منحنی های حد حرارتی موتور الکتریکی

منحنی های حد حرارتی موتور الکتریکی

گروه صنعتی برقاب صنعت

در این بخش منحنی های حد حرارتی الکتروموتور های القائی تعریف می شوند و نحوه ارائه آن ها توسط سازندگان بیان گردیده تا بر اساس آن بتوان منحنی ها را در حفاظت حرارتی الکتروموتور به کار برد. در این راستا الکتروموتور های القائی قفس سنجابی ۲۰۰ کیلو وات به بالا مورد نظر هستند. منحنی های حرارتی برای الکتروموتور هایی که برای بار و شرایط کارکرد معینی طراحی شده اند به کار می روند. با این وجود، در صورت مشخص بودن شرایط کارکرد و بار برای الکترو موتور های کوچکتر و با مصارف عمومی نیز قابل استفاده هستند.

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 20 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 25 اسب اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده انواع الکتروموتور با قدرت 30 اسب اینجا کلیک کنید

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

الکتروموتور سه فاز siemens
الکتروموتور سه فاز siemens

منحنی حد حرارتی، نمودار حداکثر زمان ایمن مجاز بر حسب جریان خط در سیم پیچی های الکتروموتور در شرایطی غیر از شرایط عادی می باشد.این نمودار بیانگر سه وضعیت زیر است:

  • روتور قفل شده
  • راه اندازی و شتاب گیری
  • بار زیاد الکتروموتور در حال کار

نمودار وضعییت سیم پیچ حد حرارتی موتور الکتریکی

نمودار کامل بر اساس استاندارد IEEE 620_1996 شامل این سه وضعیت برای سیم پیچی (استاتور یا روتور) با کوتاه ترین زمان ایمن در شکل زیر ارائه شده است. این نمودار ممکن است نا پیوسته بوده و حداکثر از سه بخش تشکیل شده باشد.

مطلوب است که منحنی حد حرارتی همراه بامنحنی زمان_جریان الکترو موتور برای راه اندازی عادی به کار رود تا به این ترتیب تجهیزات حفاظتی الکتروموتور برای حفاظت حرارتی آن در شرایط راه اندازی و کارکرد تنظیم شوند. منحنی های زمان_جریان الکتروموتور، در صورت وجود،روی همان نمودار منحنی های حد حرارتی رسم می گردند.

گر چه منحنی های حد حرارتی توسط سازندگان باید تهیه و عرضه شوند ولی در این بخش نکاتی که ضرورت دارد در آن ها لحاظ شود بیان می شوند تا در صورت لزوم از آنان در خواست گردد.

در منحنی حد حرارتی باید جریان به صورت درصد جریان بار کامل نامی الکترو موتور بر حسب زمان ایمن بر اساس ثانیه ترسیم شود. جریان روی محور افقی طبق مقیاس خطی و زمان روی محور عمودی طبق مقیاس لگاریتمی چند سیکلی رسم می گردد.

منحنی باید سه وضعیت زیر را بیان نماید:

  • منحنی توانایی حرارتی ایمن قفل روتور باید به طور تقریب از ۶۰% جریان روتور قفل شده تا جریان نامی قفل روتور رسم شود به گونه ای که بیانگر حداکثر طول زمانی که الکتروموتور می تواند بدون صدمه قفل بودن را تحمل نماید باشد.
  • یک منحنی که نمایانگر توانایی حرارتی در موقع شتاب گیری بوده از جریان قفل روتور تا جریانی که به طور تقریب در آن گشتاور حداکثر رخ می دهد رسم شود.
  • منحنی توانایی حرارتی بار زیاد برای الکتروموتور در حال کار باید از جریان بار کامل نامی به طور تقریب (یا جریان در بار ضریب سرویس برای الکتروموتور های با ضریب سرویس)

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

منحنی حد حرارتی ممکن است در موقعی که یک منحنی به مقدار کافی اطلاعات را ارائه می کند پیوسته بوده و یا آنکه یک یا آنکه یک یا دو نا پیوستگی در صورت نیاز داشته باشد. منحنی های حد حرارتی باید دو وضعیت اولیه را نشان دهند: بودن الکتروموتور در ابتدا در درجه حرارت محیط،و بودن الکتروموتور در ابتدا در درجه حرارت کارکرد با بار نامی.منحنی زمان_جریان شتاب گیری الکتروموتور باید روی همان نمودار حد حرارتی رسم شود.

در موردی که الکتروموتور برای راه اندازی در ولتاژ یا ولتاژ های کمتر از ولتاژ نامی طراحی شده است، حد حرارتی و منحنی های زمان_جریان شتاب گیری باید برای ولتاژ نامی و هر یک از ولتاژهای کمتر رسم شود. این منحنی ها را می توان روی یک نمودار و یا یک سری نمودار ترسیم نمود. منحنی های تا سه ولتاژ را می توان روی یک نمودار رسم کرد.

نحوه کاربرد منحنی های حد حرارتی

منحنی های حد حرارتی گویای ظرفیت اضافه بار الکتروموتور نیستند، و نباید به عنوان معیاری برای بهره برداری برنامه ریزی شده با بار زیاد به کار روند. بهره برداری مکرر تا حد حرارتی سبب کاهش عمر الکتروموتور می شود. در بعضی موارد این کاهش چشمگیر خواهد بود. اگر تمایل به کارکرد الکتروموتور در اغلب موارد در بار زیاد می باشد، بهتر است الکتروموتور ی با ظرفیت بیشتر استفاده شود.

مطلوب است که فاصله ای بین منحنی حد حرارتی روتور قفل شده و منحنی جریان_زمان برای شتاب گیری قرار داده شود. این موضوع در همه موارد قابل حصول نیست. در حالت هایی که الکترو موتور های بزرگ با ولتاژ های کم راه اندازی شده و یا بارهای با لختی زیاد شتاب داده می شوند، باید فاصله بین حد حرارتی شتاب گیری و منحنی زمان_جریان به طور معمول رعایت گردد.

استاندارد IEEE C 37.96_2000 تحت عنوان راهنمای حفاظت الکتروموتور جریان متناوب ، استفاده از رله های جریان زیاد برای حفاظت بار زیاد و قفل روتور را توصیه می کند.در این موارد، حفاظت حرارتی الکتروموتور از طریق تنظیم مشخصه زمان_جریان رله های جریان زیاد با منحنی کاهشی جهت هماهنگی با منحنی های حد حرارتی الکترو موتور تامین می گردد.

به دلیل عمومیت استفاده از حفاظت جریان زیاد،توجه کمی به ماهیت منحنی های حد حرارتی و ارتباط آن ها با درجه حرارت سیم پیچی در یک الکتروموتور القائی شده است. در این حالی است که منحنی های حدی، مشخصات مدل های حرارتی هستند که رله های ریز پردازنده ای را قادر می سازند تا به طور دائمی درجه حرارت الکترو موتور را در زمان واقعی محاسبه و نظارت نمایند.

توجه

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X