مشخصات کاری الکتروموتور

مشخصات کاری الکتروموتور

الکتروموتور القایی

گروه صنعتی برقاب صنعت

الکتروموتور

الف ) ضریب سرویس در موتور الکتریکی

ضریب سرویس یک الکتروموتور AC بر اساس تعریف NEMA MG_1 عبارتست از “ضریبی که در هنگام اعمال به توان نامی الکترو موتور بیانگر بار مجازی بوده که تحت شرایط ذکر شده برای ضریب سرویس قابل دستیابی است.

“به عبارت دیگر،مقداری است که یک الکترو موتور می تواند برای شرایط کاری ذکر شده روی پلاک مشخصات اضافه بار داشته باشد. به عنوان مثال از یک الکترو موتور ۱۰۰۰ اسب بخار با وظیفه کارکرد دائمی و ضریب سرویس ۱/۱۵ می توان تا ۱۱۵۰ اسب بخار به صورت دائمی بار گرفت. یک الکترو موتور مشابه با ضریب سرویس ۱/۰ فقط قادر به باردهی ۱۰۰۰ اسب بخار می باشد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

تاثیر افزایش دما بر ضریب سرویس موتور الکتریکی

افزایش درجه حرارت الکتروموتور و عملکرد آن در هنگام کار در ضریب سرویس متفاوت از بار نامی است. افزایش درجه حرارت الکتروموتور و عملکرد آن در هنگام کار در ضریب سرویس ۱/۱۵ معمولا ۲۵% تا ۳۵% بیشتر از درجه حرارت نامی می باشد.به عنوان یک قاعده کلی،به ازای هر ۱% افزایش بار بیش از بار نامی، درجه حرارت ۲% افزایش می یابد.

یک پلاک مشخصات فنی الکترو موتور القایی را در نظر یگیرید. بر اساس این پلاک توان نامی الکترو موتور ۹۰۰ اسب بخار با ضریب سرویس ۱/۱۵ می باشد. روی پلاک افزایش درجه حرارت الکترو موتور با استفاده از مقاومت برای آشکار سازی،℃۸۰ در ۹۰۰ اسب بخار ذکر شده است. پلاک مشخصات، افزایش درجه حرارت برای ضریب سرویس ۱/۱۵ را مشخص نکرده بلکه کلاس عایقی را F تعیین نموده است. حداکثر افزایش درجه حرارت را می توان با استفاده از جدول و شکل زیر دریافت. این جداول از استاندارد 8. NEMA MG_1 20 گرفته شده اند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور سه فاز اینجا کلیک کنید

آنها حداکثر افزایش درجه حرارت مجاز برای عایقF در ضریب سرویس ۱/۱۵ را برابر ˚۱۱۵ در صورت تعیین افزایش درجه حرارت توسط مقاومت با ℃۱۲۵ افزایش توسط آشکار سازهای داخلی بیان می دارند.افزایش درجه حرارت الکتروموتور تا ℃۳۵ بیشتر از افزایش درجه حرارت نامی برای این الکترو موتور خاص مجاز است.

در عمل برای این الکتروموتور خاص افزایش درجه حرارت در صورت تعیین به وسیله مقاومت ℃۷۳ در نامی و ℃۹۲ در ضریب سرویس ۱/۱۵ می باشد.

افزایش درجه حرارت

این اعداد نمایانگر ۲۵% افزایش درجه حرارت الکتروموتور در هنگام کار در بار ضریب سرویس هستند. گر چه افزایش درجه حرارت الکترو موتور در محدوده درجه حرارت حداکثر برای کلاس عایقی است؛ ولی تقریبا ℃۲۰ افزایش یافته است. با استفاده از یک قاعده سر انگشتی که عمر عایق الکتروموتور ۵۰% به ازای هر  ℃۱۰ افزایش در درجه حرارت کاهش می یابد، می توان گفت که عمر عایق الکترو موتور در ضریب سرویس ۲۵% عمر الکتروموتور در بار نامی خواهد شد. افزایش درجه حرارت های ذکر شده فوق در شرایط ایده آل کارکرد هستند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

بسیاری از الکتروموتور ها در شرایط غیر ایده آل کاری شرایطی نظیر ولتاژ کم، درجه حرارت زیاد محیط، تعمیر و نگهداری نا مطلوب، همانند عوامل متعدد دیگر، سبب افزایش درجه حرارت الکترو موتور می شوند.

تاثیر افزایش دما بر یاتاقان های موتور الکتریکی

یاتاقان های موتورباید توجه داشت که درجه حرارت یاتاقان ها نیز در باره ضریب سرویس افزایش می یابند. میزان افزایش بستگی به محفظه و طراحی الکتروموتور دارد. می توان افزایش ℃۱۰ در یاتاقان ها مشاهده کرد. این افزایش بر عمر ماده روان کار الکترو موتور و دوره های تعمیراتی آن تاثیر می گذارد.

عملکرد الکتریکی الکتروموتور در ضریب سرویس نیز متفاوت است. راندمان الکترو موتور معمولا در بار ضریب سرویس کاهش می یابد. میزان کاهش معمولا ۲%تا ۱/۰ % است. ضریب قدرت الکتروموتور نیز تغییر می یابد. تغییر بستگی به محفظه الکتروموتور و طراحی آن دارد. ضریب قدرت به طور نوعی به میزان ۲% +-  کاهش پیدا می کند. در انتخاب ظرفیت الکتروموتور های جدید باید توجه نمود که بار مکانیکی کمتر یا برابر بار نامی الکتروموتور باشد. توصیه نمی شود که الکتروموتور ها بر اساس بار ضریب سرویس خود اندازه گیری شوند. ضریب سرویس یک الکتروموتور برای شرایط اضافه بار اتفاقی مد نظر است. خریداری یک الکتروموتور با ضریب سرویس ۱/۱۵ متداول بوده و به این ترتیب قدری ضریب اطمینان در ظرفیت الکتروموتور وجود دارد. الکتروموتور ها را نباید برای کدت طولانی در باری بیش از ضریب سرویس پلاک مشخصات بهره برداری نمود.

ب)میزان و مدت اضافه بار یک الکتروموتور

استاندارد NEMA MG_1 تعریفی برای بار زیاد الکتروموتور ندارد. بار زیاد یک الکتروموتور را می توان هر باری که از بار نامی الکتروموتور فراتر رود تعریف نمود. ضریب سرویس را می توان اضافه بار در نظر گرفت. اضافه بار در محدوده ضریب سرویس نامی و شرایط کاری الکتروموتور قابل قبول است. چون ضریب سرویس در بخش قبلی بحث گردید، لذا اضافه بارهای بیشتر از ضریب سرویس بررسی می گردند.

اضافه بار مکرر

برای مصارف خاص، اضافه بار ها مهمول هستند. اضافه بار در کاربردهایی نظیر کمپرسورهای رفت و برگشتی، آسیاب ها و خرد کن ها به طور مکرر و متوالی رخ می دهد. بار زیاد مکرر، در هنگام انتخاب ظرفیت الکتروموتور در نظر گرفته می شود.

بار موثر الکتروموتور برای کاربردهای با اضافه بار مکرر باید منظور گردد. درصد اضافه بار در هنگام انتخاب ظرفیت باید تعیین و لحاظ شود. مواردی چون جریانی و گشتاور حداکثر را در صورتی که اغلب یا به تعداد چشمگیری از گشتاور نامی فراتر می روند باید با سازنده الکترو موتور در میان گذاشت.

اضافه کار اتفاقی

کاربردهای دیگر ممکن است نیاز به اضافه بارهای اتفاقی داشته باشند. اضافه بارهای اتفاقی برای اکثر کارها قابل قبول هستند. یک الکترو موتور القائی معمولا دارای ثابت زمانی حرارتی طولانی است. معمولا، این الکتروموتور ها بین ۳ تا ۸ ساعت برای رسیدن به درجه حرارت نامی از درجه حرارت محیط زمان نیاز دارند. بنابراین، اضافه بار هایی که چند دقیقه طول بکشند و به صورت موردی رخ دهند به الکتروموتور صدمه ای نمی زنند.

تعیین حدود مجاز بار

بهترین راه برای تعیین حدود مجاز بار زیاد و زمان آن، بررسی منحنی های حدود حرارتی سازنده برای یک الکتروموتور خاص است. شکل زیر یک نمونه از منحنی حد حرارتی را نشان می دهد. استاندارد LEEE Std 620 راهنمای خوبی برای نمایش منحنی های حدود حرارتی است. منحنی حد حرارتی در شکل زیر بر اساس این استاندارد تهیه شده است. بسیاری از سازندگان الکتروموتور، منحنی حد حرارتی را برای هر الکتروموتور خود به عنوان بخشی از بسته نرم افزاری استاندارد تهیه می کنند.

منحنی حد حرارتی روی محور افقی درصد جریان بار کامل و روی محور عمودی زمان را برحسب ثانیه ارائه می کند. این منحنی بیانگر زمان های حداکثر برای سه حالت مختلف است. این حالت ها قفل روتور، و بار زیاد هستند. بخش بار زیاد منحنی، تعریف کننده اضافه بار از ضریب سرویس تا گشتاور حداکثر الکتروموتور است.

تعیین زمان قابل تحمل اضافه بار

این تعیین زمانی که الکتروموتور قادر است اضافه بار را تحمل کند، باید بار زیاد به صورت درصد جریان بار کامل تعیین شود. جریان بار زیاد را می توان از منحنی سرعت_گشتاور بر حسب جریان یا به وسیله اندازه گیری جریان ورودی به دست آورد. زمان اضافه بار را آن گاه می توان از منحنی پیدا کرد. به عنوان مثال، برای ۳۰۰%جریان نامی، می توان تا ۱۰۰ ثانیه بدون آسیب به الکتروموتور بار کشید.

اضافه بار در محدوده منحنی حد حرارتی باید به ندرت رخ دهد. اگر از الکتروموتور به طورمکرر تا حدود منحنی بار کشیدع شود، عمر الکتروموتور کاهش خواهد یافت. کارکرد دائمی الکتروموتور در بالاتر از حدود درجه حرارت عایق آن می تواند عمر الکتروموتور را تا ۵۰% به ازای هر ℃۱۰ که از حد درجه حرارا تجاوز شود کم کند. اگر اضافه بار به طور مکرر مورد نیاز باشد، باید از الکتروموتور بزرگتری استفاده کرد.

در صورت پیش بینی نیاز به بار زیاد،استفاده از آشکار سازهای درجه حرارت سیم پیچی می تواند برای حفاظت الکتروموتور مورد توجه واقع شود. آشکار سازهای درجه حرارت باید به یک کنترل کننده سیم کشی شده و برای درجه حرارت هشدار و قطع تنظیم گردند.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

ج)زمان شتاب یک الکتروموتور

زمان شتاب یک الکتروموتور، زمان مورد نیاز برای شتاب گرفتن الکتروموتور از سکون تا سرعت نامی می باشد. در هنگام راه اندازی آن با ولتاژ نامی، جریان راه اندازی ۵ تا ۷ برابر جریان نامی است. افزایش زیاد درجریان باعث تلفات زیاد RI به توان ۲ در استاتور و روتور می شود. درجه حرارت استاتور و روتور به سرعت زیاد می شوند. درجه حرارت حداکثر سیستم های عایقی می تواند در صورتی که زمان شتاب خیلی طولانی باشد، افزایش یابد. این موضوع قادر است باعث کاهش عمر عایق و الکتروموتور گردد.

زمان شتاب یک الکتروموتور بستگی به طراحی و کاربرد الکتروموتور دارد. در هنگام خرید یک الکتروموتور، اهمیت دارد که مشخصات راه اندازی با بار یعنی لختی بار و سرعت بار هر دو بر حسب گشتاور در نظر گرفته شوند. این موضوع به خصوص در الکتروموتور های بزرگ و کاربرد هایی که راه اندازی با ولتاژ کم در پایانه های الکتروموتور سبب افزایش زمان شتاب می شود.

کاربرد های خاص الکتروموتور

الکتروموتور ها معمولا برای کاربرد های خاص طراحی می گردند. به عنوان مثال، الکتروموتور های دو قطب برای مصارفی چون پمپ ها و کمپرسور ها استفاده می شوند. پمپ ها و کمپرسور ها استفاده می شوند. پمپ ها کمپرسور ها معمولا دارای لختی کم بوده و منحنی سرعت بار بر حسب گشتاور آن ها طوری است که گشتاور با مربع سرعت افزایش می یابد.

زمان شتاب پمپ ها و کمپرسور ها معمولا کوتاه است. اگر یک الکتروموتور استاندارد دو قطب در کاربردهای بالختی زیاد، بیشتر از لختی نامی NEMA به کار رود، زمان های خیلی زیاد راه اندازی حاصل می شود. زمان های راه اندازی خیلی زیاد سبب نقص زودرس عایق می گردد.

در بسیاری از کاربردها، الکتروموتور های با راه اندازی خاص مورد نیاز هستند. کاربردهای خاصی چون آبگیرها، خرد جننده ها و آسیاب ها می توانند نیازمند به لختی راه اندازی بار چندین برابر حد NEMA باشند. اطلاعات راه اندازی بار باید توسط سازنده الکتروموتور برای تمامی کاربردهایی که لختی آنها بیشتر از سطوح NEMA باشند بررسی شوند.

[psfw slug=”14602″]

نکته

این نکته که نباید زمان شتاب واقعی از زمان شتاب واقعی از زمان ایمن در نظر گرفته توسط سازنده فراتر رود از اهمیت زیادی بر خوردار است. منحنی حد حرارتی الکتروموتور بهترین راه برای تعیین حداکثر زمان شتاب گیری است. بخش میانی منحنی، حداکثر زمان راه اندازی می باشد. زمان حداکثر قفل روتور به صورت منحنی هایی در سمت راست منحنی شتاب گیری در نمودار حد حرارتی الکتروموتور است. همواره نمی توان زمان شتاب گیری را کمتر از زمان حداکثر قفل روتور قرار داد. این موضوع خصوصا برای مصارف با لختی زیاد صادق است.

اگر منحنی لختی بار بر حسب گشتاور و نیز منحنی سرعت بر حسب گشتاور به سازنده الکتروموتور ارائه گردد، سازنده می تواند منحنی زمان شتاب گیری الکتروموتور بر حسب جریان را روی منحنی حد حرارتی اضافه نماید شکل بالا  منحنی زمان شتاب گیری الکتروموتور بر حسب جریان در واقع نمودار جریان الکتروموتور بر حسب زمان برای آن کاربرد خاص می باسد. بنابراین به سادگی می توان تعیین کرد که آیا الکتروموتور در محدوده زمان شتاب گیری به طور ایمن راه اندازی می گردد.

تهیه اطلاعات بار و شرایط راه اندازی به سازنده الکتروموتور امکان بررسی نیاز های کاربرد مورد نظر را داده و الکتروموتور بهینه را تامین خواهد ساخت. گرچه تهیه این اطلاعات برای تمامی الکتروموتور ها مقدور نیست ولی حداقل باید برای الکتروموتور های بزرگ تامین گردد.

د)گشتاور تولیدی در هنگام راه اندازی

میزان گشتاوری که یک الکترو موتور در هنگام راه اندازی تولید می کند بستگی به سرعت الکترو موتور، قدرت الکترو موتور، و طراحی آن دارد. منحنی سرعت الکترو موتور بر حسب گشتاور نموداری است که درآن جریان و سرعت از صفر تا سرعت سنکرون نشان داده می شود. استاندارد NEMA MG_1 چهار گشتاور را روی منحنی گشتاور_سرعت تعریف می نماید.

[psfw slug=”14600″]

این نقاط عبارتند از:

  1. گشتاور بار کامل_گشتاور مورد نیاز الکتروموتور است تا توان نامی را در سرعت بار کامل ایجاد کند. این گشتاور برابر حاصل ضرب توان الکتروموتور بر حسب اسب بخار ضرب در ۵۲۵۲ تقسیم بر سرعت بار کامل بوده و بر حسب فوت پوند به دست می آید.
  2. گشتاور قفل روتور_حداقل گشتاوری است که الکترو موتور حالت سکون در تمامی موقعیت های زاویه ای روتور با ولتاژ نامی و فرکانس نامی ایجاد می کند.
  3. حداقل گشتاور تولیدی_در یک الکتروموتور جریان متناوب حداقل گشتاور تولیدی در هنگام شتاب گیری از سکون تا سرعتی که در آن گشتاور حداکثر رخ می دهد،می باشد. برای الکتروموتور هایی که گشتاور حداکثر معینی ندارند، گشتاور حداقل برابر گشتاور تا سرعت نامی است.
  4. گشتاور تولیدی حداکثر_حداکثر گشتاوری است که الکترو موتور در صورت اعمال ولتاژ نامی با فرکانس نامی به آن، بدون افت شدید در سرعت ایجاد می نماید.

استاندارد NEMA MG _1

چهار حرف یا در واقع چهار مشخصه سرعت_گشتاور (یا آمپر) برای الکتروموتور های القائی قفس سنجابی تعریف می کند. بخش ۱۲ آن حداقل جریان قفل روتور، حداقل گشتاور تولیدی و گشتاور حداکثر و نیز جریان های قفل روتور تا ۵۰۰ اسب بخار را تعریف می کند. بخش ۲۰ آن مشخصه الکتروموتور های بالاتر از آنهایی که در شکل زیر لیست شده اند را بیان می دارد. موارد زیر تعریف هر یک از این چهار حرف در طراحی هستند:

طرح A_

الکترو موتور ی قفس سنجابی است که برای تحمل راه اندازی با ولتاژ کامل و تولید گشتاور قفل روتور و حداقل گشتاور تولیدی مطابق جدول بالا و گشتاور تولیدی حداکثر مطابق جدول زیر طراحی شده است. جریان قفل روتور آن بالاتر از مقادیر نشان داده شده در جدول بالا است. لغزش نامی باید کمتر از ۵%باشد. الکتروموتور طرح A معمولا راندمان بالاتری از  الکتروموتور طرح B دارد.

طرحB_

الکترو موتور قفس سنجابی طراحی شده برای تحمل راه اندازی با ولتاژ کامل بوده که گشتاور تولیدی قفل روتور و گشتاور حداقل تولیدی آن مطابق جدول بالا ،و گشتاور تولیدی حداکثر آن مطابق بالا است. گشتاورها برای مصارف عمومی کافی هستند. جریان قفل روتور نباید از مقادیر نشان داده در حدول بالا  فراتر رفته و لغزش نامی نباید بیشتر از ۵% باشد.

طرحC_

الکترو موتور قفس سنجابی است که برای تحمل راه اندازی با ولتاژ کامل طراحی شده، گشتاور قفل روتور آن برای مصارف خاص گشتاور بالا تا حد مقادیر نشان داده شده در جدول بالا، حداقل گشتاور تولیدی طبق جدول زیر، و گشتاور تولیدی حداکثر تا مقادیر ذکر شده در حدول بالا هستند. جریان قفل روتور نباید از مقادیر نشان داده شده در جدول بالا فراتر روند. لغزش نامی باید کمتر از ۵%باشد.

طرح D_

طرح الکترو موتور قفس سنجابی برای تحمل راه اندازی با ولتاژ کامل و تولید گشتاور زیاد قفل روتور است. گشتاور قفل روتور در صورت اعمال ولتاژ و فرکانس نامی برای الکتروموتور های متوسط تا ۱۵۰ اسب بخار و کوچکتر چهار ، شش ،و یا هشت قطب تک سرعته نباید کمتر از ۲۷۵% گشتاور بار کامل باشد. جریان قفل روتور نباید مقادیر جدول بالا تجاوز کند.

لغزش در بار نامی باید ۵%یا بیشتر باشد.

الکتروموتور های با توان زیاد بیشتر از مقادیر NEMA بخش ۱۲ به وسیله NEMA MG_1 بخش ۲۰ تعریف می شوند.

بخش ۲۰ فقط دو نوع طرح را به صورت زیر تعریف می کند:

  • گشتاور استاندارد_الکتروموتور های با گشتاور استاندارد نباید در هنگام اعمال ولتاژ و فرکانس نامی،گشتاوری کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول زیر داشته باشند.
  • گشتاور زیاد_الکتروموتور های با گشتاور زیاد در هنگام اعمال ولتاژ و فرکانس نامی نباید گشتاوری کمتر از مقادیر ارائه شده در جدول زیر داشته باشند.

منحنی گشتاور الکتروموتور بر حسب سرعت معمولا در ولتاژ نامی ارائه می شود. گشتاور و جریان الکترو موتور با ولتاژ تغییر می کند. رابطه بین گشتاور و ولتاژ به صورت (ولتاژ به توان ۲)~گشتاور می باشد.

اکثر الکترو موتور های بزرگ برای بر آوردن نیازهای گشتاور استاندارد طراحی می شوند. الکترو موتور های گشتاور استاندارد شبیه الکترو موتور های با توان متوسط با مشخصات طرح A یا B هستند. الکترو موتور های بزرگ با گشتاور زیاد در میان الکترو موتور های بزرگ کمتر متداول می باشند. آن ها شبیه الکترو موتور های با توان متوسط هستند. چون الکترو موتور های بزرگ معمولا به صورت سریال تولید و در انبار نگهداری نمی شوند، لذا برای هر مورد خاص طراحی می گردند.

[psfw slug=”14601″]

ولتاژ در پایانه های الکتروموتور

اگر ولتاژ در پایانه های الکترو موتور کم باشد، گشتاور تولیدی الکترو موتور به طور تقریبی با مربع ولتاژ افت می کند. بنابراین، الکترو موتور ی با ۹۰% ولتاژ نامی در پایانه های آن در حدود ۸۱% حداکثر گشتاور خود را خواهد داشت. چون الکترو موتور دارای گشتاور پایین تر بوده، لذا زمان راه اندازی آن افزایش می یابد.

اگر گشتاور الکترو موتور به قسمتی افت کند که از گشتاور مورد نیاز برای شتاب دادن بار بزرگتر نباشد، آنگاه الکترو موتور به سرعت نامی نخواهد رسید. به عبارت دیگر ولتاژ با جریان متناسب است. جریان الکترو موتور متناسب با ولتاژ کاهش می یابد. بنابراین،الکترو موتور ی با ۹۰% ولتاژ نامی، دارای کاهش جریانی حدودا ۱۰% در محدوده تغییرات سرعت خواهد بود. زمان شتاب گیری الکترو موتور بستگی به عوامل متعددی دارد. گشتاور و لختی الکترو موتور همانند منحنی گشتاور بار بر حسب سرعت و لختی برای تعیین زمان راه اندازی باید معلوم باشند.

زمان شتاب گیری یک الکترو موتور را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:

(۲_۸)        ۳۰۸*t  تقسیم بر rpm    ضرب در ( Wk2m+WK2l) = زمان شتاب

که در آن:WKm به توان ۲=لختی الکتروموتور بر حسب Ib/ft به توان ۲

WKl به توان ۲=لختی بار بر حسبIb/ft به توان ۲

RPM= تغییر در سرعت بر حسب دور در دقیقه

T avg= گشتاور شتاب متوسط بر حسب Ib/ft گشتاور متوسط الکترو موتور منهای گشتاور متوسط بار از سرعت حداقل تا سرعت حداکثر.

معادله فوق تخمین سریعی از زمان شتاب گیری می باشد.اکثر سازندگان الکترو موتور می توانند محاسبات دقیق تری برای زمان شتاب گیری ارائه نمایند. سازنده الکترو موتور معمولا زمان شتاب را بر حسب جریان روی منحنی حد حرارتی ارائه می کند. برای محاسبه زمان شتاب گیری، لختی بار و منحنی گشتاور بار بر حسب سرعت را باید به سازنده الکترو موتور عرضه نمود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

برچسب پست ها “مشخصات کاری الکتروموتور”

  1. چه مطلب جالبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X