پایه و پروانه پمپ آب

پایه و پروانه پمپ آب

گروه صنعتی برقاب صنعت

تفاوت دیگر پمپ آب API ,ANSI, ساختار پایه آن هاست. بدنه ی پمپ آب ANSI روی پایه هایی قرار می گیرند که از قسمت زیرین بدنه بیرون می آید و به شاسی پمپ آب محکم می شود؛ اگر از این پمپ آب در کاربرد هایی با دمای زیاد استفاده شود، بدنه پمپ آب از ناحیه به سمت بالا منبسط شده و منجر به ایجاد تنش های گرمایی شدید در بدنه ی پمپ آب می شود که این تنش ها بر قابلیت اطمینان پمپ آب تاثیر گذار خواهد بود؛ اما در دماهای کم به دلیل نبود تنش های حرارتی یاد شده، چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد.

[psfw slug=”14603″]

 

جهت مشاهده پمپ های کله استیل اینجا کلیک کنید

اجزاء پمپ گریز از مرکز
اجزاء پمپ گریز از مرکز

تاثیر دما بر روی عملکرد پمپ

از سوی دیگر، پمپ های API به صورت افقی در قسمت مرکزی بدنه، روی پایه هایی قرار می گیرد و به پایه های زیرین پیچ می شوند که این پایه ها بخشی از شاسی پمپ آب را تشکیل می دهند. استفاده از این شیوه، موجب می شود که پمپ آب API قابلیت کارکرد مطلوبی در دماهای بسیار زیاد را نیز داشته باشند. در این باره، با قرار گرفتن پمپ آب در معرض دماهای کارکرد فراوان، انبساط قطعات فلزی در قسمت بالا و پایین خط مرکزی بدنه صورت می گیرد و به این ترتیب کمترین فشار به بدنه وارد می شود. لذا ساختار یاد شده موجب افزایش قابلیت اطمینان پمپ آب در دماهای زیاد می شود.

قابلیت پمپ آب API برای کلر در دماهای کارکرد فراوان در قسمت پوسته ی یاتاقان نیز مشاهده می شود. پوسته ی یاتاقان این پمپ آب، در مقایسه با پمپ آب ANSI طراحی بسیار مستحکم تری دارد و امکان استفاده از مسیرهای آب خنک کننده با ظرفیت بیشتر آب خنک کننده را دارد.

پمپ سیرکوله
پمپ سیرکوله

پروانه پمپ آب

پروانه بخشی از پمپ آب است که روی یک محور قرار می گیرد و به وسیله ی آن به چرخش در می آید. هنگام کار پمپ آب، سیال از طریق دهانه ی مکش واقع در قسمت انتهایی پمپ آب، به مرکز پروانه منتقل می شود و با ورود سیال به این قسمت، چرخش پروانه موجب موجب ایجاد نیروی گریز از مرکز می شود و به موجب آن، سیال از ناحیه ی پیرامون حلزونی به سمت دهش پمپ آب هدایت می شود. با حرکت سیال به سمت قطر خارجی پروانه، سرعت سیال به تدریج افزایش می یابد و در خروجی پروانه به بیشترین مقدار خود می رسد.

به منظور ایجاد روابط مختلف بین میزان جریان پمپ آب و فشار سیال در سمت دهش، پروانه ی پمپ آب به اشکال مختلفی طراحی و ساخته می شوند. این امر باعث می شود، متناسب با نیاز  های مختلف عملیاتی بتوان، بهترین شکل و طرح پروانه را انتخاب و استفاده کرد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

رابطه سرعت مخصوص و شکل پروانه

شکل و نسبت ابعادی پروانه ی پمپ آب متناسب با یک شاخص طراحی بدون بعد تغییر می کند که  <<سرعت مخصوص>> نامیده می شود. سرعت مخصوص بر مبنای سرعت چرخش پروانه ی پمپ آب در هر دقیقه تعریف می شود. به طوری که پروانه ای با مشخصات هندسی مشابه قادر باشد، در هر دقیقه یک گالن آب را با هد یک فوت به جریان در آورد. آزمایش ها نشان داده است که نسبت ابعاد اصلی پروانه پمپ آب متناسب با مقدار سرعت مخصوص به طور یکنواخت تغییر می کند.

پروانه ورتکس VORTEX
پروانه ورتکس VORTEX

اگر، سرعت مخصوص یک پروانه کم باشد، برای مثال در محدوده ی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دور دردقیقه باشد، این پروانه به مثابه ی  <<طرح پره ی شعاعی>> در نظر گرفته می شود که در آن، سیال با ۹۰ درجه چرخش به راستای جریان ورودی افقی، به صورت شعاعی از پره خارج می شود. به طورکلی، این پروانه ها میزان جریان نسبتا کم و هد زیاد و بازده ی کمی دارند و به طور گسترده ای در کاربردهای مختلف استفاده می شوند. برای مثال، می توان به پمپ آب رفت دیگ اشاره کرد که نقش اصلی آن، تامین فشار لازم پیش از ورود آب به داخل دیگ است.

پروانه های جریان محوری و مخلوط

مقادیر سرعت مخصوص فراوان (۵۰۰۰ دور در دقیقه و بیشتر) مربوط به <<پروانه های جریان محوری>> و < پروانه های جریان مخلوط >> هستند که در آن ها مسیر جریان، اندکی در مقایسه با وضعیت موازی با راستای محور متفاوت است. به طور کلی، این پروانه ها میزان جریان نسبتا بسیار، هد کم و بازده ی فراوانی دارند.

اغلب هم در <<پمپ آب ملخی عمودی>> بزرگی استفاده می شوند که هدف اصلی از به کار گیری آن ها، انتقال سیال با بیشترین حجم ممکن و با فشار های نسبتا کم است. این نوع پروانه ها در کاربردهایی مانند آبیاری یا به همراه پمپ آب اصلی نیروگاه ها و کارخانه های کاغذ سازی به طور گسترده استفاده می شوند.

پروانه باز لجن کش
پروانه باز لجن کش

متداول ترین طرح پروانه ها که مقدار سرعت مخصوص آن در محدوده ی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه است، معمولا به نام پروانه ی << پره ی فرانسیس >> خوانده می شوند. این گروه از پروانه ها، معمولا میزان جریان فراوان و فشار متوسطی فراهم می آورند؛بنابراین به طور گسترده ای همراه با پمپ های آب و پمپ های فرآیندی با کاربری مختلف می شوند.

پروانه های باز و بسته

اصلی ترین عامل تفاوت میان پروانه پمپ های فرآیندی، باز و بسته بودن آن هاست. از هر دو نوع پروانه های باز و بسته به طور گسترده ای استفاده می شود.

پروانه ی باز دست کم در یک طرف خود هیچ حفاظتی ندارد.به عبارت دیگر، در پروانه های باز می توان، پره ها را به سادگی از یک طرف یا از هر دو طرف پروانه مشاهده کرد.

در پروانه های باز، نزدیکی لبه ی پروانه به بدنه ی پمپ آب باعث ایجاد محدودیت در باز گردش پروانه می شود. در پمپ آب ANSI، لقی یا فاصله ی آزاد میان پره های پروانه و بدنه ی پمپ آب ۰.۰۱۵ اینچ برای کاربرد هایی که پمپ آب عامل انتقال سیال سرد است، درگرفته می شود .

پروانه پمپ سانتریفیوژ
پروانه پمپ سانتریفیوژ

افزایش فاصله ی آزاد یاد شده یا ساییدگی بیش از حد، موجب افزایش بازگردش و کاهش بازده ی پمپ آب می شود. در بیشتر پمپ آب، فاصله ی آزاد یاد شده را می توان از طریق تنظیم کننده ی واقع در انتهای کوپلینگ پوسته ی یاتاقان اصلاح کرد؛ البته در مواقعی که یک کاسه نمد مکانیکی نصب و در جای خود قفل شده باشد، نباید از این روش استفاده کرد؛ زیرا موجب آسیب دیدن کاسه نمد می شود. پره های تخلیه ی پمپ آب در قسمت پشت پروانه های باز، موجب متعادل کردن فشار محوری و کاهش فشعر اعمالی به کاسه نمد می شوند.

[psfw slug=”14601″]

 

پروانه بسته پمپ آب

در پروانه ی بسته، مسیر های عبور سیال با پوشاندن پره های پروانه در داخل آن ایجاد می شوند. این نوع تنظیم جریان، معمولا در مقایسه با روش تنظیم جریان در پروانه های باز مطلوب تر است؛ زیرا در این روش، سیال از قسمت مرکزی پروانه، به سمت محیط پیرامون پروانه جریان می یابد؛ اما میزان بازگردش از ناحیه ی پر فشار پیرامون پروانه به ناحیه ی کم فشار قسمت مرکزی، اساسا بر بازده ی هیدرولیک پمپ آب در حال کار تاثیر می گذارد. با ایجاد ساییدگی در نواحی بحرانی، میزان باز گردش افزایش و بازده ی پمپ آب کاهش می یابد که نتیجه ی آن افزایش مصرف انرژی پمپ آب است.

نکته

در پروانه های بسته، به منظور کنترل فاصله ی آزاد و کاهش باز گردش، اغلب از رینگ های سایشی استفاده می شود. در این وضعیت نیز زمانی که یک یا هر دو رینگ ساییده شوند، فاصله ی آزاد موجود بیشتر می شود و میزان باز گردش افزایش و بازده ی پمپ آب کاهش می یابد. هنگامی که بازده ی به میزان در خور قبولی رسید، رینگ های جدید را باید جایگزین این رینگ ها کرد.

از رینگ های سایشی قسمت پشتی پروانه نیز برای ایجاد تعادل هیدرولیک محوری میان اجزای دوار استفاده می شود. در نظر گرفتن منافذ تعادل در پروانه نیز با یکنواخت کردن فشار پشت پروانه و در ناحیه ی مرکزی پروانه مفید است؛زیرا موجب کاهش فشار در کاسه نمد می شود.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X