتعادلسفتی تسمه یا زنجیر

۴)بار محوری زیاد ناشی از

 • تراز نکردن صحیح
 • هم راستا نبودن محوری نسبت به مرکز مغناطیسی
 • هم راستا نبودن محوری بار که از طریق چرخ دنده های مارپیچ دوبل انعکاس می یابند.

۵)سطوح خشن یاتاقان ناشی از

 • ترک های خستگی
 • ذرات تیز
 • جریان های محوری

۶)شل بودن پیچ های در پوش یاتاقان

۷ )عدم تعادل جریان فاز و هارمونیک ها ناشی از

 • لرزش
 • گرمایش استراکچر روتور

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

نحوه حفاظت الکتروموتور در برابر نقص یاتاقان

برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از نقص یاتاقان باید تجهیزات حفاظتی برای اعلام خبر یا بی برق کردن الکتروموتور استفاده شوند. تجهیزات حفاظت یاتاقان که به یک یا چند تا از شرایط زیر پاسخ دهند باید منظور گردند:

 • پایین بودن سطح روغن در مخزن: (۷۱)کلید سطح
 • کم بودن فشار روغن : (۶۳) کلید فشار
 • کاهش جریان روغن: (۸۰) کلید فلو
 • درجه حرارت زیاد: (۳۸)ترموکوپل یا RTD
 • نرخ افزایش درجه حرارت: (۳۸)
 • لرزش (در الکتروموتور های با یاتاقان ضد اصطکاک به جای تجهیزات حرارتی استفاده می شود)

سنسور سطح روغن

تجهیزات مورد ااستفاده برای سطح پایین روغن، فشار کم، و فلوی گم روغن باید بر میزان کاهش سطح، فشار، یا فلو نظارت نموده و اگر این کاهش کم باشد اعلام خبر نموده و در صورت کاهش زیاد، الکتروموتور را قطع نمایند.

می توان مدتی را برای روان کاری قبل از راه اندازی الکتروموتور و مدتی را برای روان کاری پس از قطع الکتروموتور در روند راه اندازی الکتروموتور های بزرگ قرار داد. این کار اطمینان لازم از طریق سیستم پایش را برای انجام روان کاری قبل از راه اندازی الکتروموتور به مدت مورد نظر فراهم می آورد. حفاظت یاتاقان های با درجه حرارت بالا دشوارترین کار برای اجرای موثر می باشد.

معمولا از یک رله حستس پاسخگو به درجه حرارت که در بابیت یاتاقان یا در روغن روان کاری عبوری از یاتاقان قرار داده می شود، استفاده می گردد. یاتاقان های الکتروموتور های بز رگ معمولا از طریق RTD یا ترموکوپل همراه با یک سیستم پایش چند منظوره برای آشکار سازی خودکار درجه حرارت زیاد حرارت زیاد و قرائت مستقیم به طور کامل نظارت می شوند.

 

انتخاب اعلام خبر یا قطع در پاسخ به افزایش درجه حرارت بستگی به دسترس پذیری افراد ناظر بر الکتروموتور و نیازهای تعمیراتی دارد. نرخ افزایش درجه حرارت یاتاقان ها نمایانگر شدت و نوع مشکل یاتاقان است. افزایش آرام درجه حرارت بیانگر مشکل با جدیت کمتر نسبت به افزایش سریع است.

وقتی که افزایش درجه حرارت به کندی صورت می گیرد، فقط اعلام خبر رضایت بخش می باشد. هنگامی که افزایش درجه حرارت سریع باشد، الکتروموتور باید فورا قطع شود. یک نوع حفاظت استفاده از خبر در درجه حرارت کمتر و به دنبال آن قطع الکتروموتور در درجه حرارت های بالاتر است. اعلام خبر یا قطع بر اساس نرخ افزایش درجه حرارت، بهترین حفاظت برای شرایط درجه حرارت زیاد می باشد.

یاتاقان های موتور الکتریکی در برابر حرارت زیاد

نکته قابل توجه آن است که یاتاقان ممکن است قبل از عملکرد رله درجه حرارت زیاد برای قطع الکتروموتور، آسیب ببیند. با این وجود، عملکرد رله حفاظتی قادر است ژورنال را حفظ کرده و مانع از سایش روتور بر روی لایه های استاتور شود.

آشکار سازهای لرزش که به جا به جایی، شتاب، یا ضربه،عکس العمل نشان می دهند در صورت استفاده باید روی محور حساس نصب شوند تا با جهت جابه جایی هم خوانی داشته باشند. چنین وسایلی معمولا در هنگام راه اندازی یا توقف غیر فعال خواهند شد.

در بسیاری از موارد، محور الکتروموتور از طریق اتصال به پمپ یا فن ممکن است ایجاد بار استاتیک را تجربه نماید. بدون زمین کردن موثر محور برای از بین بردن این بعر، ولتاژ های استاتیکی تولید شده روی محور ممکن است به سطوحی برسند که جرقه بتواند از طریق یک فیلم نازک روغن در یاتاقان ها رخ دهد. سوراخ شدن سطوح یاتاقان و نقص کلی یاتاقان پس از آن نتیجه خواهد شد. برای حفاظت در مقابل تشکیل این بار مخرب، معمولا محور ها با استفاده از جاروبک های کربنی یا با نوارهای مسی زمین می شوند.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان را می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X