دسته بندی پمپ ها

دسته بندی پمپ ها

پمپ استیل 2 پروانه ابارا

گروه صنعتی برقاب صنعت

دسته بندی پمپ ها

مقدمه:

پمپ ها به دو خانواده اصلی پمپ های انرژی جنبشی و پمپ های جابه جایی مثبت تقسیم می شوند. البته این دو خانواده را می توان به گروه های کوچکتری از لحاظ سرویس های ویژه ای که ارائه می دهند تقسیم بندی کرد. لازم به ذکر است که پمپ های این خانواده ها و اصولا تمامی پمپ ها، دارای عملکرد یکسانی هستند که عبارت از افزودن انرژی به مایع، حرکت آن در طول لوله و افزایش فشار می باشد. اما بدون تردید هر پمپ این کار را به گونه ای متفاوت انجام می دهد.

[psfw slug=”14603″]

پمپ سانتریفیوژ برش خورده
پمپ سانتریفیوژ برش خورده

پمپ های جابجایی مثبت

پمپ های جابه جایی مثبت با انبساط و سپس انقباض خفره، فضا و یا مرز متحرک در داخل پمپ، کار انجام می دهند. در این پمپ ها سیال ابتدا داخل محفظه پمپ گیر افتاده و سپس تا نازل تخلیه منتقل می شود. داخل پمپ با انبساط حفره، ناحیه کم فشار یا خلاء ایجاد شده که باعث ورود مایع به نازل مکش می گردد. با گیر افتادن و انتقال مایع به سمت نازل تخلیه، حفره منقبض می گردد. پس با این حساب در می یابیم که فضای موجود در داخل پمپ ثابت بوده و از لحاظ نظری می توان گفت این پمپ ها، یک ماشین حجم ثابت با سیکل رفت و برگشتی هستند. اما در عمل ، به خاطر افزایش مقاومت یا فشار ، مقدار کمی کاهش حجم در پمپ خواهیم داشت. منحنی این نوع پمپ باید یک منحنی دو میله ای باشد.

پمپ های PD شرایط کار

جریان در یک پمپ PD اغلب تابعی از سرعت موتور یا گرداننده است. لازم به ذکر است که خود پمپ قادر به تولید جریان نبوده و لذا جریان باید در نازل مکش موجو باشد. بنابر این جریان در پمپ PD در حقیقت نوعی انرژی است که فشار دهانه مثبت خالص نامیده می شود. فشار یا هدی که یک پمپ PD تولید می کند اغلب تابعی از ضخامت بدنه و استهکام اجزاء مرتبط می باشد ( آب بند ها، شلنگ ها و واشر ها).

پمپ های جابجایی مثبت دارای بعضی از اجزاء یا تلرانس بسته هستند. این اجزاء با نوع و طراحی پمپ تغییر کرده و دارای تلرانس بسیار بسته ای هستند که فشار و جریان پمپ را کنترل می کند. اگر یکی از این تلرانس ها به اندازه چند 0.0001 باز شده یا دچار فرسایش شود، پمپ تقریبا تمامی بازده و توانایی انجام کار را از دست خواهد داد.

تعویض این اجزاء باید به صورت دوره ای و منظم بر اساس میزان سایش و طبیعت روغن کاری سیال پمپ صورت گیرد تا پمپ در حد اکثر بازده خود به کار ادامه دهد.

با این که هیچ ارجحیتی در انتخاب بین پمپ های PD و سانتیریفیوژ وجود ندارد اما پمپ های PD برای کابرد های زیر مناسب ترند:

 • مایعات ویسکوز
 • اندازه گیریدقیق (خوراک دهی ، صنایع دارویی)
 • جایی که به فشار زیاد و دبی جریان کم نیاز باشد

پمپ های سانتیریفیوژ

پمپ های سانتیریفیوژ عملکردی مشابه پمپ های PD دارند اما به گونه ای دیگر کار می کنند. این پمپ ها با شتاب دادن و سپس کاهش سرعت سیال داخل خود، تولید فشار می کنند.

برای شروع پمپاژ، جریان باید دارای حد اقل انرژی در نازل مکش باشد. این انرژی در پمپ آب سانتیریفیوژ، NPSH یا هد مکش مثبت خالص نامیده می شود. این پمپ ها مانند همتای خود یعنی پمپ های PD  قادر به تولید جریان نیستند. اصولا  هیچ پمپی نمی تواند مثلا 3 گالن بر دقیقه را در نازل مکش گرفته و 4 گالن بر دقیقه در نازل تخلیه تحویل دهد. در پمپ آب سانتیریفیوژ سیال ابتدا وارد نازل مکش شده، به سمت چشمی پروانه پمپ حرکت کرده و بین تیغه های پروانه گیر می افتد. پروانه که با سرعتی معادل گرداننده پمپ می چرخد، سیالی را که از چشمی پروانه در طول تیغه در جهت قطر خارجی پروانه در حال حرکت است به طور ناگهانی شتاب می دهد و سرعت سیال به یکباره افزایش می یابد.

طبق اصل برنولی با افزایش سرعت، فشار کاهش یافته و در واقع ناحیه ای کم فشار در چشمی پروانه پمپ ایجاد می شود. در این حین سیال از قطر خارجی پروانه جدا شده و با شتاب به سمت دیواره داخلی محفظه پرتاب می شود. سیال با وارد شدن به کانال خروجی محفظه به طور ناگهانی متوقف شده و ساکن می گردد. طبق اصل برنولی با توقف لحظه ای جریان و کاهش سرعت، فشار افزایش یافته و سرعت به هد یا فشار قابل دسترس در نازل تخلیه تبدیل می شود. یک پمپ سانتیریفیوژ را دستگاه فشار ثابت یا هد ثابت نیز می توان نامید، زیرا در این نوع پمپ ها قطر و سرعت موتور تقریبا ثابت است.

[psfw slug=”14603″]

تفاوت اساسی بین پمپ سانتیریفیوژ و پمپ PD

با کنار هم قرار دادن و مقایسه نمودار های پمپ آب سانتیریفیوژ و جابه جایی مثبت PD می توان به تفاوت اساسی آنها پی برد. تقریبا نیمی از پمپ ها، سانتیریفیوژ و نیمه دیگر از نوع PD هستند. با این که پمپ های PD دارای طراحی های متنوع تری نسبت به پمپ آب سانتیریفیوژ هستند اما پمپ های سانتیریفیوژ کابری عمومی بیشتر دارند، از پمپ های PD  نبز بیشتر در کاربری های ویژه استفاده می شود.

از دیگر کاربری های پمپ آب سانتیریفیوژ می توان به صنایع سنگین، فرایند های متالوژی (استیل و  آلومینیوم) معدل، پالایش نفت ، صنایع خمیر و کاغذ، صنایع دارویی و شیمیایی، انتقال آب، فاضلاب، تولیدات خوراکی و کاربری های عمومی تولید اشاره کرد. حدود 90% پمپ آب در صنعت سانتیریفیوژ هستند. پمپ های PD موجوددر صنعت نیز شباهت بسیاری به همتای سانتیریفیوژ خود دارند. آنها اغلب دارای طرح دوار با یاتاقان ها و آب بند های حساس در شافت می باشند. همچنین مباحث تئوری و نیاز های سیستم، در هر دوی آنها شباهت فرافانی به یکدیگر دارد.

پمپ های حلزونی سانتیریفیوژ

ابن پمپ با افزایش فشلر مایع از طریق سرعت دادن به آن به وسیله نیروی گریز از مرکز و سپس تبدیل نیرو به فشار در طول محفظه حلزونی کار می کند. در مرحله اول مایع وارد نازل مکش شده و به سمت چشمی پروانه حرکت می کند. در مرحله بعد تیغه های پروانه سیال را گیر انداخته و سرعت سیال را افزایش می دهد. هنگام خارج شدن سیال از پروانه، سرعت آن با سرعت نوک تیغه های پروانه برابر می شود. مایع باسرعت زیاد از تلرانس بسته بین تیغه ها حرکت کرده و در این حین انرژی سرعت مایع به انرژی فشار یا هد تبدیل خواهد شد. با رسیدن مایع به بالا ترین فشار زبانه پمپ سیال را به سمت نازل تخلیه هدایت خواهد کرد.

[psfw slug=”14601″]

پمپ صنعتی استیل SAER IRX
پمپ صنعتی استیل SAER IRX

انواع پمپ های سانتیریفیوژ

در میان خانواده بزرگ پمپ های سانتیریفیوژ، گروه های کوچکتری نیز با مشخصه های زیر وجود دارند:

پروانه سرخود (OVERHUNG IMPELLER)

در این گروه از پمپ های سانتیریفیوژ پروانه یا پروانه ها، انتهای یک شافت یک سرگیر دار که دارای یاتاقان های حامل است، سوار می شوند. این گروه را می توان در مجموعه موتور_ پمپ ها یا پمپ های کوپله بسته (موتور سرخود) نیز قرار داد زیرا همان طور که گفته شد در این گروه، پروانه مستقیما روی شافت موتور سوار شده و توسط یاتاقان های موتور نگداری می شود.

پروانه بین یاتاقان ها

در این گروه از پمپ ها، پروانه یا پروانه ها روی شافتی که دو طرف آن یاتاقان دارد، سوار شده و بین یاتاقان ها قرار می گیرند. این نوع پمپ آب را همچنین می توان به دو دسته یک طبقه (تک پروانه) و چند طبقه( چند پروانه) تقسیم کرد.

پمپ های توربینی

مشخصه پمپ های توربینی، روغن کاری یاتاقان ها به وسیله مایع پمپ آب است. نوع چند طبقه ای این پمپ ها شناخته شده تر هستند. در این پمپ ها، سیال به وسیله پروانه با داخل یک ستون نگهدارنده عمودی که محافظ شافت نیز هست، فرستاده می شود. پروانه ها بیشتر از نوع جریان مختلت بوده و یک طبقه، طبقه دیگر را به وسیله یک پخش کن زنگی شکل عمودی تغذیه می کند. این پمپ ها بیشتر سر چاه های عمیق آب نسب می شوند. این نوع از پمپ آب ها با نام شفت و غلاف و یا پمپ سر چاهی نیز شناخته می شوند.

پمپ هایی با کاربری ویژه

بعضی از انواع پمپ ها برای کار بری های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

بعضی از موارد استفاده

 • پمپ ها ی فاضلاب که دارای پروانه های ضد انسداد برای انتقال ذرات جامد در اندازه های غیر معمول هستند
 • پمپ های سایشی که فلز سخت و یا استر لاستیکی در آنها به کار رفته و برای انتقال ذرات ساینده به مقدار زیاد و حد اقل سایندگی، مور استفاده قرار می گیرند
 • پمپ های باز گردش آب گرم که دارای توان کم و اسب بخار خزئی بوده و بیشتر در خانه ها و تاسیسات ساختمانی برای به حرکت دادن آب گرم در رادییاتور ها به کار می روند
 • پمپ های موتور بسته که هوا بندی شده تا از انتشار، نشت و صدمه موتور جلوگیری کنند. این پمپ ها نیازی به آب بند های مکانیکی ندارند.

پمپ تیپ ANSI

این نوع پمپ آب دو تکه سر مکشش عمودی به صورت گسترده ای در فرایند های شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته و دارای یکی از محبوب ترین طراحی ها نسبت به دیگر پمپ ها است.

کلمه ANSI مخفف موئسسه استاندارد های ملی آمریکا می  باشد، که قبلا AVS یا استاندارد های داوطلبانه آمریکایی نامیده می شد.

مزایا

 • این پمپ آب مناسب ترین پمپ برای استفاده در صنایع و فرایند های شیمیایی است
 • پمپ به صورت یک طبقه، سرمکش و تعویض سریع می باشد
 • جنس های به کار رفته در ساخت آن متنوع بوده
 • پروانه های انتخابی زیادی برای این پمپ وجود دارد

پمپ های API (انستیتوی نفت آمریکا)

پمپ سانتریفیوژ کوبله شده پنتاکس pentax
پمپ آب سانتریفیوژ کوبله شده پنتاکس pentax

این پمپ به طور گسترده ای در صنایع نفت مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی آن مشابه پمپ های ANSI و تااندازه ای متفاوت با آن بوده و برای سیالات غیر خورنده که دارای دما و فشار بالایی هستند طراحی شده است. همچنین این پمپ دارای پروانه های بسته باسوراخ های تنظیم است.

مزایا

 • مطابق با استاندارد API STANDARD 610
 • طراحی شده جهت کار سنگین ( تحمل کرنش اضافی) دما و فشار بالا
 • دارای ساختار یک طبقه، سرمکشی و تعویض سریع
 • وزن پمپ ونگهدارنده های پایه روی خط المرکز شافت قرار می گیرد

_ طراحی شده برای شرایط دمای بالا (بالا تر از 350 Cg)

_ در آن میزان کرنش لوله، انبساط حرارتی و واپیچش به حداقل می رسد

 • دارای پروانه بسته با سوراخ های تنظیم
 • این سوراخ ها از فشار بر کاسه نمد کاسته و بار محوری را تنظیم می کنند

[psfw slug=”14600″]

 

پمپ آب توربین های عمودی

این نوع پمپ شبیح دیگر پمپ های سانتیریفیوژ است با این تفاوت که پروانه ها به جای قرار گرفت در محفظه حلزونی، داخل یک پخش کن زنگی شکل قرار میگیرند. این پخش کن دارای چند تیغه و شیار برای هدایت سیال داخل پمپ به ستون یا پروانه بعدی است

مزایا

 • پخش کن برای یکنواخت کردن بار شعاعی روی شافت، پروانه و یاتاقان بوشی
 • این پمپ برای بالا کشیدن آب چاه های زیر زمینی عمیق، رودخانه ها و یا مخازن باز ( دریاچه ها، حوضچه های سرمایشی، تانک ها و چاهک ها) به کار می رود
 • پمپ آب توربین های عمودی پرسی یا بشکه ای که در خط مورد استفاده قرار می گیرند ( لوله، بوستر کمکی و موارد با NPSH پایین)
 • این نوع پمپ ها برای راه اندازی به آب نیاز ندارند. زیرا پروانه ها و محفظه زنگی شکل آنها در آب غوطه ور می شود
 • این پمپ ها به نوعی چند کاره بوده و قابلیت تطبیق با شرایط و کاربرد های مختلف را داشته و می توانند بسته به عمق مایع در ناحیه  وسیعی کار کنند
 • فشار یا هد تخلیه با افزایش یا تغییر طبقات ( پروانه ها ) تغییر خواهد کرد
 • در این پمپ ها معمولا از یاتاقان های بوشی استفاده می شود که باروغن، گریس یا حتی مایع پمپ، روغن کاری می شوند ( به استثناء سیالات ساینده)
 • موتور می تواند فشار محوری پمپ (هیدرولیکی یا مکانیکی) را تحمل کند. موتور های این نوع پمپ ها بسته به فشار محوری و سرعت شافت، دارای اتصالاتی مانند یاتاقان های غلتکی، تماس زاویه ای، غلتک های کروی یا تطعات نگهدارنده مورب هستند.

پمپ های غیر فلزی

این نوع پمپ آب برای انتقال سیالات ساینده، خورنده شیمیایی و اکسید شونده که در پمپ های معمولی برای پمپاژ آنها به آلیاژ های کم یاب و غیر خورنده در ساخت پمپ احتیاج است، به کار می رود. قسمت تماس دار با سیال (WET END) باید غیر فلزی بوده و یا بایک پوشش غیر فلزی آسترزنی یا آب بندی شود. اما سر موتور (POWEA END) در این پمپ مانند پمپ های معمولی بوده و نیاز به آب بندی ندارد.

شیر کنترل برقی
شیر کنترل برقی

ترکیبات غیر فلزی

 1. رزین آپوکسی
 2. رزین فنولیک
 3. پلیستر
 4. سرامیک
 5. کربن/ گرافیت

پوشش قطعات در تماس با سیال

 • PTFE
 • آستر / پوشش پلاستیکی
 • آستر شیشه ای
 • پلاستیک

نکته

 1. بیشتر طراحی این پمپ ها ساختار تعویض سریع دارند
 2. بعضی از این پمپ ها مطابق با استاندارد های ANSI هستند

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X