درجه حرارت زیاد روتور الکتروموتور

درجه حرارت زیاد روتور الکتروموتور

گروه صنعتی برقاب صنعت

الف_الکتروموتورهای سنکرون

حفاظت درجه حرارت زیاد سیم پیچی روتور برای الکتروموتور های سنکرون با جاروبک موجود بوده، ولی در حالت عادی استفاده نمی شوند. یک روش شناخته شده استفاده از ثبات نمودار پل کلوین با کنتاکتهای قابل تنظیم در درجه حرارت مطلوب است. پل کلوین از ولتاژ میدان وجریان میدان (از طریق یک شنت) به عنوان ورودی استفاده نموده و مقاومت میدان را به منظور تعیین درجه حرارت میدان اندازه گیری می کند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

جهت مشاهده انواع الکتروموتور آلمانی اینجا کلیک کنید

ب_الکتروموتور القایی روتور سیم پیچی شده

بعضی از حفاظتهای درجه حرارت باید به مقاومت های راه انداز الکتروموتور القایی روتور سیم پیچی شده که دارای نیازهای راه اندازی شدید است،نظیر زمان طولانی شتاب گیری یا راه اندازی های مکرر اعمال شود. آشکارسازهای مقاومتی درجه حرارت RTD ها وانواع دیگر حسگر های درجه حرارت درنزدیکی مقاومتها به کار می روند.

[psfw slug=”14602″]

حفاظت مکانیکی

الف_سیستم های روانکاری و یاتاقان الکتروموتور

انواع مختلف حسگرهای درجه حرارت نظیر RTD ها،ترموکوپل ها، ترمیستورها، ترموستات ها، و دماسنج ها روی یاتاقان های لوله ای برای آشکار کردن گرمایش زیاد به کار می روند. درجه حرارت شدید یاتاقان ممکن است به قدر کافی زود برای جلوگیری از خسارت یاتاقان آشکار نگردد. از وارد شدن خسارت مکانیکی جدی تر به روتور واستاتور می توان از طریق قطع الکتروموتور قبل از عیب کامل یاتاقان ممانعت نمود. بنابراین، برای حداکثر تاثیر گذاری، مراحل زیر توصیه می شوند:

  • از یک حسگر درجه حرارت با پاسخ سریع استفاده شود.
  • حسگر درجه حرارت را در فلز یاتاقان،جایی که به منبع گرمایش زیاد نزدیک تر است،قرار دهند.

از حسگر درجه حرارت برای قطع به جای اعلام خبر استفاده کنند؛ برای بعضی از تاسیسات، از هر دو حسگرهای خبر وقطع استفاده نموده وتنظیم حسگر اعلام خبر را در درجه حرارت کمتری قرار دهند. تجهیزات اعلام خبر وقطع برای سیستم های روانکاری یاتاقان تهیه نمایند تا موارد زیر پایش شوند؛

  1. درجه حرارت روغن روانکاری،ترجیحا از هر یاتاقان
  2. درجه حرعرت آب خنک کن یاتاقان،هر دو درجه حرارت ورودی و خروجی

فلوی روغن روانکار یاتاقان و فلوی آب خنک کن

در اغلب موارد از کلیدهای فشاری به جای پایش فلو استفاده می شود. با این وجود، پایش فلو شدیدا برای ماشینها (موتور الکتریکی) مهم یا با سرعت زیاد توصیه می گردد. حسگرهای درجه حرارت معمولا قادر به تشخیص سریع وتاثیر گذار نقص قریب الوقوع یاتاقان های توپی یا غلطکی نیستند. استفاده از نمایشگر ها وآشکار سازهای ارتعاش در این موارد باید در نظر گرفته شوند.حفاظت برای آشکار ساختن جریان هایی که ممکن است سبب آسیب یاتاقان شوند باید برای الکتروموتور های دارای یاتاقان های عایق شده در نظر گرفته شود.

_سیستم های تهویه وخنک کن

تجهیزات اعلام خبر وقطع را باید به شرح زیر در نظر گرفت:

در سیستم های تهویه الکتروموتور

۱ _آشگار سازی افت فشار تفاضلی زیاد در طول فیلترهای هوا

۲ _آشکارسازی قطع جریان هوا از دمنده های خارجی (به جای پایش جریان هوا، اغلب از ترکیب مناسبی از کلید های فشاری استفاده می شود؛ ولی پایش فلو ارجحیت دارد).

  • در الکتروموتور های خنک شونده با آب،پایش درجه حرارت،فلو،یا فشار
  • در الکتروموتور های با خنک کن گاز خنثی ،پایش فشار ودرجه حرارت

در الکتروموتور های واقع در نواحی خطرناک،آشکارسازی گاز

ج_آشکارسازی های مایع

در ماشین های بزرگ ( الکتروموتور با توان بالا )، آشکار سازی مایع اغلب اوقات برای تشخیص مایع (معمولا آب) در داخل پوسته استاتور (به عنوان مثال به دلیل نشتی در خنک کن هوا در یک الکتروموتور خنک شونده با آب وهوای کاملا بسته) به کار می رود.

-تشخیص وحفاظت آتش سوزی

برای تشخیص وحفاظت آتش سوزی،موارد زیر باید منظور شوند؛

  • نصب آشکارسازهای دود وشعله مناسب برای خبر کردن اپراتورها جهت پاشیدن کربن دی اکسید یا مواد خاموش کننده دیگر به داخل الکتروموتور. بعضی از الکتروموتور های قدیمی و بزرگ دارای لوله کشی داخلی برای به کار بردن آب جهت آتش نشانی بودند. امکان آزاد سازی اشتباه آب یک عیب جدی برای این روش می باشد.
  • استفاده از روغن روانکاری مصنوعی که نسوزد، به ویژه برای محرک هایی که دارای سیستم های روانکاری ومخازن بزرگ بوده وبرای سیستم های واقع در محیط های خطرناک توصیه می شود. سیستم های روانکاری کمپرسورهای گاز یا پمپ های هیدروکربن باید برای جلوگیری از ورود مواد قابل اشتعال به داخل الکتروموتور از طریق سیستم روغن،جدا از الکتروموتور نگهداشته شود.

_آشکارسازهای تخلیه جزیی

آشکار ساز های تخلیه جزیی در داخل سیم پیچی ها مدفون می شوند. آنها الگویی از فرکانسهایی که برای یک الکتروموتور عادی هستند را نشان می دهند. الگوهای غیر عادی کرونا بیانگر نقص عایق است.این آشکارسازها معمولا در الکتروموتور های بزرگ (بزرگ تر از ۷۵۰۰KW) خاص مصارف بحرانی نصب می شوند.

نمایشگرها وحس گرهای ارتعاش

پایش ارتعاش از یک کار عمده هنگام راه اندازی به ابزاری موثر در هنگام بهره‌برداری فرآیند پیشرفت نموده است. این کار ایمنی و قابلیت اطمینان را افزایش داده و می تواند هزینه ها را در طول عمر فرآیند کاهش دهد. سه جزء اصلی سیستم پایش ارتعاش عبارتند از: ترانسدیوسرها، نمایشگرها، و تجهیزات عیب یابی ماشین؛ هر چند بسیاری از تاسیسات ممکن است دارای سیستم های نمایشگر وتشخیص عیب دائمی نباشند.

الف_ترانسدیوالف

ترانسدیوسرها یک بخش اساسی از سیستم پایش ارتعاش هستند. تشخیص عیوب ماشین بستگی به سیگنال های قابل اطمینان ترانسدیوسر دارد. دو ترانسدیوسر متعامد، یا XY، باید در هر یاتاقان یانزدیک آن؛ و یک پروب مرجع فاز، نظیر پروب نشان دهنده واقعه در هر دور، باید روی هر محور نصب شوند. این ترکیب، اطلاعات لازم را برای تجهیزات عیب یابی، جهت تعیین دقیق حرکت ارتعاشی تامین می نماید. ترانسدیوسرها باید دارای ساختمان مستحکمی بوده تا بهتر شرایط محیطی الکتروموتور را تحمل نمایند.به طور کلی،اگر اشکالات مرتبط با روتور انتظار می رود (نظیر عدم تعادل، لنگی محور، سایش )، ترانسدیوسر های ارتعاش که روتور را نظاره می کنند ترجیح داده می شوند. اگر اشکالات مرتبط با پوسته الکتروموتور پیش بینی می شود (به عنوان مثال،تنش لوله ها، تشدید سازه ها)، تزانسدیوسرهای نصب شده روی پوسته ماشین (الکتروموتور) ارجحیت دارند.

ب_ترانسدیوسرهای مجاورتی

در الکتروموتور هایی با یاتاقان فیلم روغن نظیر یاتاقان های لوله ای، ترانسدیوسرهای مجاور غیر تماسی بهترین اطلاعات را تامین نموده ارجحیت دارند. اغلب در این الکتروموتور ها، بخش زیادی از حرکت روتور به پوسته منتقل نمی شود.

ترانسدیوسرهای مجاور غیر تماسی به طور دقیق جا به جایی روتور را نسبت به پوسته مشخص می کنند. آنها دارای پاسخ فرکانس وسیعی،تا حد DC (یعنی صفر هرتز) در کران پایین مشخصه هستند. کران بالای پاسخ فرکانس نیز زیاد (تا حد ۱۰ کیلو هرتز) بوده،ولی کاربرد مفید آن در فرکانس های زیاد به دلیل رخداد جا به جایی کم قابل اندازه گیری در فرکانس های بالا، محدود است. این ترانسدیوسرها می تواند چرخش آرام ومکان میانگین محور را در محدوده یاتاقان اندازه گیری کند.

برای الکتروموتور هایی با یاتاقان های چرخشی (غلطکی) می توان از یک ترانسدیوسر خاص برای ایجاد هشدار اشکالات یاتاقان استفاده کرد،که سریع تر از ترانسدیوسرهای سرعت یا ترانسدیوسرهای شتاب سنج هشدار دهد. چنین الکتروموتور هایی دارای ترانسدیوسر های مجاور جریان گردابی کم نویز وبهره بالا بوده که در محفظه یاتاقان جهت مشاهده حرکت بیرونی یاتاقان نصب می گردند. نصب چنین ترانسدیوسرهایی در الکتروموتور های با لقی خیلی کم، دشوار است.

ج_ترانسدیوسرهای سرعت

ترانسدیوسر های سرعت را می توان رو الکتروموتور های با یاتاقان غلطکی که ظاهرا تمامی حرکت محور به پوسته یاتاقان منتقل می شود به کار برد. ترانسدیوسرهای سرعت،حرکت را نسبت به فضای آزاد اندازه گیری نموده،وبرای اندازه گیری ارتعاش کلی مناسب هستند.

آنها پاسخ فرکانس خوبی را در محدوده وسط فرکانس (یعنی ۴/۵ هرتز تا ۱ کیلو هرتز) ایجاد می گنند. این ترانسدیوسرها مولد بوده یعنی ،منبع تغذیه نیاز ندارد. ترانسدیوسر های سرعت سنتی تجهیزات مکانیکی بوده وعمر آنها محدود است. بعضی از ترانسدیوسرهای جدید سرعت از یک المان حسگر پیزوالکتریک استفاده می کنند، و لذا مشکل محدودیت عمر کوتاه را نداشته وبنابراین ارجحیت دارند.

د_شتاب سنج ها

شتاب سنج ها عموما در الکتروموتور های با یاتاقان های غلطکی که ظاهرا تمام حرکت محور به پوسته یاتاقان منتقل می شود به کار می روند. شتاب سنج ها برای اندازه گیری ارتعاش کلی مفید بوده ودارای پاسخ فرکانسی وسیعی هستند.

آنها به ویژه برای اندازه گیری فرگانس بالا مناسب می باشند. شتاب سنج تقریبا تنها ترانسدیوسر حیاتی در فرکاتس های بالا (معمولا بالاتر از ۵ کیلو هرتز) می باشد. شتاب ارتعاش الکتروموتور با فرکانس افزایش می یابد. بنابراین،برای فرکانس های بالا واحد اندازه گیری شتاب اهمیت می یابد. با این وجود،در فرکانس های پایین، اهمیت آن کاهش می یابد. شتاب سنج ها به روش نصب و کیفیت سطح اتصال آن حساس هستند.

ه_حدود ارتعاش

استاندارد API STD ۵۴۱_۱۹۹۵ D حدود ارتعاشات محور ویاتاقان را با استفاده از پروب های ارتعاش غیر تماسی روی الکتروموتور های با یاتاقان هیدرودینامیکی که در سرعت های مساوی یا بزرگتر از ۱۲۰۰ دور در دقیقه کار می کنند توصیه می کند.

و_نمایشگرها

نمایشگر ها باید کارکرد غلط سیستم ترانسدیوسر ومنبع تغذیه آن را مشخص می کنند. آنها باید دو سطح هشدار فراهم نموده وسیستم را در مقابل هشداهای غلط محافظت نمایند. نمایشگرها باید طوری ساخته شوند که هر دو اطلاعات خام و پردازش شده را برای تجهیزات عیب یابی به هنگام و سیار در دسترس قرار دهند. نمایشگرهایی که برای کار با شتاب سنج ها یا ترانسدیوسرهای سرعت طراحی شده اند باید قادر به انتگرال گیری از سیگنال باشند.

الکتروموتور هایی که برای یک فرآیند، بحرانی هستند باید به نمایشگرهای دائمی تجهیز شوند که در آن هر کانال نمایشگر به یک ترانسدیوسر اختصاص داده شده باشد. این نمایشگرها دارای سریعترین پاسخ زمانی بوده و بالاترین سطح حفاظت الکتروموتور را ایجاد می گنند.

الکتروموتور هایی باکاربرد عمومی را می توان به نمایشگرهای دوره ای مجهز نمود،که در آن هر کانال نمایشگر بین بسیاری از ترانسدیوسرها تقسیم زمانی می شود. در نتیجه،پاسخ زمانی کندتر از نمایشگر دائمی می باشد.

[psfw slug=”14600″]

نمایشگرهای سیار به صورت گسترده به کار می روند،به ویژه هنگامی که یک سیستم نمایشگر دائمی توجیه پذیر نباشد. آنها اغلب همراه با اسکنرهای مادون قرمز،که تعیین می کنند آیا یاتاقان گرمایش زیاد پیدا کرده به کار می روند. نتایج برای برنامه های تعمیراتی بر اساس سابقه کاری الکتروموتور مناسب می باشند. انواع دیگر نمایشگرهای  سیار در بردارنده پروب های اولتراسونیک به عنوان بخشی از برنامه تعمیراتی خود هستند.

مدار پی ال سی
مدار پی ال سی

ز_سیستم های عیب یابی

سیستم عیب یابی برای مدیریت موثر الکتروموتور ها اساسی است. سیستم عیب یابی بر اساس رایانه کتر می گند وداده های تامین شده توسط ترانسدیوسر ها ونمایشگر ها را پردازش نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم گیری در مورد کارکرد الکتروموتور ارایه می نماید. یک سیستم عیب یابی باید قادر به پردازش همزمان داده های دو ترانسدیوسر متعامد ویک پروب مرجع یک بار در هر دور باشد.

این سیستم باید داده ها را در نمودارهای مختلف،از جمله زمانی، قطبی،بود، طیف فرکانس، سابقه و روند تغییرات، سه بعدی وطیف کامل رسم کند. همچنین باید دخالت اپراتور را در پیکربندی الکتروموتور وکسب داده ها به حداقل برساند.

این سیستم باید هشدارها برای هر کانال پایش شده وروند زمانی داده های آن را نمایش دهد ونیز داده ها را در یک محلی مانند دیسک رایانه ذخیره نماید. این سیستم باید با شبکه های رایانه ای کنترل بتواند ارتباط برقرار کند.

فرایند بحرانی الکتروموتور

الکتروموتور هایی که برای یک فرآیند بحرانی هستند باید توسط یک سیستم عیب یابی به هنگام دائمی مدیریت شوند. هر کانال در یک سیستم عیب یابی زنده دائمی به داده های ترانسدیوسر اختصاص یافته وکانال را پایش کند.

سیستم عیب یابی، اطلاعات الکتروموتور را به صورت به هنگام پردازش کرده، و داده ها به طور مداوم نمونه برداری شده ودر اختیار رایانه مرکزی قرار می گیرند. یک سیستم عیب یابی که اطلاعات حالت ماندگار را در هنگام کارکرد عادی پردازش نماید حداقل نیاز بوده وسیستم عیب یابی باید قادر به پردازش داده ها هم در مرحله راه اندازی وهم مرحله خاموش کردن آن باشد.

این سیستم باید بتواند اطلاعات را به صورت زمان واقعی نمایش دهد. سیستم عیب یابی به هنگام دائمی،گران بوده وباید ضرورت آن توجیه پذیر باشد.

الکتروموتور های با مصارف عمومی را می توان توسط یک سیستم عیب یتبی تناوبی به هنگام مدیریت کرد. هر کانال در یک سیستم تناوبی را می توان بین ترانسدیوسرهای مختلف تقسیم کرد. داده ها به صورت تناوبی نمونه برداری شده و به صورت دائمی  برای یارانه مرکزی در دسترس هستند.

حدود ارتعاش محور الکتروموتور و پوسته، یاتاقان به طور عمده بستگی به سرعت بهره برداری دارد. حدود نوعی در استانداردهای API Std 546_1997و API Std 541_1995  بیان شده اند.حدود برای اندازه گیری های با فیلتر و بدون فیلتر نیز ذکر گردیده اند.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X