سایر حفاظت ها برای الکتروموتور سنکرون

سایر حفاظت ها برای الکتروموتور سنکرون

الکتروموتور ضد جرقه زیمنس

گروه صنعتی برقاب صنعت

حفاظت سیم پیچی میرایی موتور الکتریکی

وقتی که یک الکتروموتور سنکرون راه اندازی می شود، جریان های شدید در سیم پیچی میرایی روتور القاء می گردد. اگر زمان شتاب گیری الکتروموتور از مقدار مشخصات فنی فراتر رود، سیم پیچی میرایی ممکن است زیاد گرم شده و آسیب ببیند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور تکفاز اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور سه فاز اینجا کلیک کنید

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

 

طرح های حفاظتی الکترونیکی مختلف متعددی موجود هستند. هیچ یک از این طرح ها به طور مستقیم درجه حرارت سیم پیچی میرایی را حس نمی کنند. در عوض، آن ها تلاش می کنند که درجه حرارت را به وسیله تخمین دو یا چند کمیاب زیر شبیه سازی نمایند:

 • دامنه جریان القاء شده در میدان که از مقاومت تخلیه میدان عبور می کند.این مقدار معیاری برای دامنه نسبی جریان القایی سیم پیچی میرایی است.
 • فرکانس جریان القاء شده در میدان که از طریق مقاومت تخلیه عبور می کند. این مقدار معیاری برای سرعت روتور بوده و بنابراین نشانگری برای افزایش توانایی حرارتی سیم پیچی میرایی ناشی از تهویه و کاهش جریان القایی ایجاد می کند.
 • فاصله زمانی بعد از راه اندازی
اور لود الکتروموتور
اور لود الکتروموتور

حفاظت نقص جریان میدان در موتور الکتریکی

به دلایل متعددی ممکن است جریان میدان به صفر یا مقداری خیلی کم در هنگامی که یک الکتروموتور سنکرون در حال کار است افت کند:

 • قطع تحریک کننده دور دست (مجموعه الکتروموتور ژنراتور یا الکتریکی). کنترل این تحریک کننده ها باید طوری منظور شوند که تحریک کننده دور دست بر اثر افت ولتاژ AC قطع نکند).
 • سوختن سیم پیچی کنتاکتور میدان (کنترل باید طوری قرار داده شود که کنتاکتور میدان بر اثر افت ولتاژ AC قطع نکند.
 • قطع تصادفی میدان. (حفاظت جریان زیاد مدار میدان به طور معمول از کلید های میدان و کنتاکتور ها حذف می شود تا از قطع غیر ضروری اجتناب گردد). مدار میدان به طور معمول زمین می شود و باید دارای چراغ یا رله های آشکار ساز برای تشخیص اولین خطای زمین قبل از بروز اتصال کوتاه بخشی از سیم پیچی میدان باشد.
 • اتصال با مقاومت بالا یا باز شدن مدار بین زغال ها و حلقه لغزان بر اثر ساییدگی شدید یا عدم هم طرازی
 • نقص دیود پل یکسو کننده در دیودهای گردان تحریک کننده های بدون جاروبک (که توسط رله های POUT OUT آشکار می شوند)

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

شرایط کاهش جریان میدان باید به دلایل زیر آشکار شود:

 1. الکتروموتور های با بار زیاد از حالت سنکرون خارج شده و متوقف می شوند.
 2. الکتروموتور های با بار کم قادر به پذیرش بار در هنگام نیاز نخواهند بود.
 3. الکتروموتور های با بار عادی، که از حالت سنکرون خارج نمی شوند، امکان انجام چنین کاری را در افت ولتاژ لحظه ای دارند.
 4. تحریک کشیده شده از شبکه قدرت توسط الکتروموتور های بزرگ ممکن است سبب افت ولتاژ شدید و تداوم برق رسانی به الکتروموتور های دیگر را به خط اندازد.

یک روش متداول برای حفاظت نقص جریان میدان استفاده از رله جریان کم DC آنی برای پایش جریان میدان است. این مورد باید برای اطمینان از این که هیچ شرایط گذرایی سبب کاهش جریان نشده و لذا قطع غیر ضروری این رله آنی پیش نخواهد آمد، بررسی شود.

یک تایمر را می توان برای دستیابی به تاخیری در حد یک یا چند ثانیه به کار برد، یا آنکه از رله برای اعلام خبر در مواردی که نفرات بهره بردار وجود دارند، استفاده کرد.

حفاظت نقص جریان میدان هم چنین از طریق قطع تحریک ژنراتور قابل دست یابی است، این رله از طریق ترانسفورماتور ولتاژ و جریان هایی که وظیفه پایش ولتاژها و جریان های استاتور الکتروموتور را بر عهده دارند عمل می کند. این روش در بعضی از الکتروموتور های بزرگ (یعنی ۳۰۰۰ کیلووات و بالاتر) به کار رفته است. این رله می تواند حفاظت خروج از گام را هم ایجاد کند.

الکتروموتور زیمنس SIEMENS
الکتروموتور زیمنس SIEMENS

وجود ولتاژ تحریک

وسیله ۵۶ رله ای است که به طور خودکار کاربرد تحریک میدان را برای یک الکتروموتور AC در بعضی نقاط در سیکل قطع، کنترل می کند و بیشتر مرتبط با تابع کنترلی با مجوز است. این وسیله یک رله فرکانسی بوده، ولی بعضی وقت ها از یک رله ولتاژی ساده به عنوان مجوز راه اندازی برای اطمینان از این که ولتاژ از تحریک کننده دوردست وجود دارد، استفاده می کنند. این روش مانع از راه اندازی شده و لذا باعث قطع به دلیل عدم وجود تحریک می شود.

قطع ولتاژ تحریک در حالت معمول برای بی برق کردن الکتروموتور استفاده نمی گردد، حفاظت نقص جریان میدان برای این مورد به کار می رود.

حفاظت خارج از گام الکتروموتور سنکرون

وقتی که الکتروموتور سنکرون موازی بودن خود را نسبت به فرکانس شبکه ای که به آن متصل است، از دست می دهد، به عنوان”خارج از گام”تلقی می شود.این حالت در هنگامی که یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آن ها رخ دهند پیش می آید:

 • بار زیاد به محور روتور اعمال گردد
 • ولتاژ تغذیه به مقدار زیادی کاهش یابد
 • تحریک الکتروموتور خیلی کم باشد

گشتاور ضربانی اعمال شده به محور یک الکتروموتور سنکرون در صورتی که ضربان ها در یک پریود نامطلوب نسبت به فرکانس طبیعی روتور در ارتباط با شبکه قدرت رخ دهند، نیز سبب از دست رفتن سنکرونیسم می شود.

دلیل عمده خروج از سنکرون، بروز خطا روی شبکه تغذیه کننده الکتروموتور است. زمان رفع خطا، و ساختار شبکه عوامل مهمی در پایداری الکتروموتور می باشند. رفع سریع خطا، وجود خطوط ارتباطی متعدد، و دور بودن خطاها بر پایداری تاثیر مطلوب دارند.

زیر تحریک شدن ماشین علت معمول عملکرد خارج از گام است. این موضوع ممکن است بر اثر قطع اشتباه کلید میدان روتور، باز کردن و یا اتصال کوتاه نمودن مدار میدان رخ دهد. در هنگامی که الکتروموتور از سنکرون خارج شده و در اولین لغزش قطب از شبکه جدا نشود، باید تحریک میدان را قطع نموده و میدان را به فوریت به مقاومت تخلیه متصل کرد. این کار سبب  به حداقل رساندن جریان تا جداسازی الکتروموتور خواهد شد. سپس الکتروموتور باید به سرعت از شبکه جدا شود، زیرا در چنین شرایطی کارکرد طولانی مجاز نمی باشد.برای یک الکتروموتور سنکرون، خروج از حالت سنکرون پدیده ای کند می باشد.

توقف اجباری موتور الکتریکی

در مراحل اولیه توقف اجباری، جریان استاتور افزایش می یابد، ولتاژ پایانه کاهش یافته، و ولتاژی در مدار روتور با فرکانس لغزش القاء می شود. عبور توان به داخل الکتروموتور تا رسیدن زاویه بین ولتاژ ماشین معادل و ولتاژ شبکه به حدود ˚۹۰ افزایش می یابد.

در نقطه تقریبی ˚۱۸۰، جریان به حداکثر خود رسیده و نسبت به ولتاژ شبکه به میزان زاویه امپدانس کل بین الکتروموتور و شبکه (شامل مقاومت استاتور و راکتانس گذاری الکتروموتور)تاخیر فاز می یابد. هم چنین در این نقطه، جهت عبور توان معکوس شده و جرم گردان الکتروموتور، انرژی به شبکه تزریق می کند. وقتی مقاومت زیاد باشد، این معکوس شدن قبل از نقطه ˚۱۸۰ بروز می نماید.

عبور توان راکتیو ظاهرا برای تمام سیکل لغزش به داخل الکتروموتور بوده، ولی ممکن است توسط الکتروموتور برای بخش کوچکی از سیکل لغزش تامین می شود، که بستگی به تحریک ماشین دارد.

الکتروموتور سه فاز siemens
الکتروموتور سه فاز siemens

خروج از گام در حالت معمول به وسیله یکی از رله های زیر آشکار می شود:

الف –

یک رله ضریب قدرت وسیله ۵۵ که به ولتاژ و جریان ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان استاتور الکتروموتور پاسخ می دهد. آشکارسازی خروج از گام الکتروموتور های سنکرون معمولا بر اساس زاویه ضریب قدرت استاتور صورت می گیرد.

در این مورد لازم است به عملکرد رله خروج از گام تا وقتی که ماشین فرصت سنکرون شدن را در هنگام مدت محاسبه شده داشته باشد، تاخیر داده شود.رله های امپدانسی برای آشکار سازی قطع تحریک وجود دارند، و لذا می توان آن ها را برای کارکرد در شرایط خروج از گام بدون نقص میدان یعنی در مواردی که راکتانس گذاری الکتروموتور از امپدانس شبکه رویت شده از پایانه های الکتروموتور فراتر می رود، تنظیم نمود.

ب –

یک رله آنی که به ثانویه ترانسفورماتوری که اولیه آن جریان DC میدان را عبور می دهد، متصل شده باشد. دستگاهی که برای حس کردن جریان متناوب در مدار میدان روتور به کار می رود، نیز ممکن است حالت خروج از گام الکتروموتور را آشکار کند.

این دستگاه ها معمولا در مدار میدان روتور به کار می روند و از یک ترانسفورماتور جریان با یک رله متناوب در ثانویه آن تشکیل می شوند. وقتی که موتور الکتریکی به طور سنکرون کار می کند، در جریان میدان روتور جزء متناوب وجود ندارد و بنابراین، جریانی در رله نخواهد بود. اگر الکتروموتور نسبت به شبکه از گام خارج شود، جریانی با فرکانس لغزش به وجود می آید.این جریان اگر دارای دامنه کافی باشد، رله عمل خواهد کرد.در دوره راه اندازی، از عملکرد این رله باید جلوگیری شود. این طرح برای الکتروموتور های بدون جاروبک مناسب نیست.

برای چنین الکتروموتور هایی می توان از رله ضریب قدرت استفاده نمود. این رله، گرچه گران نیست، ولی بعضی وقت ها در معرض قطع اشتباه بر اثر امواج گذرای AC که همراه با خطای شبکه خارجی بوده و نیز امواج گذرای AC ایجاد شده بر اثر ضرب های موجود در محرک کمپرسورهای رفت و برگشتی، می باشد. تابع حفاظتی ۹۵ بعضی اوقات برای مشخص کردن این نوع رله استفاده شده است.

ج –

رله تحریک ژنراتور (تابع حفاظتی ۴۰). برای الکتروموتور های سنکرون بسیار بزرگ یا کندانسورهای سنکرون، اغلب از یک رله قطع تحریک برای آشکار سازی عبور توان راکتیو به داخل ماشین استفاده می شود.

قطع تصادفی کلید میدان روتور با قطع جریان تحریک می تواند به این طریق به دقت آشکار شود. دستگاه های دیگری برای جریان میدان روتور به طور موفقیت آمیز به کار رفته اند که در آن ها از جریان شنت میدان روتور و رله هایی که لغزش های قطب را بر اساس معکوس شدن توان می شمارند استفاده شده است.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

روند ناقص راه اندازی(رله ۴۸)

حفاظت روند ناقص راه اندازی در حالت عادی تایمری است که فرمان قطع حفاظت نقص جریان میدان و حفاظت خروج از گام را در فاصله عادی راه اندازی سد می کند. تایمر به وسیله یک کنتاکت کمکی در راه انداز الکتروموتور راه افتاده، و زمان تنظیم شده ای که قدری بیشتر از زمان شروع راه اندازی تا رسیدن به جریان کامل میدان است را می سنجد. تایمر حفاظت نقص جریان میدان و خروج از گام را پس از سپری شدن زمان خود در مدار قرار می دهد. این کنتاکت تایمر اغلب به صورت بسته در حالت بدون برق بوده لذا از نظر اعمال کردن حفاظت نقص جریان میدان و خروج از گام ایمن تلقی می شود.

نشانگر عملکرد برای وسایل حفاظتی

بسیاری از انواع الکترومغناطیسی وسایل حفاظتی که در بخش های بالا بررسی گردیدند دارای نشانگر عملکرد نیستند. همراه با این نوع وسایل حفاظتی باید نشانگر های جداگانه برای عملکرد به کار رود. ولی خوشبختانه رله های پیشرفته دیجیتالی مجهز به سیستم ثبت وقایع و عملکردها بوده و لذا از این نظر مشکلی وجود ندارد.

انتقال الکتروموتور سنکرون

انتقال الکتروموتور های سنکرون نیاز به بررسی مشخصات پایداری الکتروموتور نسبت به شبکه قدرتی که به آن متصل شده دارد. الکتروموتور های سنکرون ممکن است برای راه اندازی با اتصال مستقیم به شبکه طراحی نشده و نیازمند فعالیت های کنترلی خاص قبل از راه اندازی مجدد داشته باشند. در اکثر موارد انتقال الکتروموتور های سنکرون به منبع جایگزین را می توان به طور ایمن با استفاده از انتقال سریع، انتقال موازی، انتقال ولتاژ باقیمانده، و انتقال کند طبق توضیحات فوق انجام داد.انتقال هم فاز نوعا به دلیل مسائل پایداری مقدور نیست.با این وجود، تحلیا مفصل پایداری الکتروموتور بعد از انتقال، و مشاوره با سازنده الکتروموتور توصیه می شود.

حفاظت اتصال زمین سیم پیچی روتور الکتروموتور های سنکرون

میدان و تغذیه میدان الکتروموتور های سنکرون نباید به طور عمدی زمین شوند. گر چه اولین اتصال زمین باعث خسارت نمی شود، ولی دومین اتصال زمین موجب صدمه ماشین خواهد گردید. بروز اتصال زمین دوم سبب اتصال کوتاه در بخشی از سیم پیچ روتور می شود. این کار شار های فاصله هوایی و میدان مغناطیسی را نامتعادل نموده و سبب گرمایش موضعی روتور و لرزش شدید شده و امکان سایش مخرب بین استاتور و روتور به وجود می آید.بنابراین، تشخیص اولین زمین اهمیت دارد.

وقتی که تغذیه میدان و مدار روتور بالاتر از پتانسیل زمین کار کنند، اتصال زمین یک نقطه در روتور نیاز به قطع فوری ندارد، و تنها اعلام خبر مطابق شکل ۶_۶ مجاز است.

در این مدار دو لامپ به صورت سری بین مثبت ومنفی میدان متصل شده و نقطه وسط بین لامپ ها به زمین متصل می گردد.اتصال زمین از طریق شدت روشنایی نامساوی لامپ ها آشکار می شود.

دو روش معمول برای حفاظت زمین در شکل های۶_۷ و ۶_۸ نشان داده شده اند.

حساسیت این مدار ها وقتی که اتصال زمین نزدیک مرکز سیم پیچی روتور یا منبع تغذیه باشد کاهش می یابد. یک روش برای غلبه بر این مشکل در شکل ۶_۸ نشان داده شده است.

خطای تغییر مقاومت زمین در موتور الکتریکی

بدون مقاومت متغیر، یک خطای زمین در مرکز سیم پیچی میدان هنوز هم منجر به ولتاژ صفر در رله ۶۴F می شود وجود دارد. با این وجود، هر تغییری در ولتاژ میدان به دلیل مشخصه غیر خطی مقاومت متغیر نقطه صفر را حرکت می دهد، بنابراین ولتاژ در رله ۶۴F دیگر در صفر باقی نمانده و لذا رله می تواند عمل کند.

در هنگام راه اندازی، پتانسیل زیاد متناوب در سیم پیچی روتور وحود دارد، و لذا به نظر می رسد که اگر مدار آشکار ساز در دو سر تغذیه میدان DC به جای سیم پیچی روتور قرار داده شود،مطلوب تر باشد. این کار هم چنین تضمین می کند که منبع عاری از اتصالات زمین قبل از سنکرون کردن خواهد بود.

تجهیزات حفاظت اتصال کوتاه واقع در مدار روتور در حالت کلی استفاده نمی شوند. وقتی که یک اتصال کوتاه در حلقه های لغزان روتور رخ می دهد، انتظار می رود ضریب قدرت استاتور یا رله قطع تحریک، الکتروموتور را قطع کند. خطاهای با دامنه کم در منبع تغذیه تحریک کننده اغلب به وسیله حفاظت بار زیاد خود تحریک کننده برطرف می شوند.

حفاظت حرارتی روتور الکتروموتور سنکرون

حفاظت حرارتی روتور برای های سنکرون شامل هر دو سیم پیچی عایق شده تحریک میدان و سیم پیچی میرایی راه اندازی عایق نشده یا سیم پیچی قفسی می باشد. سیم پیچی میدان معمولا در هنگام گردش از نظر درجه حرارت پایش نمی شود. با این وجود، اگر لازم باشد، درجه حرارت سیم پیچی میدان را می توان برای الکتروموتور های با جاروبک (حلقه لغزان) توسط روش افزایش مقاومت تعیین کرد.

مقاومت روتور گرم در حال کار را می توان با استفاده از ولتاژ جاروبک و جریان میدان به دقت تعیین کرد. برای افت ولتاژ جاروبک می توان مقداری منظور کرد تا دقت کار بالا رود.روش دیگر برای به دست آوردن ولتاژ سیم پیچی میدان استفاده از نقاط فلزی نرم بوده که به طور لحظه ای با حلقه لغزان تماس داده می شود تا ولتاژ به طور مستقیم اندازه گیری شده و لذا از سنجش افت ولتاژ در جاروبک جلوگیری شود.

[psfw slug=”14601″]

 

حفاظت موتور الکتریکی

سیم پیچی میرایی یک الکتروموتور سنکرون یا سیم پیچی قفسی یک الکتروموتور قفس سنحابی وظیفه راه اندازی بار را بر عهده داشته و لذا باید در مقابل آسیب حفاظت شود. در هنگام توقف اجباری روتور، درجه حرارت های زیاد خطرناک سیم پیچی میرایی ممکن است ظرف چند ثانیه فرا برسد. درجه حرارت خیلی زیاد می تواند به ماده سیم پیچی میرایی صدمه بزند، و در نتیجه مشخصات فیزیکی آن تغییر کند. تنش های حرارتی زیاد متوالی قادرند در میله های سیم پیچی و حلقه های انتهائی اتصال کوتاه کننده، یا اتصالات جوشی بین آن ها ترک ایجاد کنند.

برای اکثر الکتروموتور سنکرون، زمان توقف اجباری مجاز روتور بسیار کوتاه بوده و لذا نمی توان از تجهیزات حس گر درجه حرارت سیم پیچی استاتور برای حفاظت هر دوی استاتور و روتور استفاده کرد. این نوع ماشین به طور نوعی محدودیت حرارتی از نظر سیم پیچی میرایی دارد. رله جریان زیاد استاتور با زمان طولانی می تواند برای حفاظت حرارتی روتور استفاده شود. تجهیزات حفاظتی دیگری می تواند نظیر رله حرارتی سیم پیچی میرایی (رله ۲۶)به کار روند.

جریان های نامتعادل حاصل از حرارت زیاد موتور الکتریکی

در هنگام گردش الکتروموتور، درجه حرارت های زیاد در بخش های روتور الکتروموتور های سنکرون یا القایی می توانند باعث جریان های نامتعادل (توالی منفی) زیاد شوند. راهنمای کاهش توان الکتروموتور های القایی و سنکرون بر اثر نا متعادل در استاندارد NEMA MG _1_1993 بخش های ۲۰ و ۲۱ ارائه شده است. جریان های توالی منفی گشتاور شتاب دهنده موجود را کاهش می دهند. این موضوع زمان شتاب گیری را طولانی نموده و باز هم به گرمایش حرارتی الکتروموتور کمک می کند.

کارکرد الکتروموتور های سنکرون وقتی که توان راکتیو از شبکه بیش از توانایی اکتیو آن دریافت می کند سبب گرمایش زیاد در بخش های استاتور و روتور که در حالت عادی جریان نمی کشند، می گردد (گرم شدن آهن انتهایی و توزیع مجدد جریان های پراکندگی تلفات بار). بعضی از رله های قطع تحریک (۴۰) قادرند این پدیده را آشکار نمایند.

[psfw slug=”14602″]

 

حفاظت در مقابل گشتاورهای زیاد محور موتور الکتریکی

اتصال کوتاه فاز به فاز یا سه فاز در پایانه های الکتروموتور سنکرون یا نزدیک آن تولید گشتاور های زیاد روی محور نموده که ممکن است برای الکتروموتور یا بار آن زیان بار باشد. برنامه های نرم افزاری برای محاسبه این گشتاورها نوشته شده اند. برای اطلاع بیشتر به استاندارد LEEE std C 37.96 2000 رجوع کنید.

برای به حداقل رساندن این گونه گشتاور های زیان بار، می توان از یک رله ولتاژ کم سرعت زیاد سه فاز برای تشخیص اتصال کوتاه های فاز به فاز یا سه فاز که به ازای آن ها باید الکتروموتور قطع شوند، استفاده کرد.

این رله اغلب از نوعی است که گشتاور آن متناسب با سطح مثلث تشکیل شده از فازورهای ولتاژ می باشد. کاهش شدید در ولتاژ فاز به فاز یا سه فاز سبب قطع می شود. یک تاخیر زمانی اضافی یک سیکل تا ۸ سیکل برای قطع از نقطه نظر حفاظت رضایت بخش بوده و برای جلوگیری از توقف های غیر لازم مطلوب است. این حفاظت با استفاده از یک تایمر مناسب حاصل می شود. انتخاب حفاظت و تنظیمات در این مورد باید از طریق مشاوره با سازندگان الکتروموتور، ماشین های متصل به الکتروموتور، وتجهیزات حفاظتی انجام گردد.

حفاظت در مقابل نقص چرخش الکتروموتور

نقص چرخش الکتروموتور وقتی که تغذیه الکتروموتور دو فاز شده یا آن که بار ماشین قفل شود رخ می دهد.حفاظت های زیر در این راستا وجود دارند:

الف)

رله هایی را می توان به کار برد که دو فاز شدن را نشان دهند.

ب)

روش های مستقیم برای تشخیص نقص چرخش الکتروموتور به کار بردن حسگر سرعت محوری و یک تایمر برای بررسی این که آیا در انتهای مدت زمان تعیین شده بعد از برق دار شدن الکتروموتور، سرعت مورد نظر حاصل شده است، می باشد. این حفاظت برای الکتروموتور های سنکرون بدون جاروبک و القایی که دارای زمان قفل روتور مجاز کمتر از زمان شتاب گیری عادی است، مورد نیاز می باشد.

ج)

برای الکتروموتور های القایی و سنکرون بدون جاروبک دارای زمان قفل روتور مجاز بزرگتر از زمان شتاب گیری عادی، تکیه بر رله های جریان زیاد فازی معکوس با زمان متداول است.

د)

برای الکتروموتور های سنکرون با جاروبک دارای زمان مجاز قفل روتور کمتر از زمان شتاب گیری عادی، یک روش حفاظت استفاده از رله حساس فرکانسی متصل تخلیه میدان و یک تایمر است چون فرکانس جریان القایی میدان که از طریق مقاونت تخلیه جاری می شود بستگی به سرعت الکتروموتور دارد. رله ولتاژی تاخیری قابل تنظیم حساس به فرکانس نیز برای ایجاد این حفاظت وجود دارد.

ه)

برای الکتروموتور های سنکرون با جاروبک دارای زمان قفل روتور محاز بزرگتر از زمان شتاب گیری عادی، استفاده از حفاظت سیم پیچی میرایی و حفاظت روند ناقص راه اندازی معمول است.

از یک کلید سرعتی جهت دار که روی محور نصب شده باشد و یک تایمر می توان برای تشخیص راه اندازی با جهت گردش معکوس استفاده کرد.بعضی از بارهای الکتروموتوری مجهز به ساختاری خاص جهت جلوگیری از چرخش معکوس هستند. معکوس شدن جهت چرخش فاز را در صورتی که معکوس شدن در سیستم سمت تغذیه رله رخ دهد می توان به وسیله رله ولتاژی فاز معکوس (رله ۴۷) تشخیص داد. این رله نمی تواند رخداد معکوس شدنی که بین الکتروموتور و نقطه ای که در آن رله به سیستم وصل می شود را متوجه شود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X