یاتاقان های پمپ آب

یاتاقان های پمپ آب

تراز کردن پمپیران WKL

گروه صنعتی برقاب صنعت

یاتاقان های پمپ آب

وظیفه ی اصلی یاتاقان ها در پمپ های گریز از مرکز نگه داشتن اجزای در حال دوران در جای خود و در یک تراز صحیح با قطعات ثابت پمپ آب است که در معرض بارهای محوری و شعاعی نیز قرار دارند.یاتاقان ها همچنین به شافت اجازه می دهند، با کمترین مقدار اصطکاک، دوران کند و عملکرد پمپ آب را به حداکثر خود برسانند.مضاف بر این که این قطعات برای جذب تمام بارهای شعاعی و محوری که در شرایط مختلف از طریق شافت منتقل می شوند نیز استفاده می شوند.

[psfw slug=”14603″]

 

در پمپ مکشی افقی، هر دو یاتاقان در یک طرف پروانه قرار می گیرند،به طوری که پروانه روی یک امتداد پره دار شافت سوار می شود.اکثر پمپ های چند مرحله ای یک یاتاقان در هر یک از دو انتهای شافت دارند که پروانه ها میان آن ها واقع می شود.در اکثر مواقع، یاتاقان شعاعی در کوپلینگ انتهایی شافت قرار می گیرد و یاتاقان کف گرد در انتهای بیرونی.

پمپیران WKL
پمپیران WKL

پمپ آب با مکش دوگانه

برای پمپ آب مکش دو گانه نیز همین موضوع صدق می کند|.این مسئله که این روش در تعادل هیدرولیک محوری مد نظر قرار می گیرد، به این دلیل است که جریان ورودی در هر دو سمت پروانه تاثیر می گذارد.با این همه می تواند، به شدت تحت تاثیر سایش روی حلقه های سایش باشد یا جریان مایع در دو چشمی مکش به علت یک چیدمان لوله کشی مکش غیر صحیح می تواند،متفاوت باشد؛در نتیجه همچنان یک یاتاقان کف گرد روی پمپ آب مکش مضاعف لازم است.

[psfw slug=”14602″]

 

یاتاقان ها در یک محفظه ی متصل به بدنه ی پمپ آب نصب می شوند.این محفظه، حاوی روغن برای روان کاری است و می تواند، شیوه های کنترل دمای عملیاتی دیگری با محدودیت های مقبولی نیز برای یاتاقان فراهم آورد.با وجود یک ناحیه ی دو جداره در محفظه که در آن آب سرد به گردش در می آید، می توان به این امر دست یافت.این مسئله به طور خاص در ارتباط با دماهای مخیطی بالا حول پمپ آب یا وقتی محصول در دمایی زیاد پمپاژ می شود،مهم است.

پمپ روغن داغ پمپیران
پمپ روغن داغ پمپیران

بار یاتاقان

عمر یک یاتاقان به بعرهایی که باید حمل کند و سرعت دوران پمپ آب بستگی دارد.علاوه بر نیروهای فیزیکی موجود، بارهای اصلی در نایجه ی نیروهای هیدرولیکی که در بدنه ی پمپ آب در پروانه عمل میکنند، ایجاد می شوند.

رانش محوری ایجاد شده در یک پمپ آب مکشی افقی بیشتر از نیروهای هیدرولیکی است که در بخش های جلویی و عقبی پروانه عمل می کنند.مقدار و جهت رانش محوری حاصل به طراحی پروانه ووضعیت جریان بستگی داشت.

در اکثر مواقع رانش محوری به سمت پمپ آب مکش خواهد بود و فشار روی بخش پشتی است که بر فشار روی قسمت جلویی غلبه می گند.در طراحی پمپ های پروانه ای بسته اغلب از خلقه های سایش عقبی استفاده می شود تا رانش محوری کاهش یابد.آن ها هم چنین از سوراخ های تراز محوری استفاده می کنند تا از این طریق فشار بالا در عقب پروانه با فشار مکنده در چشمی پروانه یکی شود.این مسئله رانش محوری به سمت مکش را کاهش خواهد داد.با وحود فشارهای مکنده ی بالا، رانش محوری حاصل می تواند معکوس شود.

پروانه های باز اغلب در سمت مقابل پره های بیرون بر قرار دارند تا فشاری که بر پشت پروانه وارد می شود را کاهش دهند و در نتیجه،رانش محوری حاصل به سمت مکنده نیز کاهش یابد.

نیروی شعاعی از پروانه را می توان این گونه فرض کرد که در زوایای عمود بر شافت عمل می کند و یک بارگیری شعاعی روی هر دو یاتاقان ایجاد خواهد کرد که بیشتر روی یاتاقان شعاعی است.

[psfw slug=”14601″]

 

نامتعادلی روتور

عوامل دیگری از جمله تعادل نداشتن روتور، تعادل نداشتن شافت و وزن عناصر در حال گردش نیز بر بارهای شعاعی تاثیر گذار خواهند بود.خمیدگی بیش از حد شافت می تواند، بیشترین آسیب را وارد کند.بر اساس استانداردهای صنعتی مقدار خمیدگی شافت در بدترین شرایط عملیاتی 0.002in تخمین زده شده است.بدترین شرایط برای یک پمپ آب مکش زمانی است که پروانه با حداکثر قطر خود در بیشترین سرعت گردش در مقابل یک دریچه ی تخلیه بسته عمل می کند.

در یک پمپ آب مکشی معمولی، یاتاقان کف گرد در محفظه ثابت است و رانش محوری ایجاد خواهد کرد که در طول خط مرکزی شافت از پروانه عمل می کند.حلقه ی خارجی یاتاقان شعاعی می تواند، دچار لغزشی اندک شود و بدین ترتیب با هرگونه انبساط یا انقباض در طول شافت هماهنگ شود.

پمپیران تراز دقیق
پمپیران تراز دقیق

بلبرینگ

در حالی که از انواع دیگر یاتاقان ها اغلب در کاربردهای خاص استفاده می شود، عملکرد پمپ آب گریز از مرکز امروزی بیشتر به استفاده از بلبرینگ های ضد اصطکاک بستگی دارد.

بلبرینگ ها متشکل از حلقه های فولاد آبدیده داخلی و خارجی هستند که با تعدادی توپی فولادی از هم جدا می شوند.حلقه ی داخلی روی شافت پمپ آب سوار می شود، در حالی که حلقه ی خارجی در محفظه قرار می گیرد.توپی ها به وسیله ی یک جدا کننده حول یاتاقان قرار داده می شوند که به کاهش میزان اصطکاک کمک می کند.این عناصر برای تلرانس های بسیار بالا تولید شده اند و لازم است که شافت و محفظه  هنگام تعمیر و تغییرات اساسی در سطح یکسانی از تلرانس های ماشین کاری نگه داشته شوند.هنگام نصب بلبرینگ، باید از دقت و تمیز بودن کار اطمینان حاصل کرد.

بلبرینگ ها بر اساس نوع بارگیری، طبقه بندی می شوند و اندازه و میزان دقت آن ها توسط<< موسسه ی تولید یاتاقان ضد اصطکاک(AFBMA)>> و کمیته ی مهندسان یاتاقان حلقوی (ABEC2)>>  تعیین می شود.از پنج طبقه بندی ABEC(1,3,5,7,9،کلاس 1 پایین ترین رده استاندارد و کلاس 9 بیشترین دقت را به همراه دارد.بدون توجه به تلرانس یا کلاس فواصل آزاد داخلی، یاناقان های مورد استفاد، استانداردهای مهندسی ایجاب می کند که هنگام تعمیرات و تغییرات اساسی از نوع یاتاقان تولید کننده و لوازم اصلی پمپ نسخه برداری شود.

[psfw slug=”14600″]

 

بلبرنگ پمپ های گریز از مرکز

در پمپ های گریز از مرکز از بلبرینگ های مختلفی استفاده می شود که یکی از رایج ترین آن ها بلبرینگ های تک ردیفه و شیار عمیق است.این نوع یاتاقان ها علاوه بر توانایی تحمل بار شعاعی، با برقراری تماس نزدیک بین توپی ها و وجود یک شیار پیوسته ی عمیق در هر حلقه طراحی می شوند؛بنابراین قابلیت حمل یک بار رانش محوری را هر کدام از جهت ها دارد.

این یاتاقان همچنین می تواند ، بارهای شعاعی و محوری ترکیبی را با یکدیگرترکیب کند.در بسیاری از پمپ های کوچک، هم یاتاقان شعاعی و هم یاتاقان کف گرد از این نوع یاتاقان ها خواهند بود.در ابعاد بزرگ تر، مثل پمپ های ANSI یا API منحصرا به صورت یاتاقان شعاعی عمل خواهند کرد.

[psfw slug=”%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3″]

 

یاتاقان دو ردیفه

یاتاقان دو ردیفه با تماس زاویه ای نوع متداولی از یک یاتاقان کف گرد است که از دو ردیف یاتاقان با یک میزان گردش مشترک تشکیل می شود.به دلیل وجود دو ردیف تودی در هر جهت، یک ظرفیت رانش درخور توجه و یک ظرفیت شعاعی بالاتر دارد.در طرح های جدیدتر و پمپ های سنگین تر به جای چیدمان دوردیغه، معمولا از چیدمانی دوتایی از یاتاقان های تک ردیفع با تماس زاویه ای استفاده می شود.

یاتاقان تماس زاویه ای تکی برای تحمل بار رانشی سنگین فقط برای یک جهت طراحی شده است و می تواند، یک بار شعاعی متوسط را حمل کند.زاویه ی تماس به وسیله ی  یک شانه سنگین در حلقه ی داخلی و یک شانت ی سنگین دیگر که به طور قطری در جهت مخالف آن است، روی حلقه ی خارجی حاصل می شود.در این طراحی، معمولا از یاتاقان های تک ردیفه به صورت جفت های منطبق استفاده می شود؛اما باید متذکر شد که معمولا هنگام تولید طوری منطبق می شوند که یک توزیع هموارع از بار بتواند، بدون استفاده از لایی فلزی حاصل شود.

برای یاتاقان های تماس زاویه ای مضاعف سه چیدمان جایگزین می توان طراحی کرد.خطوط بار باید برای بارهای رانشی درخور پیش بینی به درستی تنظیم شوند.

گوپلینگ مستقیم پمپیران
گوپلینگ مستقیم پمپیران

بار های محوری

در چیدمان تاندم، خطوط بار موازی هستند و می توانند بارهای محوری را در یک جهت حمل کنند؛اما این عمل فقط در صورتی انجام می شود که بار به صورت مساوی بین دو یاتاقان تقسیم شده باشد.از این چیدمان فقط زمانی استفاده می شود که طراحی پمپ آب بتواند، تضمین کند که رانش فقط در یک جهت ایجاد می شود.

در << چیدمان رودررو>> خطوط بار با نزدیک شدن به خط مرکزی یاتاقان همگرا می شوند.این چیدمان می تواند، بارهای محوری را در هر دو جهت حمل کند؛اما در هر لحظه فقط به وسیله ی یک یاتاقان.

با این حال جالب است که در این چیدمان، این یاتاقان دوم است که بار را از طریق توپی از قاب داخلی یاتاقان به قاب خارحی یاتاقان و درنهایت ،به محفظه ی یاتاقان منتقل می کند. این روش در مواقع کج شدن، مثل آنچه می تواند از مشکلات چیدمان غیر صحیح شافت به دست بیاید، مناسب نیست.

[psfw slug=”14599″]

 

چیدمان پشت به پشت

در << چیدمان پشت به پشت>>،خطوط نیرو با نزدیک شدن به خط مرکزی یاتاقان واگرا می شوند و می توانند، بارهای محوری را در هر دو جهت حمل کنند.در این چیدمان، این یاتاقان  اول است که از طریق توپی بار را از قاب داخلی به قاب هارجی منتقل می کند.از این جیدمان معمولا در پمپ های فرآیندی استفاده می شود؛ زیرا استحکام زاویه ای بیشتری ایجاد می کنند و برای پذیرفتن شرایط کج شدن که می تواند از مشکلات چیدمان غیر صحیح شافت حاصل شود،چیدمان بهتری است.

هنگام خرید یاتاقان جایگزین، بسیار مهم است که مطمئن شوید،همان یاناقانی را می خرید که برای طراحی پمپ آب اولیه انتخاب شده بود.برای مثال، در سری های 7000 یاتاقان، تماس زاویه ای، تعدادی سری اختیاری و پیش بار هم وجود دارد.علاوه بر زاویه ی تماس، متغیرهای دیگر شامل نوع محفظه ی یاتاقان جنبی نیز باید در نظر گرفته شود، در حالی که پیشوندهای عددی می توانند، از یک تولید کننده ی یاتاقان به یک تولید کننده دیگری ارجاع داده شوند.پسوندها و پیشوندهای الفبایی مورد استفاده برای یاتاقان ها اغلب، متفاوت هستند.

با توجه به این موضوع که دانش و تجربه مهم ترین عامل در بهره برداری می باشد  با استفاده از مقاله های منتشر شده تخصصی گروه صنعتی برقاب صنعت می توانید دانش و اطلاعات خود را در مورد بهره برداری و نگهداری انواع الکتروموتور، الکتروگیربکس، پمپ آب، موتور برق و دیزل ژنراتور، … افزایش دهید.

 

برقاب صنعت


گروه صنعتی برقاب صنعت با ربع قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات رسانی انواع موتورآلات و تجهیزات صنعتی کشاورزی مفتخر است. در جهت آسان سازی کسب اطلاعات فنی مهندسی و خرید محصولات برای شما هموطن گرامی فروشگاه آنلاین برقاب صنعت وابسته به گروه صنعتی برقاب صنعت را در اختیار شما هموطن گرامی قرار دهد. تا در هر جای ایران پهناور که در حال کار و زندگی می باشید. به راحتی از خدمات تخصصی فنی و مهندسی و خرید مطمئن بهره مند شوید.

مهندسین ما در واحد فنی منتظر شما هستند. تا در طراحی ، خرید، و انجام انواع پروژه های کشاروزی، صنعتی و ساختمانی ( گلخانه صنعتی، پرورش ماهی، انواع صنایع سبک و سنگین، صنایع شیمیایی، راهسازی، دامداری و دامپروری) دانش کافی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهند.

لازم به ذکر است که قیمت ها در فروشگاه آنلاین برقاب صنعت، نازلترین قیمت در بازار است. و مشاورین فنی و تخصصی گروه برقاب صنعت در زمینه های مختلف فعالیت این گروه، اعم از آبرسانی ساختمانی و خانگی توسط پمپ آب های خانگی. ساخت دستگاه های تخصصی توسط الکتروموتور ها و گیربکس ها در صنایع کوچک و بزرگ. کشاورزی و تجهیزات آن در مزارع، باغها، و یا گلخانه ها یا پرورش دام، طیور و آبزیان. راهسازی و ساختمان سازی توسط ابزار و تجهیزات تخصصی، از مجرب ترین و خبره ترین مشاوران تخصصی در آن زمینه هستند. لذا به شما صنعتگر، کشاورز و یا هموطن گرامی این اطمینان اگر می دهیم که با یک بار خرید یا مشاوره مشتری دائم برقاب صنعت خواهید شد.

از اینکه گروه صنعتی برقاب صنعت را برای خرید و کسب اطلاعات فنی و مهندسی انتخاب و اعتماد کرده اید متشکریم.

تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم واحد ۴٫۶

تلفن تماس: ۳۶۶۱۳۷۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X