سرعت مخصوص مکش

سرعت مخصوص مکش

نمودار هد استاتیک

گروه صنعتی برقاب صنعت

سرعت مکش پمپ

در برخی صنایع برای مقایسه ی دبی و سرعت دورانی ایده آل با NPSH لازم در آن دبی، از مفهوم سرعت مخصوص مکش (Nss به توان یک) استفاده می شود.این مفهوم، NPSH را به شکل یک عدد بی بعد برای مقایسه ی مناسب وضعیت هیدرودینامیکی موحود در چشمی پروانه در می آورد که طبق آن خواهیم داشت:

[psfw slug=”14603″]

 

جهت مشاهده انواع پمپ سانتیریفیوژ اینجا کلیک کنید

به توان 0.5   Nss = RPM * Q

تقسیم بر NPSHR به توان  0.75

که در آن:

RPM: سرعت دورانی پمپ بر حسب دور بر دقیقه

Q: دبی در BEP بر حسب gpm

NPSHR : NPSH لازم در BEP بر حسب فوت

سرعت مخصوص مکش با استفاده از اطلاعات موجود در منحنی عملکرد ارائه شده ی سازنده  و تنها در نقطه ی بازدهی بهینه که معمولا بر مبنای بزرگ ترین قطر پروانه محاسبه می شود؛ در نایجه یک منحنی تک خطی همواره مرجع مناسبی نیست و همان طور که در تصویر شماره ی 8.2 نیز آمده است، باید از منحنی مرکب پمپ آب استفاده شود. هم چنین فرض بر آن است که نقطه ی بازدهی بهینه، مقدار دبی که قسمت مرکزی پروانه ی آن طراحی شده است را نشان می دهد.

ارتفاع اتاق سونا

در صورت استفاده از پمپ آب با دو دهانه ی مکش، دبی Q در معادله ی فوق باید به دو تقسیم شود؛ زیرا هدف، مقایسه ی بازدهی در قسمت مرکزی یک پروانه ی منفرد است.

در طراحی فیزیکی سیستم ها و بسیاری از کاربرد ها استفاده از پمپی که NPSH اندکی نیاز دارد، می تواند بسیار سودمند باشد؛ اما ثابت شده است که اگر، هنگام طراحی پمپ آب در این کار زیاده روی شود، مشکلاتی درباره ی عمل باز گردش در پروانه ایجاد می شود.

این امر به خصوص با توجه به این که با عملکرد پمپ آب در دبی هایی بسیار پایین تر از BEP در ارتباط است، مصداق دارد. استفاده از سرعت مخصوص مکش روش مناسبی را برای تشخیص زمان وقوع چنین وضعیتی فراهم می کند.

با کاهش NPSH لازم مقدار سرعت مخصوص مکش افزایش می یابد؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در صورت بالا رفتن سرعت مخصوص مکش از 11000، قابلیت اطمینان پمپ کاهش می یابد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

شرایط گیج کننده

کاویتاسیون پدیده ای است که اصلاح آن کاردشواری است، به این علت که نشانه های شناخته شده ی آن در سه وضعیت دیگر نیز مشترک هستند. این بدان معناست که سرو صدای های غیر عادی و لرزش های زیاد ممکن است، بر اثر باز گردش سیال در سمت دهش یا مکش یا در نتیجه شکل گیری حباب های هوا ایجاد شده باشند که تمامی این موارد نیز ارتباط اندکی با کاویتاسیون یا فشار مکشی دارند.

باز گردش در سمت مکش

این وضغیت در نایجه ی عوامل متعددی از قبیل آشفتگی و بر گشت جریان و جریان گردابی پیش می آید و در صورت کارکرد پمپ در دبی پایین درپروانه روی می دهد. گاهی به این الگوهای جریان که در موقغیت دبی پایین پس روی خواهند داشت، جدایش یا کاویتاسیون هیدرو دینامیکی نیز گفته می شود. متاسفانه دبی هایی که این اتفاق در آن ها روی می دهد، برای پروانه های مختلف، متفاوت است. در بیشتر مواقع این مسئله، در دبی کمتر از ۳۰ درصد مقدار دبی نقطه ی BEP روی می دهد؛ اما گاهی این مقدار به ۸۰ درصد هم می رسد.

در حالی که صنعت پتروشیمی به دنبال الگویی است که بتواند، از طریق آن شکل گیری باز گردش را در چشمی پروانه تشخیص دهد، شواهد فیزیکی در صنایع دیگر آسیب حفره ای را تقریبا در وسط پره نشان می دهند که این امر نیز در تصویر شماره ی 4.9 نشان داده شده است. بدیهی است که طراحی پروانه در وارد آمدن چنین آسیب هایی به لبه ی جلویی یا پشتی پره تاثیر گذار است.

به طور خلاصه می توان گفت که باز گردش مکش هنگام عملکرد پمپ آب با دبی پایین روی می دهد و معمولا به بخش میانی پره ها آسیبی حفره ای شکل وارد می آورد.

لوله مکش پمپیران WKL
لوله مکش پمپیران WKL

باز گردش در سمت دهش

باز گردش در سمت دهش رویداد مشابهی است که باعث وارد آندن آسیب حفره ای به نوک پره ها و گاهی به بدنه می شود. این رویداد نیز در اثر کارکرد پمپ آب با دبی کم رخ می دهد. در صورت نا مناسب بودن فاصله ی شعاعی میان این نقاط این نوع آسیب می تواند، در نتیجه ی باز گردش میان نوک پره های پروانه و بدنه ایجاد شود.

شکل گیری حباب های هوا

شکل گیری حباب هوا در یک موقعیت متفاوت و در جایی ایجاد می شود که پیش از رسیدن سیال به آن نقطه از قبل در آن حباب وجود داشته باشد. وقتی حباب ها به چشمی پروانه می رسند، دقیقا همان اتفاقی می افتد که اگر، در آن نقطه شکل می گرفتند، رخ می داد. به عبارت دیگر، حباب ها در ابتدای پره ها در معرض افزایظ فشار قرار می گیرند و سپس، فرو می پاشند و آسیبی مشابه صدمات کاویتاسیون در همان نقطه ایحاد می کنند.

این وضعیت اغلب در نایجه ی پمپاژ سیالات مخمر یا مواد اسفنجی که در بسیاری از صنایع یافت می شوند، ایجاد می شود. این اتفاق می تواند، در نایجه ی پمپاژ سیالی مثل محصول میعان که به نقطه ی جوشیدن نزدیک است نیز روی دهد.

 

[psfw slug=”14601″]

پدیده کاویتاسیون
پدیده کاویتاسیون

شکل گیری حباب هوا اغلب در نتیجه ی آشفتگی در خط لوله مکش یا حتی، در منبع مکش ایجاد می شود. برای مثال، نوع وضعیت نشان داده شده در تصویر شماره ی 4.7 باعث ایجاد آشفتگی در مخزن مکش می شود و حباب های هوا را به درون خط و اصل آن مخزن و به مکش پمپ آب می کشاند.

در صورتی که پمپ آب در حال مکش سیال از مخزنی باشد که در آن یک هم زن یا مخلوط کن کار می کند، وضعیت مشابهی رخ خواهد داد. این مشکلات اغلب با استفاده از تیغه های موج گیر مناسب در مخازن به حداقل می رسند.

تاثیرات اتصالات در سیستم

وجود تعداد زیادی زانویی در خط مکش نیز آشفتگی ایحاد می کند؛ اگر حتی یک زانویی مستقیما روی فلنج مکش پمپ آب قرار داشته باشد، می تواند آشفتگی لازم برای شکل گیری حباب هوا را به وجود آورد؛ اگر دو زانویی نزدیک به هم در لوله ی مکش و در صفحات مختلف قرار داشته باشند، سیال به شکل گردابی از زانویی دوم خارج می شود و آشفتگی بسیاری ایحاد خواهد کرد. این امر با ایجاد توده های کم فشار در جریان مایعی که ممکن است، تبخیر در آن روی دهد، باعث شکل گیری حباب می شود.

حالت ایده آل آن است که در سمت مکش پمپ آب، میان کاهنده ی مکش و نخستین مانع در مسیر، از لوله ی مستقیمی استفاده شود که طول آن پنج تا ده برابر قطرش است. به این ترتیب، می توان از یکنواختی جریان مایعی که به قسمت مرکزی پروانه می رسد، اطمینان حاصل کرده و از آشفتگی و شکل گیری حباب جلوگیری کرد.

از آن جایی که وجود حباب باعث وارد آمدن آسیب های حفره ای در محل کاویتاسیون به پروانه می شود، مسئله کمی گیج کننده است، به خصوص با توجه به این که ممکن است، هر دو فرآیند به طور هم زمان در یک سیستم پدید آیند؛ اما مقایسه ی سریع NPSHA , NPSHR به همراه بررسی چشمی از ویژگی های سیستم لوله کشی معمولا بع تشخیص علت اصلی پدید آمدن کاویتاسیون و حل مشکل شکل گیری حباب های هوا کمک خواهد کرد.

 

[psfw slug=”14600″]

جهت مشاهده پمپ های سه فاز اینجا کلیک کنید

شباهت ها و تفاوت ها

کاویتاسیون و شکل گیری حباب هوا و باز گردش، همگی بر اثر شکل گیری و سپس، فرو پاشیدن حباب های بخار، به پروانه آسیبی حفره ای شکل وارد می کنند؛ اما اختلاف مهم آن ها همان گونه که در تصویر شماره ی 4.9 نیز نشان داده شده است،به شیوه ی شکل گیری حباب ها و مگان ترکیدن آن ها مربوط می شود.

همان طور که بر شدت تمامب این شرایط افزوده می شود، میزان سرو صدا، لرزس و وارد آمدپ آسیب به پروانه هم افزایش می یابد و ممکن است به بدنه هم منتقل شود.

پروانه شناور پمپیران
پروانه شناور پمپیران

فرآیند های یاد شده چند نشانه ی مشابه نیز دارند که می تواند، موجب تشخیص نادرست آن ها شود؛ ولی باید توجه کرد که این نشانه ها در سه وضعیت متفاوت ایجاد می شوند که با تمرکز می توان به راحتی آن ها را تشخیص داد. باید دانست که تاثیر مخرب بر پروانه، تنها یکی از نتایج این فرآیند هاست.لرزش و اثر نا مطلوب آن نیز برای کاسه نمد ها و یاتاقان ها مشکلات بیشتری ایجاد می کنند.

توجه

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X